Českotřebovský deník 101/2017 (10/4)
Velikonoční králíček a přáníčko od děti ze ZŠ Na rovině

Pozvali jsme pana starostu, aby převzal od žáků naší školy výrobky, připravené k oslavě jara, v podobě velikonočního králíčka a velikonočního přáníčka. Pan starosta dětem na oplátku přivezl velikonoční čokoládové balíčky. Návštěva byla velmi milá, pan starosta s dětmi pohovořil o blížících se prázdninách a o tom, jak je stráví. Rozešli jsme se se vzájemným přáním příjemně strávených velikonočních svátků.

Velikonoce na pardubickém zámku s rekordní účastí

Téměř šest tisíc lidí zamířilo na Květnou neděli na pardubický zámek, aby zejména dětem představili velikonoční tradice. Zatímco o samotných svátcích se krajské město vylidňuje a mnoho obyvatel odjíždí na venkov, víkend před svátky je zvláště při slunečném počasí ideální pro velikonoční inspiraci. Velikonoce na zámku uspořádal už pošesté Pardubický kraj spolu se svými kulturními institucemi, středními školami a také některými zařízeními sociální péče. Letošními novinkami pro děti byly řetízkový kolotoč na valech, historické hry s káčou i jízdy na oslících. O tom, že se program líbil, svědčí rekordní účast zejména rodičů s dětmi.
 
V pondělí 24.4. se bude konat další jednání zastupitelstva města

V programu jsou majetkové záležitosti - investiční projekty města - smlouvy o dotacích - různé . Zahájení v 15 hodin.
 
Zápis do 1. ročníku Základní školy praktické Česká Třebová 

pro školní rok 2017/2018 se bude konat ve středu 12. dubna 2017 od 8.00 do 16 hodin
 
PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU pro školní rok 2017/2018
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad (tj. od 1.9.2010 do 31.8.2011). Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce. Nesplnění této povinnosti lze považovat za porušení jeho právních povinností, resp. za přestupek dle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona.
Doneste k zápisu:
-    doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogické centrum nebo pedagogicko-psychologická poradna)
-    rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce, zastupuje-li dítě jiná osoba, doloží oprávnění dítě zastupovat
Cizinci - pas dítěte, pas zákonného zástupce, povolení k trvalému pobytu v ČR,
adresa trvalého pobytu v ČRprůkaz zdravotní pojišťovny s českým rodným číslem.
Zákonný zástupce poskytne škole informace:
-     o znevýhodnění dítěte, uvedeném v § 16 školského zákona, předloží údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou v souladu s § 16 školského zákona a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení
-     o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
Odklad povinné školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 
Velikonoční historie a „Nejkrásnější vajíčko Lanškrounska“

Rudoltice. Už se stává tradicí, že před velikonočními svátky v obci Rudoltice máme výstavu i prodej rukodělných výrobků. Na výstavě, kterou si na obecním úřadě mohly v pátek prohlédnout děti z místních i okolních škol ukazuje nejen výrobky šikovných rukou, ale i tradice které se dříve o velikonočních svátcích i před nimi dodržovaly.O víkendu si všichni zájemci mohli přijít prohlédnout i koupit nejrůznějšími způsoby zdobená vajíčka i další ruční výrobky řemeslníků i dalších usedlíků s šikovnýma rukama. Šití, drátování, výroba šperků z různých materiálů, zdobení vajíček rozličnými technikami, to vše se prezentovalo a zájem byl opravdu velký.
 
Lanškroun. Letos už po sedmé jsme pořádali výstavu a soutěž o Nejkrásnější vajíčko lanškrounska. Prostory chodby v přízemí Domova pro seniory v Lanškrouně ožily jarními barvami na víc jak 300 vajíčkách zdobených nejrůznějšími,klasickými i méně známými nebo originálními technikami. V neděli jsme vystavili na připravené stoly vajíčka, která přišla posoudit sedmičlenná porota,v které byl kromě pana ředitele Domova pro seniory Milana Bednáře také lanškrounský starosta Radim Vetchý,Miroslava Martynková, předsedkyně OSTP Ústí nad Orlicí, Blanka Hudecová, předsedkyně Svazu postižených civilizačními chorobami Ústí nad Orlicí, Hana Lehnfeldová za ČS červeného kříže z Ústí nad Orlicí, Gertruda Jirásková,místopředsedkyně místní organizace STP Lanškroun za pořadatele a Jaroslava Horáčková za STP Choceň.
Nakonec porota vybírala z víc jak 300 vajíček od 29 autorů z 13 obcí, v dětské kategorii 5-18 let soutěžilo 6 autorů,nakonec zvítězilo vajíčko č.98 od 5 leté Terezy Zelinkové z Lanškrouna.Cenu J.Holečkové, bývalé kreativní členky získalo v dětské kategorii vajíčko č. 90 od 12 leté Barborky ze ZŠ speciální.  
V kategorii dospělých získalo Cenu J.Holečkové vajíčko č. 179 autorky Anny Krystlové /69/ z Rudoltic. Vajíčka i další velikonoční výzdobu, nebo informace o tradičním využívání barev v historii velikonoc je možno si prohlédnout a některá i zakoupit v Domově pro seniory v Lanškrouně do středy 12.4.vždy v době 10-17 hodin.


Nemocnice Moravská Třebová získá novou sanitku

Pardubický kraj pokračuje v průběžné obnově vozového parku v rámci svých zdravotnických zařízení, a to nejen společnosti Nemocnice Pardubického kraje a Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje. Krajští radní dnes schválili poskytnutí dotace pro Nemocnici následné péče v Moravské Třebové. „Odhadovaná cena nového sanitního vozu zdravotnické dopravní služby činí 1,25 milionu korun. Naše finanční spoluúčast na pořízení sanitního vozu je 700 tisíc korun. Již začátkem března schválilo městské zastupitelstvo dotaci ve výši 500 tisíc korun, čímž bude nákup vozu s největší pravděpodobností plně pokryt. Případné finanční prostředky nad rámec finanční spoluúčasti Pardubického kraje a města Moravská Třebová budou hrazeny příspěvkovou organizací,“ uvedl radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.


Vytvoření podnikové hasičské jednotky v Poličských strojírnách 

bezpečnost areálu Poličských strojíren, zajištění informovanosti veřejnosti a vytvoření podnikové hasičské jednotky. Z těchto důvodů svolal hejtman a předseda bezpečností rady Pardubického kraje Martin Netolický jednání v areálu strojíren za přítomnosti vedení firmy, starostů okolních obcí a zástupců složek integrovaného záchranného systému.
„Cílem tohoto prvního jednání byla především diskuse o opatřeních, která mohou pomoci informovanosti obcí, obyvatel a složek integrovaného záchranného systému v případě mimořádné události,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Velká část debaty byla zaměřena na obnovení či neobnovení podnikové hasičské jednotky. „Osobně jsem přesvědčen, že při podobných situacích je tato jednotka k nezaplacení, protože je s areálem dokonale seznámena a zná každý jeho kout. V případě profesionálních hasičů z Poličky je situace o poznání složitější, jelikož mají na starosti daleko větší území a není možné, aby znali necelých 300 hektarů areálu. Určitě budeme chtít i nadále o vytvoření této jednotky debatovat a případně její vznik také iniciovat,“ sdělil hejtman Netolický s tím, že na příštím jednání bezpečnostní rady kraje bude toto téma oficiálně projednáváno.
Zástupci Poličských strojíren seznámili přítomné s opatřeními učiněnými po havárii. „Byla provedena pyrotechnická prohlídka areálu, mimořádné proškolení zaměstnanců a požárních hlídek a v současné době je prováděna revize požární poplachové směrnice a systému ostrahy areálu. Postupně bude také přecházeno na vyšší úroveň automatizace poplachových systémů, které jsou nad rámec stanovených norem,“ sdělil ředitel společnosti Petr Němec.


PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR ČESKÁ TŘEBOVÁ

3.7. 2017  -  7.7. 2017
Uzávěrka přihlášek je do 30.5.2017.
Nástup: 3. 7. 2017 (pondělí) od 8:00 – 8:30 hod. V 9:00 zahájení programu
Ukončení: 7. 7. 2017 (pátek) –  13:00 hod.
Místo zahájení: vestibul VOŠ a SŠT Česká Třebová
Adresa: VOŠ a SŠT Česká Třebová, Skalka 1692, Česká Třebová 560 18
ÚČASTNICKÝ POLATEK -  320,- Kč na den
Stravování -  obědy a svačiny přímo v místě, přes celý den pitný režim zajištěn.
SPORTOVIŠTĚ
Ttréninky v halách, venkovních kurtech,  plaveckém bazénu a travnatých kurtech.
Nutné: potvrzení o bezinfekčnosti a potvrzení o zdravotní způsobilosti kartička pojištěnce
Vybavení: sportovní obuv na ven a do tělocvičny, přezůvky, vybavení pro sport, tréninkové dresy, láhev na pití, ručník.
DOPROVODNÉ AKCE:
• kondiční příprava
• všeobecná průprava
• míčová průprava a základy gymnastiky
• tréninky s renomovanými trenéry
• základy míčových her + turnaje
• základy barevného volejbalu + turnaje
• a mnoho další zábavy (nejen sportovní)
Program: 8:30 – 9:00 – příchod, 9:00 – 11:30 – dopolední program, 12:30 – 14:00 – oběd + volno, 13:00 – 14:45 – odpolední program, 14:45 – 15:00 – svačinka, 15:00 – 16:00 – turnaje a hry, 16:00 – ukončení denního programu
PŘIHLÁŠKY A KONTAKT – Lubomír Vašina, Komenského 781, 560 02 Česká Třebová  tel.: 605 415 868, email.: ams-lubomir.vasina@seznam.cz
 
Oprava historicky cenné lehárny v Jevíčku

Rada Pardubického kraje na svém dnešním jednání schválila návrh na zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele, který zajistí obnovu leháren pavilonů S a N v Odborném léčebném ústavu v Jevíčku. Předpokládané náklady investiční akce, která bude rozdělena do tří etap, činí 16,5 milionu korun.
„Původně předpokládané náklady ve výši necelých 10 milionů korun bylo nutné navýšit, jelikož do realizační projektové dokumentace musely být zapracovány připomínky a požadavky odboru památkové péče. Jedná se například o výrobu replik původních rolet a dalších historických prvků. Je nutné si uvědomit, že pavilony byly postaveny v letech 1913 až 1916 a v roce 2016 byly budovy celého sanatoria prohlášeny nemovitou kulturní památkou,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Díky tomuto projektu opravíme lehárny, které slouží pacientům s pneumologickým onemocněním či TBC. Ti jsou hospitalizováni na izolačních lůžkách a nemohou opustit budovu,“ sdělil Netolický.
Obnova leháren je rozložena do tří etap. První etapa proběhne v letošním roce a zahrnuje zhruba třetinu obnovy pavilonu S. V rámci druhé etapy, která by měla být zahájena příští rok, bude jeho obnova dokončena. „Rekonstrukce pavilonu S spočívá v kompletní obnově všech částí dřevěné konstrukce včetně dřevěných výplní skeletu, výplní otvorů a nátěrů. Dále se jedná o obnovu klempířských a zámečnických konstrukcí, elektroinstalace a hromosvodu. Dojde také ke statickému zajištění havarijních konstrukčních prvků. Pro bezbariérový přístup budou v pavilonu S umístěny mobilní dřevěné vyrovnávací rampy, což umožní pacientům jednodušší pohyb po budově,“ sdělil krajský radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr. Poslední část rekonstrukce, plánovaná na rok 2019, zahrnuje celou obnovu pavilonu N. “Zde je navržena obnova klempířských prvků, elektroinstalace a nátěrů celé dřevěné konstrukce. Stávající dispoziční řešení, vzhled a výška zůstanou zachovány,“ uvedl radní Valtr.