Českotřebovský deník 111/2017 (20/4)

Zelení v České Třebové si do svého vedení zvolili ženu


Základní organizace Strany zelených v České Třebové si na poslední schůzi odhlasovala změnu názvu a zvolila si do svého vedení ženu, tou je Tereza Hýblová.  Díky rozšiřujícímu se vlivu se základní organizace zelených v našem městě přejmenovala na Orlicko - Třebovsko. Tento důvod je logický, neboť jsme v posledním roce přijali mnoho členů z okolních měst jako je Ústí nad Orlicí, Žamberk, Lubná či Choceň” říká bývalý předseda Martin Saifrt. Na poslední schůzi byla za předsedkyni zvolena Tereza Hýblová, která si dala za úkol rozšířit členskou základnu a aktivně se podílet na volební kampani do poslanecké sněmovny. Zelení si sou vědomi dnešní digitální doby a chtějí přijít s aktivní podporou online přenosů ze zasedání městského zastupitelstva.,,Proč není možno nikde vyčíst jak a kdo na zastupitelstvu hlasoval? Technologie k těmto zápisům existují a nejsou zase tak finančně náročné” říká Radek Hübl.  Strana zelených nadále pokračuje v aktivní spolupráci s Koalicí pro Českou Třebovou a společně představili v lednu veřejný projekt NÁPADY PRO ČESKOU TŘEBOVOU. Na tomto webu je možné poukázat na problémy v městě, či sdělit svůj nápad, který vám v našem městě chybí. Tento web najdete na napadyproct.cz V poslední řadě Strana zelených představila svůj nový vizuál, kde opustila známý čtyřlístek a  nahradila ho písmenem Z.
 
Návštěva primátora města Svit pana Ing. Miroslava Škvarka

Ve dnech 18. – 20. dubna navštívil Českou Třebovou primátor partnerského města Svit pan Ing. Miroslav Škvarek. Spolu s ním přijela i delegace složená z dalších zástupců tohoto města.  Byli v ní další zastupitelé města Svit Milan Lopušniak a PaedDr. Rudolf Abrahám. Oba dva se aktivně na  rozvoji družebních měst podíleli. 
Dobře rozvinuté partnerské vztahy  byly předány současnému vedení města.  Družba měst Svit - Česká Třebová byla poprvé odstartována v roce 1951, tehdy ovšem na základě přání okresních orgánů. Okres Ústí nad Orlicí tehdy dostal přidělen jako družební okres Poprad. Tehdy začaly vztahy především na úrovni žáků základních škol. Mnozí na to vzpomínají ovšem dodnes a to jak ve Třebové, tak i ve Svitu, jak prozradil při návštěvě Milan Lopušniak.
Ve středu 19. dubna byla delegace přijata vedením města na českotřebovské radnici. Hlavním účelem programu hostů byla účast na slavnostním zahajovacím koncertu festivalu Bennewitz 2017 v Kulturním centru Česká Třebová. 
V průběhu návštěvy bylo též dohodnuto, že se zástupci našeho města zúčastní Dnů města Svit v červnu letošního roku.
Foto: primátor Svitu na zahajovacím festivalovém koncertu.
 
Maturity i přijímačky

Gymnázia si na nezájem nemohou stěžovat. Nejen maturitními zkouškami žijí v těchto dnech a týdnech střední školy a gymnázia. Odcházející žáky musí někdo nahradit, a tak jsou v plném proudu i přijímací zkoušky. Jako na Gymnáziu Dr. Emila Holuba v Holicích. Přijímací zkoušky, podobně jako maturity, jsou letos jednotné, tudíž v režii Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Uchazeči si mohou podat přihlášky na dvě různé školy. Gymnázium v Holicích, které nese jméno slavného cestovatele a městského rodáka Emila Holuba, má dlouholetou tradici, založeno bylo už v roce 1954.Ve dvanácti třídách studuje v současné době 324 žáků z blízkého i širokého okolí.  Maximálně se jich do třídy vejde 30. „Zájemců o osmiletý gympl evidujeme 40, což je dáno tím, že letos je na Holicku málo páťáků, loni jsme měli 60 uchazečů. Na čtyřletý cyklus se letos hlásí 49 žáků,“ informovala ředitelka gymnázia. 
Přijímačky na gymnáziu v České Třebové:

U nás byly počty zájemců o studium na našem gymnáziu mnohem vyšší než v Holicích, zmíněných ve zprávě z Pardzubického kraje.  Do osmiletého studia, kam může být přijato 30 zájemců, podalo přihlášku  75 uchazečů z pátých tříd a do čtyřletého studia, kde bude také otevřena jedna třída podalo přihlášku 78 uchazečů.  Výsledky testů jsou hodnoceny zadavatelem a přijdou zpět na českotřebovské gymnázium až koncem příštího týdne. Škola pak přidá k výsledků z hodnocení další body podle svého určeného klíče a podle toho bude určeno pořadí uchazečů a následně i zasíláno rozhodnutí o přijetí. Poté mají  zákonní zástupci žáků deset dnů na to, aby na školu, na kterou byli přijati a kterou chtějí studovat doručili tzv. "zápisový lístek". Protože někteří uchazeči budou přijati třeba na dvě školy, tak si mohou vybrat kde chtějí studovat. Tím se na škole může uvolnit několik míst, která škola nabídne zase dalším uchazečům, kteří  sice přijímací zkoušky složili, ale v pořadí již zůstali při prvním určení "pod čarou". Definitivní počty žáků nových prvních ročníků osmiletého a čtyřletého studia budou tedy známy až v druhé polovině května.
Informace poskytl ředitel gymnázia Mgr. Josef Menšík.
Ještě k tradici českotřebovské školy: patří mezi nejstarší gymnázia v Pardubickém kraji, byť vzniklo jako  c. k. reálka". V roce 2009 oslaví již 110 let  své existence... Gymnázium nenese žádný přívlastek, ale to nic na kvalitě studia na našem gymnáziu nemění.
Nestihli dobu
vegetačního klidu

