Českotřebovský deník 104/2017 (13/4)
Předškoláci na návštěvě v 1. třídě
Předškolní děti z MŠ Habrmanova navštívily v úterý 4. 4. 2017 prvňáčky ze ZŠ Habrmanova. Všechny děti velmi mile hned ve dveřích přivítaly tři paní učitelky z prvních tříd a dvě paní asistentky. Nejdříve děti viděly ukázku běžné výuky. Od školáků se naučily nové básničky, společně si zazpívaly a zatancovaly. Předškoláci si poprvé vyzkoušeli sezení v lavicích
a práci s interaktivní tabulí, pomocí které se učili psát písmenka, skládat slova z písmenek, ... Také si zkusili jaké to je hlásit se,  a být vyvolán. Na závěr se všechny děti podepsaly na tabuli a dostaly pěkné dárečky. Moc děkujeme za tento krásný zážitek, který dětem ukázal, že se školy opravdu bát nemusí.  Veronika Slezáková DiS.

Velikonoční jarmark v Olawě 2017

Ve dnech 7. – 9. dubna 2017 se v polské Olawě konal již tradiční velikonoční jarmark, kterého se zúčastnili i zástupci partnerských měst Olavy. Již druhým rokem zde měla své zastoupení i Česká Třebová. Ve stáncích, které si město pronajalo, bylo spousta dekorací, pečiva, uzenin, sýrů, z nichž ne všechny produkty měly úzký vztah k jarním svátkům. Slavnostní sobotní večer byl věnován kultuře – v kostele sv. Petra a sv. Pavla zaznělo „Sedm posledních slov Ježíše Krista na kříži“ od Josefa Haydna. Koncert v provedení wroclawského sboru přilákal spoustu posluchačů. Delegace z našeho města přivezla pečivo – moravské koláče, jidáše, velikonoční beránky. Nejvíce chutnaly moravské koláče. Zástupce z našeho města přišlo také pozdravit mnoho členek univerzity třetího věku, které nedávno navštívily naše město. V průběhu návštěvy byla projednána účast starosty města Olawa na jednom z koncertů v rámci Bennewitzova festivalu a reciproční výměna členů českotřebovského svazu důchodců v Olawě. (www.ceska-trebova.cz)
Stručnou zprávu z webu města Česká Třebová bez konkrétnějšího upřesnění v předchozím článku si dovolím (pro lepší pochopení o jakou akci jde) doplnit fotografiemi z loňského ročníku obdobné akce, jarmarku, který se v našem partnerském městě stal tradiční a má navíc svůj duchovní a kulturní rozměr obvykle ve formě koncertu v olawském hlavním kostele sv. Petra a Pavla.

K tomu ještě krátká velikonoční úvaha (kdy jindy než teď)

 V Polsku (a Olawu z toho nevyjímaje) jsou velikonoce především svátkem  křesťanským, u nás jsou velikonoce to stále častěji  prezentovány především jako "svátky jara" a tím jako by to bylo vyřízeno. Myslím, že to je chyba a že i u nás, ve světě stále většího počtu ateistů, je zapotřebí od sebe oddělit pravý význam a smysl velikonoc jako nejvýznamnějšího křesťanského svátku v roce a lidové zvyky, které se k velikonocům váží. Zatímco díky tradici betlémů jsou Vánoce pro všechny spojeny s narozením Ježíše Krista, tak symbolika velikonoc nebývá s křesťanstvím  nijak spojována... 
Tím se vracím k "velikonoční výstavě" uspořádané tradičně v našem Kulturním centru. Navrhuji tuto akci přejmenovat na  výstavu velikonočních dekorací a velikonočních zvyků. Druhou možností by pak bylo, aby byly do scénáře výstavy zakomponovány také křesťanské prvky či dokonce pracovní listy pro návštěvníky, kterými jsou přece především školáci. Vždyť v každém kostele najdeme obrazy zastavení křížové cesty, křížové cesty také vedou k poutním místům a jsou bezprostředně spojeny s termínem a příběhem velikonočních svátků. Patří k nim i vysvětlení historického děje, kterého se jaksi dnes zvláště mládeži nedostává. A to mají děti velikonoční prázdniny, Velký pátek se stal svátečním dnem stejně jako tradiční velikonoční pondělí. Proč?  Dny před velikonocemi mají své názvy, svůj děj...
A tak děti  vodíme na velikonoční výstavy, abychom jim ukazovali  jistě pěkné a zajímavé věci, řadu z nich také dokážou vytvořit... Ale vysvětlení smyslu velikonočních svátků se nekoná. A už to došlo tak daleko, že to není nikomu ani divné. Bylo to tak stejně i během minulých desetiletí (kdy se to zřejmě nesmělo). Velikonoční prázdniny přece byly zrušeny a obnoveny hned prvním polistopadovým ministrem školství...
A tak je moc dobře že na českotřebovském náměstí čteme veřejně bibli, že je pořádáno ekumenické putování  (s velkým dřevěným křížem) s řadou zastavení po městě, aby si veřejnost všimla, že mimo  velikonočních zajíčků a dalších jarních dekorací vyrobených stále zajímavějšími technikami, barvení vajíček, karabáčů a dalších komerčních produktů tu ještě je jeden důležitý a hlavní duchovní rozměr velikonoc:  Velikonoce jsou nejdůležitějším křesťanským svátkem, oslavou zmrtvýchvstání ukřižovaného Ježíše Krista...
 
