Českotřebovský deník 102/2017 (11/4)

Stavba nového logistického centra CFS v plném proudu


Výstavba nového logistického centra probíhá dle harmonogramu. Plánované otevření je červen 2017! Nově vzniklá společnost se zabývá se nakládkami a vykládkami námořních kontejnerů, skladováním, řízením dodavatelských řetězců, celními službami a díky těsné blízkosti železničního terminálu i železničními přepravami nejen po Evropě. Centrum leží v průmyslové zóně na okraji města Česká Třebová v sousedství kontejnerového terminálu Metrans. Celková skladová plocha je 4500 metrů čtverečních při světlé skladové výšce 9 metrů. Nedílnou součástí logistického centra je administrativní část při velikosti zázemí 600 metrů čtverečních. Do budoucna počítáme rovněž s 2. etapou výstavby navazující haly se skladovou plochou dalších 3700 metrů čtverečních. Zákazníkům nabízíme možnost dlouhodobého pronájmu kancelářských prostor přímo v budově našeho logistického centra. Součástí logistického centra je i administrativní budova. V případě zájmu o moderní klimatizované kancelářské prostory pro vaše podnikání nás neváhejte kontaktovat. CFS Česká Třebová již přijímá nové zaměstnance

 
Skokan roku JAN GREGOR je z České Třebové 

Jako každý rok i letos  zakončení sezony zvané Poslední namazání proběhlo v Biatlon klubu Letohrad. Na tom není nic zvláště zajímavého, kdyby v záplavě vítězů mistrovství republiky od žáků až po dorost a jednoho mistra Evropy juniorů nebyl vyhlášen i "skokan roku". Tento titul si odvezl do České Třebové starší žák Jan Gregor (*2004). V biatlonu je jedno dobré pravidlo, pokud někdo nastupuje do seriálu Českého poháru jako nový má právo v prvním závodě sezony ukázat co umí. Když si vyjede minimálně 50 bodů může pokračovat.
Jenda si vyjel 98 bodů, první .výkonnostní třídu a nominaci na Mistrovství republiky. Potvrdil slova trenéra J.
Faltuse když jsme v říjnu 2015 přišli na první trénink přivítal nás slovy. Díval jsem se na výsledky ČMP, na lyžích Ti to jde, střílet Tě naučíme. Chtěl bych poděkovat všem trenérům SKI Klubu, kteří Jendu od pěti let vyškolili, dík patří trenérům Iscarex Junior týmu, se kterými Jenda trénoval,  když Ski Klub přerušil a na podzim 2015 ukončil závodní činnost. Možná by se slušelo "poděkovat" i bafuňářům Ski klubu za to, že otrávili a znechutili práci lidem, kteří se ve svém volnu několik desetiletí starali o cizí děti ale i tratě. Nebýt jejich chování, nebyl by  Jenda v Letohradu, nereprezentoval by Pardubický kraj na Olympiádě dětí 2016 na Cínovci Nejel by letos Mistrovství České republiky v klasice i v biatlonu. Gregor Josef.
 
Šel zahradník do zahrady…. V MŠ U Koupaliště

Na jaře se sází různé květiny, ovoce a zelenina na zahrádky. Rozhodli jsme se, že si také my zasadíme pár semínek. A protože jsme třída tvořivá, zasadili jsme si semínka na blížící se velikonoční svátky. S dětmi netrpělivě pozorujeme, komu semínka vyklíčí a těšíme se, až si je odneseme domů.  Děti a učitelky z MŠ U Koupaliště  v České Třebové

Výběrové řízení  na provozování bufetu Ski areálu Peklák  - termín 18/4 !!!

