Českotřebovský deník 115/2017 (24/4)
Jednalo městské zastupitelstvo: Martin Netolický odstoupil z funkce předsedy finančního výboru

Schválen záměr na přípravu studii nového areálu Muzea trampingu v oblasti Hory v hodnotě 120 tisíc Kč. Stude určí velikost záměru, potřebné pozemky a bude možné přesněji odhadnout náklady na vybudování. Mělo by jít o budovu srubu s vnitřní  a vnější expozicí,  depozitářem a badatelnou, bude potřeba i příjezdová komunikace s parkovištěm.  Na  takovou investici bude možné požádat MMR ČR o dotaci, která ovšem nepokryje celkové náklady. Dalším zdrojem financování  je příslib sponzorského daru  v zatím nezveřejněné výši od Čechokanaďana, emigranta z roku 1968 (původem z Brna), tím by se mohl případný doplatek města  podstatně zmenšit. Město i tak hodlá pozemky na Horách  odkoupit, aby se nestaly předmětem spekulací. Bude to potřeba i pro další budoucí rozvoj sportovního areálu Hory.
Dotace pro financování sportu mládeže a trenérů mládeže, stejně jako prostředky na údržbu a rozvoj sportovišť byly schváleny podle dříve zveřejněného návrhu.
Majetkové  záležitosti byly schváleny dle doporučení rady města s jednou výjimkou, která se týkala odkoupení pozemku pro stavbu garáže v garážovém komplexu na okraji ulice Lesní, kde se zastupitelé neshodli ani na řešení nestavět, ani na řešení stavbu garáže umožnit. Věc se tedy bude zřejmě posuzovat znovu. Územní plán stavbu umožňuje, žadatel se zavázal inženýrské sítě přeložit na vlastní náklady.
Abdikace předsedy finančního výboru. JUDr. Martin Netolický  na závěr jednání oznámil svůj záměr odstoupit z funkce předsedy finančního výboru. Odstoupení odůvodnil určitým nesouladem s realizovanou investiční a finanční politikou  vedení města, která vyvolává kritickou diskuzi ve veřejnosti a také v rámci finančního výboru s tím, že záměr oznámí starostovi písemně a do červnového jednání ještě zváží,  zda zůstane ve funkci zastupitele.  "Moje rozhodnutí samozřejmě nic nemění na tom, že budu nadále pomáhat městu Česká Třebová, zdejším školám, spolkům a občanům z pozice své funkce," řekl Martin Netolický
V červnu se uskuteční veřejné jednání s občany města na téma přestavba železničního uzlu Česká Třebová. Tuto informaci podal radní Ing. Dalibor Zelený, který také informoval o tom, že stav příprav projektové dokumentace na  budoucí přestavbu uzlu dospěl do fáze, kdy je zapotřebí informovat občany.  Takové jednání je připravováno na červen, termín zatím nebyl stanoven.
Třída mateřské školy v Borku se zatím připravovat nebude. Jaromíra Žáčková informovala zastupitele, že se rada města dohodla na tom, že stavební příprava pro zřízení třídy mateřské školy v prostorách ZŠ praktické v Borku bude přerušena ve fázi stavebního povolení a realizace úprav bude odložena. Odůvodnila to tím, že z původních 17 dětí (z oblasti Borek), které měly splňovat podmínky povinné předškolní docházky do MŠ jich nyní zůstalo pouze 8, třída (až pro 24 dětí) by zůstala  nevyužitá a přitom zřejmě nebude kapacita mateřských škol ve městě zcela naplněna. V oblasti jsou i další tří a čtyřleté děti, které by mohly třídu MŠ naplnit, ale není záruka, že je tam budou rodiče posílat, museli by za jejich předškolní vzdělávání (tak jako ostatní rodiče) platit. V pro školní rok 2017/18 existuje ještě možnost vzdělávat děti formou předškolní třídy, která bude v Borku opět zřízena, takže rodiče z Borku nebudou muset posílat své pětileté děti na MŠ ve městě. Demografický  vývoj na další roky ukazuje větší počet dětí až pro školní rok 2019/20, do té doby ještě může být upravena legislativa týkající se vzdělávání v MŠ mladších dětí než dvouletých,  proto  je dle rozhodnutí rady města nyní možné s dalším stavebním opatřením v Borku, které by stálo až 850 tisíc Kč, zatím počkat.  Zdá se poněkud zvláštní, jak se mohla situace v Borku  během krátké doby tak rapidně změnit a zda by přece jen nebylo pro zajištění výchovy dětí i v Borku možné udělat víc a vytvořit pro předškolní děti a jejich rodiče podobné podmínky jako mají ostatní ve městě. Ve výchově dětí je přece  začátek budoucích změn... Proto řešíme  situaci různými náhradními způsoby (NZDM,  působení RC ROSA), které by měly ovšem navazovat na základní systém vzdělávání  v mateřských a základních školách. Samy o sobě ovšem nemohou zásadně nic změnit. Společnost rodiny s dětmi podporuje a  tak prostředky pro děti by měly být prioritou.  Flintu do žita házíme moc brzo.
 
