Připravuje se stavba tenisové haly na Parníku                   

Aktualizováno dne 23.3. 2017 - doplněny pohledy na úpravu fasády nové haly

Tenisté potřebují stejně jako jiní sportovci také zimní přípravu a bez možnosti si zahrát i v zimě se dnes neobejde žádný tenisový klub . Možnost zahrát si i v zimě na antuce dávala přetlaková hala, která  byla na tenisových kurtech v Husově ulici stavěna vždycky na zimu a na jaře se opět nejpozději do dubna musela složit a uschovat. Byla zakoupena a postavena před více než 15 lety, za tu dobu se provozem zaplatila, její provoz není příliš ekonomický, hala je již dávno za svou projektovanou životností.  Aby mohla sloužit i v letošní zimě,  musela  projít náročným procesem omlazování. Díky sponzorům se to podařilo.

Proto v České Třebové již několik let usilujeme o výstavbu pevné haly. Nejdříve o stavbu usiloval Tenisový klub sám, avšak mohl by dostat do velkých problémů a nedosáhl by na dotaci v takové výši, která by stavbu umožnila. A dotací pro tento účel je opravdu jako šafránu. Proto již v roce 2015 došlo k převodu práv a povinností k uvažované stavbě na Město Česká Třebová. Již loni byl připraven projektový záměr pevné haly. Nebude to žádný "drobeček", ale stavba o rozměrech 36,7 x 44,9 metru se třemi tenisovými kurty a zázemím, pevně spojená spojovacím krčkem se stávající budovou Tenisového klubu. Loni bylo předpokladem získání dotace MŠMT. Ukázalo se, že získat investiční dotaci v grantovém programu MŠMT je velmi složité, kladné vyjádření získá jen skutečné minimum žadatelů. Bylo tomu tak loni a je tomu tak i letos. Kdybychom měli čekat na dotaci, tak by tenisová hala snad nikdy nestála. Přitom není na co čekat, každoroční oživování přetlakové haly už nemá perspektivu. Proto bylo letos rozhodnuto o tom, že stavba bude pořízena z městských prostředků  bez státní dotace, financovat se bude z  rozpočtů 2017 a 2018.

Investiční projekt je před vydáním stavebního povolení, probíhá stavební řízení. Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele stavby. Stavba s rozpočtovými náklady 22 500 tis. Kč bude zahájena v letošním roce a dokončena v roce 2018 za celkové předpokládané rozpočtové investiční náklady ve výši 22.500.000,- Kč včetně DPH. Rozpočet stavby činí 19.916.600,-Kč,  ocelová konstrukce tribuny 1.694.000,- Kč, zábor zemědělského půdního fondu 450.000,- Kč...).V letošním roce se plánuje proinvestovat finanční prostředky ve výši 8.500.000,- Kč včetně DPH, další úpravy pak budou navrženy v rozpočtových změnách.

Umístění haly a její dispozici je možné vidět na obrázku včetně potřebného zajištění parkování. Nová tenisová hala umožní další rozvoj mládežnického a výkonnostního sportu, hala může být využita i v létě např. v deštivém počasí. Využije se současné zázemí v budově tenisového klubu. 

Mimo nové haly zůstanou v areálu Za Vodou ještě další 4 nekryté tenisové kurty, dosud zde bylo pro tenis v letním období k dispozici šest antukových kurtů. Bylo by tedy žádoucí ještě obstarat pozemek pro výstavbu dalších dvou kurtů, což se v současné době ukazuje jako obtížné. Aby bylo možné hrát ve stejný den tři soutěžní zápasy, vzniká snaha využít pro Tenisový klub v některých termínech i tenisové kurty mezi budovou v.d. Orlík a železniční tratí, dojde-li k dohodě a případně zde vybudovat i komfortnější zázemí.   (mm)  

Na novou tenisovou halu se tenisté dlouho těší. Bude jistě dobře využita, pro ekonomiku haly je důležité i to, že bude mít tři hrací kurty. Tenis se nehraje jen o víkendech, ale také o všedních dnech, je to vidět i z rozvrhu využití stávající haly. Není tedy obava, že by se provoz tenisové haly nezaplatil. Naopak se velmi zvýši možnosti pro mládež, pro rekreační i výkonnostní sport. Vedle krytého bazénu, skiareálu Peklák a zimního stadionu vzniknou nové širší možnosti pro celoroční pěstování tenisu.  (mm)

Tenisová hala nebude žádný drobeček


V rámci probíhajícího stavebního řízení byla upřesněna i  podoba fasády tenisové haly. Zatímco na horním snímku vidíme pouze půdorys, na dalších obrázcích si můžeme udělat představu nad vlastní podobou nové stavby, která bude v Husově ulici v sousedství  tenisových kurtů  a budovy Tenisového klubu vytvářet docela velkou hmotu:

Pohled severní a jižní  (severní portál bude propojen se stávajícím objektem Tenisového klubu

Pohled západní (od Husovy ulice) a východní (ve směru od  tenisových kurtů)


A ještě porovnejme na leteckém snímku stávající stav a nový stav se zakreslenou tenisovou halou: