Připravujeme park Benátky

Patří opravdu mezi priority Třebováků?


Po stopách PŮSOBENÍ Nadace proměny Karla Komárka v našem regionu

Lochneska na Vodních valech v Litomyšli nemá jen zastánce, ale i odpůrce

Na nábřeží řeky Loučné  v Litomyšli vyrůstají sochařsky ztvárněné herní prvky Dušana Zahoranského a Pavly Scerankové. Atypické konstrukce s klasickým způsobem využití budou určeny menším i větším návštěvníkům. Finální tvar postupně získává dřevěná prolézačka se skluzavkou, kolotoč, obří roura s kovovými bubínky, lochneska s houpacím košem nebo pískoviště připomínající horu. Práce s osazováním a dokončováním herních prvků by měly trvat zhruba do poloviny září. Stavební a vegetační úpravy na nábřeží a v parku u Smetanova domu budou nadále pokračovat. „Mám z toho radost,“ říká ke vznikajícím objektům Dušan Zahoranský, který na jejich instalaci pracuje se svým týmem, a pochvaluje si i spolupráci s realizátorem stavby, Společností Litomyšl Loučná EUROVIA-VYKRUT.Autory celkového návrhu na obnovu nábřeží řeky Loučné v Litomyšli jsou Rusina Frei architekti spolu se zahradním atelierem Partero. Z nadačního grantu půjde na realizaci projektu až 25 miliónů korun, další prostředky uvolní ze svého rozpočtu město. Je to nejvýznamnější projekt roku 2017. Dokončí proměnu nábřeží Loučné včetně vybudování hřiště. Město se podílí celkem 5 miliony korun a 25 milionů dodá Nadace PROMĚNY Karla Komárka. Město v souvislosti s touto akcí zaplatí úpravu komunikace na ulici Vodní valy. Nové povrchy vozovky a chodníků budou stát celkem 8 milionů korun. I když to je prestižní lokalita v Litomyšli blízko Smetanova náměstí a Smetanova domu Projekt však nemá podporu u všech občanů a nesouhlasí s ním ani někteří zastupitelé.  Říkají, že tolik peněz tento prostor nepotřeboval a jiné lokality ve městě chátrají  a nebudou na ně opět peníze. Oficiální matematika se zdá logická - Litomyšl dostane 25 milionů na vybudování prestižního prostoru blízko centra. Aby to mělo význam, přidá i další peníze, vychází to velmi dobře. Bude to další zvláštnost Litomyšle. Město Litomyšl si pomůže.... Nějakou takovou filosofii měl i projekt českotřebovského parku Benátky, jehož zadání se architektům v roce 2009 líbilo v tehdy vyhlášeném grantovém řízení nejvíce.... 
Fotografie z podzimní instalace prvků dětského hřiště Na valech v Litomyšli. Akce ještě není dokončena.
 
Nadace proměny slíbila v České Třebové vybudovat Park Benátky - její podmínky jsme ale nedodrželi

A teď pojďme z Litomyšle  k nám do České Třebové, vlastně "přes kopec".  Také u nás zanechala nadace Proměny Karla Komárka své stopy. V roce 2009 nám "věnovala" 200 tisíc korun utracených na pořízení studie Parku Benátky. Pak měla nastat realizace za podobných podmínek jako v Litomyšli. Studie na park Benátky byly v roce 2010 prezentovány na výstavě v Kulturním centru. Ale nadace nakonec z realizace projektu vycouvala. Podle jejího sdělení Město Česká Třebová nedodrželo dané sliby a nezajistilo, aby mohl být projekt realizován dle požadavků nadace. Mezi starostou města a nadací došlo k výměně ostře formulovaných dopisů, ale na věci to nic nezměnilo. Slíbená dotace pro Českou Třebovou byla odřeknuta.  Studie se ale staly majetkem města, mohly být základem pro další úvahy co s prostorem mezi Třebovkou v Benátkách a lokalitou Na Skalce, které od té doby říkáme "Park Benátky", i když park zdaleka nepřipomíná. Tím to pro nadaci skončilo. Studie českotřebovského parku Benátky ještě dnes najdeme na webových stránkách Nadace proměny (viz snímek z prezentace).
Zrušení snahy vybudovat nový park a "ústup"  by byl jistou formou neúspěchu, a tak vedení města (podporované svou většinou v zastupitelstvu města) v úsilí budovat park Benátky dále pokračuje. Pokračuje se s tím, že se bude hledat vhodný dotační titul, který zajistí, aby všechno nemuselo město zaplatit samo. Je to tedy jinak než v případě grantu Nadace Proměny, kde byla dotace dopředu jistá a vybíralo se řešení, které by bylo do dané území nejvhodnější. Nyní žádnou jistotu dotace nemáme, ani její velikost, ani žádný termín..
V anketě k řešení parku Benátky, která se uskutečnila v roce 2010, drtivá většina respondentů uváděla, že investice do parkových úprav budou zbytečně vyhozené peníze, že lze tento prostor zkulturnit i jinak za méně peněz, že vzniknou další zbytečné mandatorní výdaje, že to je jen "třešnička na dortu". Máme problémy s údržbou a rozvojem Javorky, proč si přidělávat další práci, že to bude opět jen ráj pro vandaly. Také požadavky na komunikaci ve směru Skalka - Benátky a naopak zatím prakticky nejsou, výškový rozdíl je velký apod. Nicméně studie byla vytvořena, dokonce již na území budoucího parku byly v roce 2015 v rámci dotace z OPŽP na údržbu a obnovu zeleně ve městě vysázeny nové stromy ( viz fotografie z listopadu 2015) a to přesto, že pro lokalitu ještě tehdy nebyla schválena žádná projektová dokumentace.  za Těžko čekat, že vybudování parku bude laciná záležitost, když jen projekt stál už více než 1,2 milionu korun, jen loni stálo vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí 904 tisíc korun. A to není ještě finální projekt .
Projektuje se zvlášť řešení parku a zvlášť komunikace, neboť pro přístup do prostor parku bude třeba vybudovat přes Třebovku nový most. A| to jsou další peníze. Bude sice jistě málo frekventovaný, ale nutný pro přesun techniky nutné na údržbu parku, shora od Skalky se sem technika nedostane. Samotný projekt ještě nebyl veřejně představen, podle dosud známých sdělených faktů počítá i s vybudováním (proskleného) výtahu pro snazší překonání výškového rozdílu např. pro invalidní občany nebo maminky s kočárky apod.  To tedy jistě nebude laciné zařízení. Odůvodnění je také v potřebě nového komunikačního spojení ze Skalky na sportoviště dole v Benátkách a obráceně.  Budiž. Taková cesta zde někdy asi stejně vznikne. Jde jen o to, jakou má mít prioritu. (Každý z nás by jistě vyjmenoval  jiné komunikace, které jsou mnohem  potřebnější  a frekventovanější.)
V Benátkách je zatím pouze hokejbalové hřiště, ke kterému není třeba příchod přes park Benátky řešit, vede k němu komunikace jak z Parníka, tak ze středu města. Bylo vybudované v roce 2004, aby měli hokejbalisté kde hrát své zápasy. Šatny ve starém linkusáku Svazarmu bylo slíbeno strhnout a nově vybudovat "v následujícím roce 2005". Nyní už uplynulo 12 let, je rok 2017 a původní linkusák stále pořád stojí, hřiště mezitím muselo získat loni nový povrch. I ten však bude třeba dle nových podmínek brzo (cca do dvou let) změnit na povrch plastový. I hokejbal se vyvíjí. Bude také potřeba celý hokejbalový areál oplotit. Také chceme  v Benátkách budovat dopravní hřiště, a ne jen tak ledajaké. Projekt je počítající s plochou 9000 m2 je připraven. Je to zbytečně velké, lokalita by se dala využít lépe, tak velké dopravní hřiště nikde nemají. Ale mají zde být také důležité šatny a tribuna pro hokejbal. Bude to stát jistě také kolem 20 milionů korun.  Vybudování dopravního hřiště (a nemuselo by zdaleka být tak veliké) je podle mého názoru daleko potřebnější než park Benátky (nákres dopravního hřiště - záměr z roku 2015).
Suma sumárum: má být opravdu park Benátky investiční prioritou města Česká Třebová?         Milan Mikolecký