Na základě výběrového řízení uzavře zadavatel s vybraným dodavatelem smlouvu na dodání popsané služby za podmínek vymezených zadávací dokumentací. Zadavatel požaduje k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů předložit čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů – živnostenské oprávnění na předmět zakázky.
K prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů Zadavatele je požadováno předložit:
- výpis z obchodního rejstříku (postačí předložit prostou kopii), doklad prokazující oprávnění k podnikání pro předmět této zakázky,   uchazeč předloží kopii živnostenského listu (postačí předložit prostou kopii) - návrh nájemní smlouvy, reference  Termín zahájení provozu se stanovuje na Květen 2017
K provozování bufetu zadavatel poskytne tyto technické prostředky: Provozní budova bufetu, včetně sociálního zařízení, přilehlá krytá terasa, přilehlá nekrytá terasa, prodejní stánek.
Podmínkou zadavatele pro provozování bufetu je minimálně dodržení provozní doby areálu v průběhu zimní a letní sezóny a při akcích pořádaných provozovatelem. Další podmínkou zadavatele je zajištění provozu a úklidu veřejných toalet nacházejících se v budově bufetu. Zájemce bere na vědomí, že k ceně nájmu budou přičteny skutečné náklady na elektrickou energii a náklady za dodávku pitné vody.  Podmínkou zadavatele je temperování místností pro veřejnost na teploty dle platné státní normy. Uchazeči mohou podat nabídky v písemné formě poštou nebo osobně na adrese zadavatele: Eko Bi s.r.o., Semanínská 2050, 560 02 Česká Třebová, Česká republika, každý pracovní den od 7:00 do 14:30 hod do konce lhůty pro podání nabídek v uzavřených obálkách s označením "Provozování bufetu - SKI AREÁL PEKLÁK - NEOTVÍRAT".
Termín pro podání nabídek 18. 4. 2017 do 10:00 hod. nejpozději.  Termínem doručení se rozumí doručení nabídky do sídla zadavatele, ne podání na poště. Včasné doručení je rizikem uchazeče. Opožděně doručené nabídky budou vráceny neotevřené zpět k uchazeči.
 
Z Kongresu místních samospráv

V úterý byl v Hotelu Jezerka na Seči zahájen jubilejní pátý Kongres místních samospráv tentokrát s heslem: Jak přežít v právní džungli. V rámci dopoledního přednáškového panelu vystoupil stejně jako v předchozích letech také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „Jakoukoliv diskusi se starosty obcí vždy velmi vítám, jelikož jsou pro mě rovnocenným partnerem a věřím, že i oni kraj takto vnímají. Pro nás jako krajskou samosprávu jsou zároveň partnerem nejbližším v řadě jednání,“ sdělil hejtman Martin Netolický. „Na starosty je velmi často nakládán velký díl zodpovědnosti a stát by si měl uvědomit, že mnoho z nich vykonává vedle své funkce také klasické civilní zaměstnání. Pokud stát chce smysluplné fungování samospráv, tak by jim měl vytvářet dostatečný prostor a neházet klacky pod nohy,“ uvedl hejtman Netolický.
Ten v rámci příspěvku zmínil několik příkladů ze své hejtmanské praxe. „V poslední době se velmi často řeší problematika systémové podjatosti ve věcech, kdy úředník obce nebo kraje rozhoduje o záležitosti, která se týká této obce či kraje, které jsou zároveň účastníky řízení,“ řekl hejtman, který zmínil také záležitosti bezprostředně spojené s pádem střechy sportovní haly v České Třebové či problematiku ochrany starostů proti různým typům urážek. Společně s hejtmanem v několika tematických blocích vystoupila také advokátka Jana Zwyrtek Hamplová, která starosty seznámí například se zákonem o přístupu k informacím. V rámci dvoudenního semináře se starostové také například dozvědí, jak pracovat se zákonem o obcích, ale také o jeho výkladu soudy včetně zajímavých soudních případů posledních let. Známý advokát Tomáš Sokol představí nové trestní kauzy z oblasti samosprávy a pohovoří také na téma kolektivní odpovědnosti. Miroslav Kubánek v rámci svého bloku se zaměří na vztahy mezi orgány obce tedy zastupitelstvem, radou, starostou, místostarostou a výbory.
Hejtman Martin Netolický a přednášející Jana Zwyrtek Hamplová a její kniha "Nebýt na radnici za blbce"  Foto Luboš Kozel.
Ředitelkou Krajské knihovny bude i nadále Radomíra Kodetová

