Českotřebovský deník 105/2017 (14/4)
Velký pátek - sváteční den
Velikonoční ekumenické putování s křížem

Před velikonocemi byl problém nakoupit. Nákupní centra měla svá parkoviště zcela zaplněná, opět byl problém vyjet na hlavní ulici a to jak od Tesca, tak od Kauflandu. Kdo chtěl být rychle ve městě, musel od Kauflandu projet přes Benátky.  Není to tak vždycky, ale je to problém, který by se měl pro budoucnost nějak řešit. Podobně jako prázdné obchodní prostory kolem Starého náměstí. Svátky přinášejí zklidnění  a mnozí odjíždějí na návštěvy, využít volné dny a školní prázdniny.  Přesto se našlo nemálo těch, kteří si společně připomněli velký velikonoční příběh Ježíše Nazaretského  formou ekumenického velikonočního pochodu. Pochodu s křížem, v jehož nesení se mohli účastníci střídat. Po zahájení ve 14 hodin u dopravního terminálu Jana Pernera  vyšel po městě, aby se počet zapojených občanů postupně stále zvětšoval. Na sedmi zastaveních si s pomocí přinesených zpěvníků společně zazpívali za doprovodu kytary faráře ČCE Kamila Vystavěla a vyslechli krátké citáty z bible, případně i jejich výklad, poselství, které přináší dnešním lidem.  Asi v polovině trasy byla možnost odpočinku při setkání v jídelně Domu s pečovatelskou službou, kde pečovatelky dokonce připravili malé občerstvení. Místnost byla zcela zaplněna, byl to rozhodně dobrý počin uskutečnit jedno ze zastavení právě zde v těchto prostorách. Do velikonoční ekumenické akce se tak mohli zapojit i obyvatelé Domu s pečovatelskou službou, kteří by se jinak nemohli bez problémů zúčastnit. Vládla příjemná atmosféra, křesťanský rozměr velikonočních svátků. Je dobře že se tato akce ve městě stala tradicí a že na jejím zdaru spolupracují všechny křesťanské církve v našem městě.  Více ve zvláštním článku zítra. (mm)


PRODÁM STAVEBNÍ POZEMEK V ČESKÉ TŘEBOVÉ
Prodám stavební pozemek na jednom z nejhezčích a nejklidnějších míst v České Třebové. Splňte si sen a bydlete v lokalitě, kam se jiní jezdí rekreovat! Pozemek o výměře 1322 m2 je rovný, prosluněný, přístup je po místní veřejné komunikaci, která vede za hranicí pozemku. Přípojka elektro je hotová včetně elektroměru na pozemku, vodovod, kanalizace, kabelová televize a O2 vedou za hranicí parcely. Ve vzdálenosti 200 m se nachází výletní restaurace a volnočasový sportovní areál. Cena 1000 Kč/m2.

Kontakt: stavebni.pozemek.ctrebova@centrum.cz


Dobrodružná věž na Pekláku bude později

Orlický deník píše (viz článek zde)  o nutnosti odsunout termín stavby dobrodružné věže na Pekláku vzhledem k připomínkám sousedů v rámci proběhlého stavebního řízení. Byly také připomínky k tomu, že z vrchního patra sedmnáctimetrové věže umístěné na úpatí sjezdovky těsně u soukromých zahrádek nebude stejně nikam vidět a že to  sníží užitnou hodnotu draze postaveného objektu.  Tuto informaci ovšem přinesl Českotřebovský zpravodaj již v loňském roce a tak se dost divím, že se o odkladu a a potřebě změny projektové dokumentace mluví až nyní, když přes zimu bylo na změnu projektové dokumentace dostatek času. Nejdříve byl záměr věž posunout asi do střední části sjezdovky k turistické cestě vedoucí na Peklák z Jelenice, nyní uvádí pracovník odboru rozvoje města a investic již posunutí věže do horní části sjezdovky. To by bylo skutečně nejlogičtější, i když by to znamenalo pro řadu lidí téměř kilometrovou pěší tůru do strmého kopce. V odkazovaném článku je ještě nepřesná informace o velikosti dotace Pardubického kraje: Žádost města Česká Třebová podaná 7. června 2016 byla skutečně o grantovou podporu ve výší 1,5 mil. Kč, avšak byla v příslušné grantové komisi snížena.  Zastupitelstvo Pardubického kraje tak 23. června 2016 schválilo poskytnutí dotace pouze ve výši 950 tisíc. Kč.  Zastupitelstvo  města Česká Třebová  dne 20. 6. 20167 pak většinou hlasů schválilo, že v letošním roce 2017 bude stavba dobrodružné věže dofinancována z rozpočtu města. Toto usnesení tehdy nepodpořili zastupitelé za Koalice pro Českou Třebovou, neboť považují realizaci projektu za těchto nevýhodných podmínek za zbytnou a nehospodárnou investici, která pro obyvatele města nemá podstatný význam a navíc přináší další mandatorní výdaje. S umístěním v horní části sjezdovky se však význam investice nyní přece jenom poněkud zvyšuje. V rozpočtu města na letošní rok je potřebná částka 5700 tis. Kč obsažena, dotace 950 tis. Kč z Pardubického kraje přišla již v loňském roce. Stavba musí být proto letos dokončena. Akce však má zpoždění, protože bude ještě třeba vyhlásit výběrové řízení na dodavatele.
Multifunkční dobrodružná věž výšky 17,80 m doplňuje již v areálu Peklák nabízené aktivity a rozšiřuje cílovou skupinu uživatelů o rodiny s dětmi  do 15 let, ale i starší, případně i o organizované zájmové skupiny. Předpokládaná provozní doba multifunkční dobrodružné věže je za příznivého počasí celoroční.  Zajistí se tak komplexnost poskytovaných služeb s cílem zvýšit atraktivitu místa, poskytnout komplexní služby celoročně využít areál. V rámci projekčních prací na projektu Singletrack Glacensis podprojektu Bike resort Orlicko - Třebovsko, byla v projektu věž zmíněna jako stavba související. Bohužel při snižování finančního rozsahu projektu nebyla stavba multifunkční věže zařazena do financované části projektu.

PODĚKOVÁNÍ
Dne 24.3. 2017 se konala  výroční členská schůze  SPCCH
( SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI )  Pod  Skalkou.
Zahráli nám žáci Lidové školy umění v České Třebové pod vedením paní učitelky Novákové. Průvodní slovo měl Matěj Jelínek. Na přípravě se podílela paní učitelka Vaníčková.
Za vzornou prezentaci všech vystupujících děkují členky a členové celé organizace.
Kadlecová Olina předsedkyně organizace

Českotřebovské farmářské trhy a festiválky 

Vážení přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na Českotřebovské farmářské trhy a festiválky.
Nabízíme vám možnost koupit si ČERSTVÉ DOMÁCÍ PRODUKTY, zeleninu,
ovoce a další řemeslné produkty REGIONÁLNÍCH FARMÁŘŮ a výrobců z blízkého i vzdáleného okolí.
Nakupujte přímo od těch, kteří je pěstují a vyrábějí.
 
Termíny farmářských trhů:  1.4., 22.4., 20.5., 17.6., 22.7. od 8 do 13 hod.
Termíny akcí:
27.5. Festiválek ne-i-zdravého jídla 13-16 hod.
10.6. Festiválek regionálních pivovarů 13-18 hod.
5.8.   Festiválek amatérských country kapel a dobrého jídla 15-20 hod.
Místo konání:  Restaurace a vinárna Pod Skalkou,  Dr. E. Beneše 646, Česká Třebová