Českotřebovský deník 113/2017 (22/4)
Odpolední koncert žáků ZUŠ v Domě s pečovatelskou službou

V pátek 21. dubna odpoledne se v dobře zaplněné společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou konal krátký odpolední koncert žáků  českotřebovské zušky. Nebylo to poprvé, škola spolupracuje  s DPS pravidelně, takové koncerty se zde konají jednou za měsíc. Pro žáky školy to znamená další možnost vystoupit s nacvičenými skladbami na veřejnosti, pro učitele školy to ovšem znamená další práce navíc, samozřejmě ve svém volnu. Význam to má ovšem také pro obyvatele  tzv. "žluťáku", je to další možnost k setkávání a k dalšímu využití společenské místnosti.  Mnozí toho využili, takže zde prakticky nebyla žádná z židlí prázdná. Na koncertu vystoupili žáci z hudebního oboru studující ve třídě Milady  Hamplové příčnou flétnu a žáci ze třídy houslí p. uč. Jitky Novákové. Výkony vystupujících mladých umělců byly přijaty publikem s velkým uznáním a potleskem.  
 

Lední hokej mládeže měl vydařenou sezónu

Letošní sezóna byla již v pořadí 10. od znovuvzkříšení oddílu po vybudování zimního stadionu. Za těch 10 let se jistě udála řada zajímavých událostí, ale taková největší přišla až v letošním březnu. Tým mladších žáků dobyl titul krajských šampiónů a ozdobil tak kulaté výročí oddílu. Dalším dobrým počinem bylo vytvoření týmu dorostu, který ve své první sezóně v krajské lize nijak nepropadl a obsadil konečné 10.místo. Posun nastal i u starších žáků, kteří dosáhli ve své 3.sezóně, historicky nejlepší umístění v krajské lize, když obsadil 5.místo. Celkově byla sezóna úspěšná, co do výsledků tak i do počtu přihlášených týmů v soutěžích, kterých bylo celkem 11. Pozitivní je i stále se rozrůstající hráčská základna, která nyní čítá bezmála 120 registrovaných hráčů a kolem 40 neregistrovaných dětí. O tuto základnu se stará na 17 licencovaných trenérů a 12 asistentů bez licence.
Před námi je však již sezóna nová, kde nás čekají další výzvy a to spoluorganizace Zimní olympiády dětí a mládeže – turnaj v ledním hokeji U15 na našem zimním stadionu. Dále je před námi reorganizace dorosteneckých soutěží – dělení na dorost mladší a starší. Tradiční školička bruslení a letní přípravné kempy. Rádi bychom opět uspořádali nějaký turnaj krajských výběrů VTM a mezikrajský turnaj některé kategorie minihokeje.
 
U Přívratu přenesli pět a půl tisíce obojživelníků

Záchranný transfery obojživelníků probíhaly v lokalitě u Přívratu již po dvanáctým rokem a je podporován přidělenou dotací.  Sběr obojživelníků ze svěrných nádob u silnice  realizují dobrovolníci,  také školní mládež.  Každý rok se jedná o několik tisíc jedinců. Mimo transferu ke prováděna evidence druhů a jejich počtů, transfer se sleduje  v závislosti na teplotě  Bylo by zajímaví spořítat, kolik exemplářů se podařilo přenést za celou dobu  provádění této akce. Mezi nejčastěji odchycené druhy patřila ropucha obecná a hojně zastoupený byl i čolek obecný.Práci záchranářům a dobrovolníkům brzy ulehčí výstavba trvalých zábran, které zajistí ochranu obojživelníků i při zpětné migraci po rozmnožení do volné krajiny, nejdříve alespoň v jednom z úseků. Trvalé zábrany kolem silnic v okolí přívratských rybníků spojené s vybudování přechodů se mají v této lokalitě v následujících letech vybudovat po etapách. První část pěti set metrové etapy by měla být hotová do konce letošního roku.  Transfer obojživelníků zajišťuje ZO ČSOP Podorlicko Česká Třebová, garantem projektu je Vít Bednář. Za práci pro přírodu je třeba zvláště jemu, tak všem, co přidali ruku k dílu a pomohli s návratem obojživelníků do jejich "rodných" rybníků, poděkovat.