Ve výběrovém řízení, které vyhlašuje Pardubický kraj na ředitele svých příspěvkových organizací jednou za pět let, uspěla ve funkci ředitelky Krajské knihovny její dosavadní šéfka Radomíra Kodetová. Tento týden ji ve funkci potvrdili radní Pardubického kraje.
„Naše Krajská knihovna je v několika ohledech mimořádná. Jednak sídlí v dobře dochovaných a rekonstruovaných domech z dob pánů z Pernštejna a je i zvenku okrasou Pernštýnského náměstí, a jednak plní funkci i městské knihovny, což není jinde zvykem. V Pardubicích jsme se ale dokázali s městem dobře dohodnout a nyní chceme spolupráci ještě více rozvíjet,“ řekl 1. náměstek hejtmana pro kulturu Roman Línek a pokračoval: „Teď před námi stojí další velký úkol, kterým je rekonstrukce Příhrádku pro potřeby komunitního centra spravovaného Krajskou knihovnou. Bude tu nejen zázemí pro literární akce, ale také hudební oddělení či grafický a tiskařský ateliér spojený se jménem bratrů Vokolkových. Jsem rád, že paní ředitelka, která stojí u tohoto projektu od jeho začátku, ho bude mít možnost také dokončit.“
 
Velikonoce na zámku v Litomyšli  

14. - 17. dubna: státní zámek Litomyšl – Rok renesanční šlechty - Velikonoce na zámku. Velikonoční prohlídky květinově vyzdobenými reprezentačními sály základního okruhu mohou být příjemnou změnou pro návštěvníky, které již omrzela tradiční velikonoční pomlázka. Kromě toho také na nádvořích a v zahradách zámku pokračuje zdarma přístupná floristická výstava V objetí jarní renesance, na které jsou k vidění objekty z přírodních materiálů vytvořené pedagogy a studenty oboru Výstavnictví a floristický design Střední školy zahradnické a technické Litomyšl na témata jako renesanční architektura, Leonardo da Vinci, nebo náměty ze slavných renesančních uměleckých děl. (www.zamek-litomysl.cz)
 
Na Velký pátek zahajuje sezóna na Veselém kopci u Hlinska

V pátek 14. dubna bude zahájena jubilejní 45. návštěvnická sezona v expozici lidového stavitelství na Veselém Kopci. Pro tento slavnostní okamžik je připraven program s názvem Velikonoce na Veselém Kopci. Od Velkého pátku 14. 4. do Pondělí velikonočního 17. 4. budou mít návštěvníci možnost prohlédnout si interiéry roubenek doplněné o ukázky velikonočního pečiva, zdobených vajíček a dalších tradičních předmětů.  Dozvědí se tu například o tom, proč se na Zelený čtvrtek peklo pečivo zvané jidáše, jaké byly tradiční způsoby zdobení kraslic na Horácku, nebo co lidé žijící před sto lety jedli na Boží hod velikonoční. Zajímavé jistě budou i ukázky zhotovování velikonočních předmětů: pletení pomlázek, zdobení kraslic různými technikami, pečení a tvarování velikonočního pečiva a dalších. Na Veselý Kopec totiž přijali pozvání lidoví řemeslníci, kteří nejen předvedou svoji dovednost, ale nabídnou své výrobky k prodeji. Po všechny dny si budou moci děti, ale i odvážní dospělí, vyzkoušet tradiční jarní hry – například tlučení špačků, honění obruče, chůzi na chůdách. Připraven je doprovodný program: v pátek 14. dubna vystoupí folklorní soubor Kohoutek z Chrudimi a v neděli 16. 4. vesele zahraje dechový kvintet MrákotínkaMrákotína.Velikonoční jídla připravená podle tradičních receptů bude nabízet i Hospoda Na vejměnku přímo v areálu muzea. K dopravě na Veselý Kopec můžete využít i pravidelné autobusové linky. O Velikonocích bude Veselý Kopec přístupný denně i v pondělí 17. 4. od 9 do 16 hodin.
 
Odškodnění hasičů ZRANĚNÝCH PŘI VÝBUCHU V POLIČCE

Při výbuchu a následném požáru, ke kterému došlo 23. února v areálu Poličských strojíren, byli vzniklou detonací kromě pracovníků společnosti zraněni také zasahující hasiči. Rada Pardubického kraje proto na svém pondělním jednání rozhodla o finančním odškodnění ve výši deset tisíc korun pro každého z hasičů.  „Vzhledem k tomu, že se jednalo o mimořádnou událost, při které došlo ke zranění sedmi zasahujících hasičů, připojíme se k finančnímu odškodnění ze strany města Polička. Jedná se spíše o symbolické odškodné, které rozhodně nemůže nahradit hasičům a jejich rodinám strach bezprostředně po utrpěném zranění,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
 
PERSPEKTIVY CHRUDIMSKÉ NEMOCNICE

O stavu a dalších perspektivách Chrudimské nemocnice v rámci společnosti Nemocnice Pardubického kraje a celého krajského zdravotnictví jednal v pondělí se zastupiteli města Chrudim krajský radní zodpovědný za oblast zdravotnictví Ladislav Valtr. Cílem setkání byl zajištění průběžné a dostatečné informovanosti. "Některé informace k potřebným opatřením ke konsolidaci našich nemocnic mohou v tuto chvíli vyvolávat otazníky a nejistotu. Proto vítám, že nejen lékaři, ale i zastupitelé města, jako představitelé široké veřejnosti, mají o vysvětlení základních principů a cílů dalšího směřování krajských nemocnic velký zájem. Jedině širší pochopení totiž umožní právě takové postupné kroky, které do budoucna zabezpečí další udržitelné fungování a rozvoj našich nemocnic," uvedl radní Valtr s tím, že cílem je především zajistit občanům kvalitní zdravotní péči, a to i při rostoucím nedostatku lékařů a zdravotních sester. "Emoce, různé nepodložené spekulace a předčasné vyvolávání paniky přes média ke zlepšení situace krajských nemocnic jako celku určitě nijak nepřispějí," dodal radní.
V současné době probíhá diskuze s odbornými lékařskými týmy, od kterých se očekávají názory a doporučení za jednotlivé obory. Vedení kraje je zároveň v kontaktu se zástupci nemocnic a měst. "Průběžně komunikuji s radnicemi a ta chrudimská rozhodně není výjimkou. I dnešní jednání se všemi je toho příkladem. Okamžitě jsem proto vyhověl žádosti pana starosty Řezníčka o další osobní setkání, tentokráte i s dalšími chrudimskými zastupiteli. Další fází, kterou jsme v Chrudimi také avizovali, bude sumarizace a provazba výstupů práce odborných lékařských týmů, která v této fázi uvnitř lékařských oborů intenzivně probíhá," vysvětlil Ladislav Valtr. Teprve poté se podle jeho sdělení bude postupně vytvářet ucelený, přesto dále "živý" materiál, jehož revizi pak radní Valtr předpokládá minimálně jednou ročně.
 
Písemné maturitní zkoušky odstartovaly

V úterý začalo končícím středoškolákům maturitní období. Jako první měli na programu slohovou práci z českého jazyka, v květnu je pak čekají zkoušky z ostatních předmětů a didaktické testy. Zkoušku dospělosti začali krátce po 12. hodině skládat také žáci na Gymnáziu Vysoké Mýto, kam zavítal také krajský radní pro školství Bohumil Bernášek. „Všem maturantům přeju hodně úspěchů,“ řekl.
Maturitní zkouška má dvě části, společnou a profilovou, úspěšný absolvent musí vykonat povinné zkoušky obou těchto částí. „Na gymnáziích v Pardubickém kraji maturuje v tomto školním roce přibližně 1 050 žáků a prakticky všichni po maturitě pokračují ve studiu na vysokých školách,“ informoval radní Bohumil Bernášek. „Na středních odborných školách a učilištích letos i nás v kraji maturuje téměř 2 300 žáků. Na absolventy těchto škol čekají mnohdy atraktivní nabídky na profesní uplatnění, protože nedostatek pracovních sil v prosperujícím průmyslu je jedním z nejdiskutovanějších problémů současnosti,“ sdělil radní s tím, že také více než třetina absolventů gymnázií se na vysoké škole věnuje technickým oborům.
Hodnocení slohových prací z českého jazyka probíhá centrálně prostřednictvím firmy Cermat, která státní maturity organizuje. Do školy tak krátce před zkouškou dorazil balík se zadáními, který ředitelé otevírali až bezprostředně před začátkem, takže ani sami učitelé nevěděli, co na jejich žáky čeká. Po zkoušce musí škola vypracované slohy naskenovat a poslat do Cermatu, kde si je rozeberou hodnotitelé. Výsledek se žáci dozvědí dříve, než půjdou k ústní zkoušce.
Sloh se naučit nedá
Ve chvíli, kdy se v ředitelně rozbaluje zásilka se zadáními, zbývají žákům poslední desítky minut na přípravu, teď už jen psychickou. Krátce nato jim začne často první velká zkouška v životě. „Těším se, že už to budu mít za sebou,“ popsal své pocity pár minut před začátkem Jiří Diblík, jeden z maturantů. „Trošku nervózní jsem, ale snad to dobře dopadne. Přál bych si nějaký administrativní styl, ale důležité je, aby mi sedlo téma. Podle mě se sloh ani nedá moc naučit, buď to člověk ví, nebo neví. Ukáže se, co celých osm let na gymplu dělal,“ myslí si Diblík, kterého ještě čekají zkoušky z informatiky, zeměpisu a angličtiny.
 
REMA AOS chystá nový systém pro sběr a recyklaci odpadů z obalů

Nový systém pro sběr a recyklaci odpadů z obalů, mimo jiné plastů, papíru, skla nebo nápojových kartonů chystá společnost REMA AOS, a.s. Jeho základním prvkem je intuitivnost, přívětivost, maximální průhlednost a férovost všech činností pro zapojené subjekty. Fungování obalové společnosti je podepřeno přívětivým informačním portálem, který si mohou obce i jednotlivci aktuálně vyzkoušet nanečisto. Po udělení autorizace Ministerstvem životního prostředí ČR pak bude moci systém oficiálně zahájit svoji činnost.
Informační portál je maximálně jednoduchý, protože administrativní činnost AOS prostě jednoduchá je. I přesto ale naplňuje veškeré požadavky zákona o obalech včetně poskytování všech potřebných informací. Portál je plně funkční a do udělení autorizace poběží v ověřovacím provozu. Po jejím udělení se systém jednoduše přepne do provozního režimu a začne plně podporovat běžné činnosti nového systému pro sběr a recyklaci odpadů z obalů. Ti, kteří chtějí zjistit, jak bude spolupráce s novou společností vypadat, si mohou vše vyzkoušet již nyní. Mohou například zadat údaje za určité období loňského roku a během krátké chvíle zjistí, kolik budou nové obalové společnosti fakturovat. REMA AOS předpokládá, že ve většině případů bude tvořit smlouvy online. „Pouze v případech, kdy by smluvní vztah vyžadoval složitější řešení, dojde k osobnímu jednání.
Cílem REMA AOS je nabídnout v České republice alternativu nového pojetí obalové problematiky a podpořit další růst zpětného odběru. Nový systém má jasně nastavená pravidla financování. Zajištěna je rovněž vzájemná symbióza kolektivního zpětného sběru obalů, elektrozařízení, přenosných baterií, akumulátorů a solárních panelů, kterou REMA zajišťuje v jiných systémech. Svou činnost bude moci REMA AOS oficiálně zahájit ihned po udělení autorizace Ministerstvem životního prostředí ČR. O tu REMA AOS zažádala v dubnu loňského roku.  V zemi zatím funguje pouze jeden systém zpětného odběru, který provozuje společnost EKO-KOM. Právě jeho alternativou se má REMA AOS stát.
Soutěž v počítačovém modelování mechaniků-seřizovačů

Vynikající zázemí a kvalitní konkurence ze všech koutů republiky – to jsou dva hlavní důvody, proč se mechanici-seřizovači z orlickoústecké Střední školy umělecké 6. dubna opět zúčastnili soutěže v počítačovém modelování a kreslení. Stejně jako v loňském roce byla pořádající firmou 3E Praha Engineering a stejně jako v roce 2016 i tentokrát soutěžní klání hostila SOŠ a SOU Hradební v Hradci Králové.Celý den panovala skvělá soutěžní atmosféra. "Naši studenti se sice neumístili na předních místech, ale s ostudou jsme neodešli,“ hodnotil vedoucí učitel praktického vyučování Milan Sahliger, který dva své svěřence doprovázel. Jak dále sdělil, 16. ročník akce byl znovu rozdělen do dvou kategorií 2D a 3D, přičemž oba zástupci SŠUP startovali v početně nabitější druhé kategorii. Mladší Martin Jireš, aktuálně student druhého ročníku, obsadil solidní třinácté místo, starší Marek Rajský figuroval ve třetí desítce výsledkové listiny. „Absolutním vítězem v konkurenci sedmnácti dalších škol se stala VOŠ, SPŠ a SOŠ Strakonice

Počet obézních dětí stoupá, pomoci může zdravé stravování ve školách 

Za posledních patnáct let stoupl počet obézních dětí či dětí s nadváhou třikrát. Je to dáno mimo jiné i životním stylem, ve kterém chybí nejen pohyb, ale především zdravé stravovací návyky. Nauči děti správně a zároveň chutně jíst si dává za úkol národní projekt Skutečně zdravá škola. Daří se mu i v Pardubickém kraji, kde je jeho velkým podporovatelem i poslanec a primář Pardubické nemocnice Jiří Skalický.

V České republice se ve více než osmi tisících školních jídelen stravuje na 1,3 milionu dětí. Téměř padesát tisíc z nich už je zapojeno do projektu Skutečně zdravá škola. Jsou to děti z 262 škol v celé zemi. V Pardubickém kraji je do projektu prozatím zapojeno škol dvacet.
„Je to zatím zlomek možného, ale je to první vlaštovka na cestě k úspěchu. Skutečně zdravá škola děti a vlastně i jejich rodiče učí, jak jíst zdravě. Zároveň vyvrací názor, že co je zdravé, nemůže být dobré. Osobně v tom vidím i další kontext. Zapojením do systému totiž děti poznávají i původ potravin a učí se, jak je pěstovat a zpracovávat,“ komentuje projekt Jiří Skalický. Sám si prošel několik škol v regionu a účastnil se i přednášek na toto téma. Naposledy třeba v Letohradě či Žamberku. A přesvědčil se, že jíst zdravě ve školní jídelně zkrátka jde.
Školy, které se do projektu už zapojily, se snaží vařit nutričně vyvážené pokrmy a až z pětasedmdesáti procent využívat čerstvé potraviny. Do projektu aktivně zapojují nejen děti, které se učí pěstovat zeleninu, vařit zdravou stravu či navštěvují farmy, ale i rodiče.  
Ondřej Müller