Obyvatelům Trávníka se nelíbí dubnové zásahy do zeleně prováděné již v období vegetace. Svědčí o tom i tento snímek, který jsem obdržel elektronickou poštou dnes 20. dubna.
Jako by opravdu nebyl  na takového zásahy dostatek času např. během pěkných březnových dnů.   Může se nám to jen nelíbit. To je ovšem jediné co lze udělat, protože údajně je možné v odůvodněných případech realizovat  úpravy během celého roku.   Snad aby se z toho nakonec stalo pravidlo.....
 
Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty

V nové výzvě „Cyklodoprava II“ je pro žadatele připraveno dalších celkem 250 mil. Kč. Podpora je zaměřena na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty – zejména cyklostezek a stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem.  V rámci výzvy lze také realizovat liniová opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací, tedy takzvané cyklopruhy. Příjem žádostí o podporu bude zahájen 24. dubna, ukončení je naplánováno na 7. září 2017.
 
Schválené projekty IROP  

V Integrovaném regionálním operačním systému (IROP) bylo vybráno 130 projektů za 1,05 miliardy korun. Mezi Schválenými projekty z 18. výzvy IROP (pdf ke stažení) patří například semafor u autobusového nádraží Hlučín na neřízené průsečné křižovatce. V obci Byšice se zvýší bezpečnost při docházce a dojíždění do škol a zaměstnání. Jedná se hlavně o děti a zaměstnance ZŠ a MŠ Byšice. V České Třebové pak dojde k modernizaci chodníků, přechodů pro chodce a autobusových zastávek ve třech úsecích podél silnice I/14 i v úseku II/358. Celá alokace 1,05 mld. Kč na „Bezpečnost dopravy“ byla 18. výzvou IROP vyčerpána.
10 let od založení fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice

rámci oslav desátého výročí založení Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice se pod záštitou radního Pardubického kraje pro oblast zdravotnictví Ladislava Valtra uskutečnila odborná konference zaměřená na témata související s rozvojem pomáhajících lékařských profesí. Zároveň byl potvrzen oboustranný zájem o prohloubení spolupráce mezi univerzitou a krajským zdravotnictvím.
„Hlavním tématem konference určené pro odborníky z praxe, kteří působí v oblasti zdravotnictví nebo v sociální sféře, byly různé úhly pohledu na rostoucí nároky na nelékařské zdravotníky, zejména pak profese sester. Jsem velice rád, že tato konference napomohla mimo jiné k lepšímu porozumění nelehkého postavení sester a tím i příčin a dopadů jejich dnešního nedostatku,“ uvedl radní Ladislav Valtr.
Ten se také vyjádřil k prohlubování spolupráce mezi fakultou a zdravotnickými zařízeními Pardubického kraje. „Optikou současné personální situace ve zdravotnictví shledávám v existenci této fakulty opravdu strategickou příležitost pro celé krajské zdravotnictví. S panem děkanem Fuskem jsme si proto potvrdili oboustranný zájem o prohloubení spolupráce fakulty s krajskými nemocnicemi i záchrannou službou,“ sdělil radní Valtr.
 
Zpravodajství z českotřebovské radnice
Město Česká Třebová podle čl. II Pravidel č. 3 pro pronajímání bytů v majetku Města Česká Třebová pro sociálně potřebné občany a rodiny vyhlašuje k pronájmu 1 volný byt č.10 o velikosti 1+2 na Semanínské ulici v čp. 2086 v České Třebové: Žádosti o byt si mohou zájemci vyzvednout na odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Česká Třebová. Vyplněné žádosti se všemi přílohami je nutno předat do podatelny MěÚ nejpozději ve čtvrtek 18.05.2017.

PRODÁM STAVEBNÍ POZEMEK V ČESKÉ TŘEBOVÉ
Prodám stavební pozemek na jednom z nejhezčích a nejklidnějších míst v České Třebové. Splňte si sen a bydlete v lokalitě, kam se jiní jezdí rekreovat! Pozemek o výměře 1322 m2 je rovný, prosluněný, přístup je po místní veřejné komunikaci, která vede za hranicí pozemku. Přípojka elektro je hotová včetně elektroměru na pozemku, vodovod, kanalizace, kabelová televize a O2 vedou za hranicí parcely. Ve vzdálenosti 200 m se nachází výletní restaurace a volnočasový sportovní areál. Cena 1000 Kč/m2.  Kontakt: stavebni.pozemek.ctrebova@centrum.cz