Šibřinky 2017                                         


Sobotní odpoledne 25.2.2017 bylo v sokolovně Na Skále ve znamení Šibřinek. Jako každý rok se sešlo mnoho krásných masek. Letos jsme měli rekordní účast 110 dětí, ke kterým samozřejmě patřil doprovod rodičů a prarodičů. Děti celým odpoledním programem provázela parta Mimoňů, která se starala o spokojenost účastníků a rozdávání odměn za splněné úkoly. Při skoro tříhodinovém maratonu cvičení, her, tance a soutěží, byly k dispozici tradiční domácí zákusky a občerstvení. Vrcholem dne byla hlavní cena v tombole - dort v podobě Mimoně, maskota letošních Šibřinek, který věnovali sponzoři – cukrárna Suk a starosta Sokola ing. Michal Kadlec.
Tímto děkuji i dalším sponzorům. Byli to Mika a. s., Roman Dvořák, Zdeněk Jindra a kadeřnictví Fajt.
Závěrem děkuji všem účastníkům našich Šibřinek za skvělou atmosféru, která na sále panovala.
A největší dík patří všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu celé akce.
Lenka Strouhalová náčelnice Sokolské všestrannosti T.J. Sokol Česká Třebová