Jaroslav Svěcený provází českotřebovskou výstavou houslí i v České televizi  

Pořad natočený v sobotu 22.4. dopoledne  v České Třebové můžeme najít  na dále uvedeném odkazu: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-v-kulture/217411000120422/obsah/539077-jaroslav-sveceny-provazi-vystavou-husli
 
Úspěch VOŠ a SŠT Česká Třebová na Českých ručičkách 

Do soutěže České ručičky, pořádané každoročně v Brně, se dostávají vítězové regionálních kol soutěží odborných dovedností. V letošním roce se za naši školu do Brna probojoval David Lóži. Tato celostátní soutěž se konala 19. dubna a David v ní obhájil krásné druhé místo. Soutěž se skládala z výroby časové základny a náročného testu plného záludných otázek. Na vše je poměrně krátký čas, a proto mohou uspět opravdu jen ti nejlepší. Jsme rádi, že mezi ně patří i David. Gratulujeme.
Jaroslav Silberník
 

Semináře pomáhají starostům v jejich práci

Jedním z cílů radní Pardubického kraje Hany Štěpánové bylo nabídnout starostům měst a obcí bezplatné semináře a školení. Úvodní čtyři semináře zaměřené na zlepšení komunikačních dovedností, rozpoznání manipulace a asertivní chování se uskutečnily v průběhu dubna v Lanškrouně, Hlinsku, Pardubicích a Litomyšli.
„Jednalo se o první kolo seminářů, který bylo určeno starostům zcela zdarma. Rozhodně budeme i nadále pokračovat ve školeních na různá témata, a to nejen obecná, ale i úzce zaměřená, jako je například problematika národní legislativy a další, která se týkají osobnostního rozvoje starostů a starostek.“ uvedla Hana Štěpánová. „Chci starostům vycházet vstříc, a proto vnímám jejich požadavky na vzdělávání. Semináře zajišťované soukromými subjekty jsou většinou finančně nákladné a pro starosty menších obcí často nedosažitelné. Již nyní mám zpětnou vazbu, že první téma bylo přijato s povděkem,“ řekla Štěpánová.
Přínos seminářů si chválí také samotní starostové. „Rozhodně s kolegy vítáme podobné semináře a těšíme se na další. Každý, kdo chce získávat nové informace a dále se vzdělávat, má nyní možnost. Já se osobně na další přednášky těším a určitě se přihlásím, protože jako starostové potřebujeme být stále v obraze,“ uvedl dlouholetý starosta Sloupnice Josef Škeřík.
 
Na hasiče a další spolky by se EET nemělo vztahovat, říká hejtman Netolický po schůzce s dobrovolnými hasiči

Podpora dobrovolným hasičům ze strany Pardubického  kraje. To bylo základním tématem jednání hejtmana Martina Netolického s republikovým starostou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Karlem Richterem, krajským starostou Josefem Bidmonem a jeho náměstkem Josefem Syrůčkem.
„Kromě pravidelného a postupného nárůstu finančních prostředků, které prostřednictvím různých dotačních titulů poskytujeme dobrovolným hasičům, a to jednotkám i spolkům, jsme od letošního volebního období vytvořili také výbor zastupitelstva pro integrovaný záchranný systém. Již po několika měsících se ukazuje, že výbor má svůj velký smysl, jelikož je garantem faktické správnosti při udělování řady dotací,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který také připomněl, že ve výběrových komisích jsou zastoupeni starostové sborů jednotlivých okresů, kraje a také ředitel krajského ředitelství HZS. „Hasiči jsou na mnoha obcích organizátory sportovních, kulturních a společenských akcí, a proto vnímám současné nastavení elektronické evidence tržeb jako problematické a omezující a jsem přesvědčený, že obdobné spolky mají být od povinnosti osvobozeny,“ řekl hejtman Netolický.
Přístupu kraje si kromě krajského sdružení cení také celostátní starosta Karel Richter. „Pardubický kraj patří dlouhodobě mezi regiony, se kterými se nám spolupracuje velice dobře, a za to jsme velmi rádi. Postupně narůstá krajská podpora na drobné technické vybavení a nákup dopravních automobilů, cisteren či rekonstrukce požárních zbrojnic jednotek, ale zároveň i na požární sport a činnost mládeže,“ uvedl Richter, který před necelými dvěma lety zahájil své čtvrté pětileté funkční období v nejvyšší pozici v rámci sdružení.