Snad proto připomeňme alespoň dva velikonoční symboly
Beránek představoval v židovské tradici Izrael jako Boží stádo, které vede Hospodin. Zároveň Židé při svém svátku pojídají beránka jako připomínku svého vysvobození z Egypta. V křesťanství je beránek jedním ze symbolů Ježíše Krista, neboť obrazně podle křesťanské víry on je beránek, obětovaný za spásu světa.
Kříž je nejdůležitějším z křesťanských symbolů, protože Kristus byl odsouzen k smrti ukřižováním. Tento trest patřil k trestům nejvíce krutým a ponižujícím. (Tento symbol je ale mnohem starší. Ukřižování odpovídá zimnímu slunovratu, kdy Slunce vstupuje do souhvězdí Jižního kříže).

Dopravní situace na Dolní Moravě se zhoršuje, kraj hledá řešení

Pardubický kraj plánuje řešit dopravní situaci v obci Dolní Morava, kde se nachází významné a hojně navštěvované horské středisko. Kromě studie týkající se možného napojení střediska na železniční síť, řeší kraj společně s obcí, investorem a policií také záležitosti spojené se silniční dopravou.
„V souvislosti s neustále se zhoršující se dopravní situací jsme uspořádali jednání za přítomnosti zástupců obce, provozovatele areálu, Správy a údržby silnic Pardubického kraje a policie. Vzhledem k neustále se zvyšující návštěvnosti, především v období víkendů a prázdnin, bude pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu nutné přijmout některá dopravní opatření, díky kterým zvýšíme nejen bezpečnost, ale také organizaci dopravy v tomto úzkém údolí,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Na základě objednávky Správy a údržby silnic Pardubického kraje je dokončena bezpečnostní inspekce na silnici vedoucí obcí.  „Na základě toho bude navržena organizace všech druhů dopravy, včetně prostorů pro pěší, cyklisty, krátkodobé odstavení vozidel, míst pro přecházení a zastávek autobusů. Tím rovněž zabráníme odstavování vozidel mimo vyhrazené prostory.  Na realizaci přípravných prací a dopravních opatření počítáme s  částkou 5 milionů korun,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš.
Kraj získá od státu na rekonstrukce silnic necelých 190 milionů korun

Pardubice (10. 4. 2017) – Stejně jako v předchozích dvou letech získá Pardubický kraj dotaci z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na financování oprav silnic II. a III. třídy. Finanční prostředky jsou rozděleny mezi jednotlivé kraje podle celkové délky těchto komunikací. Pro Pardubický kraj tak byla schválena částka ve výši 184,2 milionu korun.
„Dlouhodobě upozorňujeme, že je nezbytné, aby stát pro kraje pravidelně uvolňoval dostatečné množství finančních prostředků na rekonstrukce silnic nižších tříd. Bylo by dobré, abychom pro následující roky již s koncem toho předcházejícího věděli, s jakou částkou můžeme počítat, a nezískali je až v průběhu stavební sezony,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Pardubický kraj dlouho neměl jistotu, že dotaci stejně jako ve dvou předcházejících letech získá. „Kraje pro letošní rok neměly získat žádné další peníze. Po řadě jednání jsme však dosáhly na částku 2,9 miliardy korun, což  pro náš kraj znamená více než 184 milionů korun, které využijeme na rekonstrukce silnic a mostů v havarijních stavech,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš. „Stejně jako v předchozích letech bude příjemcem těchto finančních prostředků naše příspěvková organizace Správa a údržba silnic Pardubického kraje,“ dodal Kortyš.
V roce 2015 poprvé Státní fond dopravní infrastruktury uvolnil přibližně 4,6 miliardy korun. „Z celkové sumy jsme získali 283 milionů korun, které se nám podařilo účelně vynaložit, přestože smlouva na poskytnutí ministrem slíbených finančních prostředků byla podepsána až v průběhu stavební sezóny,“ řekl hejtman Netolický s tím, že v roce 2016 kraje od státu obdržely částku tří miliard korun.
 
Povelikonoční nadílka hudby na festivalu ve Skutči 

Po svátečním období čeká návštěvníky festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč ještě vydatná nadílka koncertů. Dva dny po pomlázce, ve středu 19. dubna od 20 hodin, se kompletně naplní kapacita skutečského zimního stadionu při hudebním projektu Beatles Mania. Nejslavnější hity legendární liverpoolské kapely zazní v provedení orchestru Filharmonie Hradec Králové a Mužského vokálního kvarteta Q VOX pod taktovkou dirigenta Miloše Machka. Zklidnění přinese koncert v poutním chrámu v Luži na Chlumku v neděli 23. dubna se začátkem v 16 hodin. Představí se v něm ženský komorní sbor Collegium Cantantium, jehož jméno už v programu festivalu jednou figurovalo. „Nádherný souzvuk hlasů členek sboru Collegium Cantantium jsme měli možnost docenit před pěti lety, kdy na Chlumku uvedli slavný písňový cyklus K. Jenkinse Adieumus. Letos se můžeme těšit na výběr z díla A. Dvořáka a E. Suchoně, ale také na úžasné spirituály a moderní duchovní hudbu světových autorů,“ uvedla k programu nedělního koncertu Lenka Frídlová z týmu pořadatelů skutečského festivalu. Poutní kostel Panny Marie na Chlumku je dominantou města Luže i širokého okolí, odkud je dobře viditelný. Jedná se o nádherný raně barokní klenot, který v minulých letech prošel díky získaným dotacím rozsáhlou rekonstrukcí. Návštěva významné církevní památky ve spojení s koncertním zážitkem v akusticky jedinečném prostředí je tipem k prožití krásného nedělního odpoledne.
EUROVIA CS zahajuje archeologický průzkum na trase D35

Dnes začal záchranný archeologický výzkum na trase chystané stavby dálnice D35. Průzkum bude probíhat na 27 kilometrů dlouhém úseku mezi Opatovicemi a Ostrovem. Rozdělen bude do šesti dílčích částí. Na celý výzkum mají archeologové, bez započítání zimních měsíců, jeden rok. Průzkum v hodnotě více než 193 milionů korun bude realizovat společnost EUROVIA CS, jakožto vítěz veřejné zakázky, ve spolupráci se společnostmi Východočeské muzeum Pardubice, Archaia a Archeologické centrum Olomouc.
 Terénní část záchranného archeologického výzkumu začne v druhé polovině dubna a měla by trvat do července 2018, zpracování pak do roku 2021,“ oznámila Kristýna Bulvová, vedoucí archeologického oddělení Východočeského muzea v Pardubicích (VČM), které na výzkumu spolupracuje jako odborný konzultant. „O velikonočním prodlouženém víkendu zahájíme na vytipovaných lokalitách trasy velké detektorové průzkumy, na místě bude najednou až 40 pracovníků s detektory. Přednostně prozkoumáme místa velkých plošných skrývek, o kterých víme, že je tam zvýšená koncentrace kovových artefaktů v ornici,“ upřesnila Bulvová.
Zahájení průzkumu bude předcházet skrývka ornice a další související zemní práce. Ty bude pro investora ŘSD vykonávat firma jiná stavební společnost na základě samostatného výběrového řízení. Poté začne samotný výzkum, nad kterým má dohled Východočeské muzeum Pardubice.
Důvodem je především to, že získané archeologické nálezy budou uloženy v našich depozitářích. Muzeum provádí téměř všechny záchranné archeologické výzkumy v regionu, má tedy velmi podrobný přehled o tom, co lze v trase očekávat,“ vysvětlil ředitel VČM Tomáš Libánek.
 VČM bude dohlížet nad archeologickými pracemi a z řad svých zaměstnanců poskytne navíc geologa a detektoráře, dále se bude podílet i na vyhodnocení výzkumu.
Terénní práce zajistí společnost Archaia (km 4,190-21,365) a Archeologické centrum Olomouc (km 21,365-31,500). Průzkum by měl trvat jeden rok, analýza a zpracování další tři roky. Na analýze a zpracování se bude také podílet muzeum Hradec Králové.


  •