Českotřebovský deník 116/2017 (25/4)
Ohlasy na rezignaci Martina Netolického z funkce předsedy finančního výboru

"Namísto toho, aby peníze byly směřovány alespoň na obnovu totálně zanedbaných místních komunikací a chodníků, připravují se drahé projekty Bike resort O. - T.,... Pro region, kde žiji, chci aktivně pracovat i nadále. Mám ale poslední roky pocit, že jsem v zastupitelstvu města jen do počtu. Glosovat místní záležitosti budu také dál. Zdá se mi jen, že vedení našeho města, které mám mimochodem velmi rád a kde jsem spokojený, je po 15 letech slušně řečeno poněkud unavené.."
Jsou zejména na facebooku a jsou konkrétní a chápavé, zabývají se účelností prováděných a připravovaných investic a také prezentací těchto projektů, zejména ve formě slov, plánků a obrázků, nebo i připravených videoprezentací. Ale v reálu nejsou. Ve skutečnosti jsme ve hodnotě investiční činnosti na obyvatele mezi posledními (viz město pro byznys). Chápání únavy je logické, po letech práce by unavený člověk měl odpočívat... A komunikovat, konzultovat dříve ne až když už je pozdě. Všechny záměry nevyjdou, to víme všichni. Je více spoluviníků - i kdyby se konalo "one man show", tak vše potom potvrdil dav ne dobře informovaných hlasujících.  Jsou obhájci: "Taky můžeme všechny firmy a investory z města nebo nejlépe kraje vyhnat. Ten pak nebude muset dalších dvacet let investovat do infrastruktury a ušetřené peníze se pošlou Slávkovi na kampaň. S KSČSSD na věčné časy". Myslím ale, že naopak 20 let budeme dávat peníze jen do infrastruktury neboť příchod investorů do města jako by měl být bezproblémový. Takže bohužel nebudeme moci nikomu na kampaň posílat.

To snad ne ?                                  

 

Vím, že si koleduji o body do soutěže o zapšklého mentora, ale i při vědomí, že mýlit se je lidské mi to nepřijde vhodné přejít bez povšimnutí. Že Antonín Bennewitz (nar. 26.3.1833), který absolvoval Pražskou konzervatoř v letech 1846-52 tak nemohl být jejím zakladatelem, není až tak nápadné.

Ale udělat z patrona a dramaturga festivalu BENNEWITZ 2017, houslového virtuosa Jaroslava Svěceného leváka se nehodí ani do kdysi rubriky „Život tropí hlouposti“, natož do (internetové verze) Českotřebovských novin číslo 4/duben 2017 na stranu 1.

Miloslav Renčín


 

STARŠÍ ŽÁCI TJ SOKOLČESKÁ TŘEBOVÁ II ZÍSKALI TITUL PŘEBORNÍKA KRAJE

 Poslední kolo krajského přeboru starších žáků ve volejbale bylo odehráno v pardubické sokolovně v neděli 19. března 2017.
Již před turnajem bylo víceméně o pořadí jednotlivých družstev rozhodnuto a pouze zázrak či  opakované zaváhaní některého z účastníků by znamenalo zásadní změnu v celkovém pořadí.   No, a jak to nakonec dopadlo?
Pro českotřebovské výborně. Již počtvrté v řadě ziskem titulu Přeborníka kraje v této kategorii a myslím si, že i tentokráte oprávněně. Protože i když se v průběhu sezóny vyskytly zdravotní problémy  či zranění u některých hráčů základní sestavy, tak i v zastoupení s chlapci z mladších žáků jsme  neprohráli ani jedno utkání. Za celou sezónu jsme ztratili pouze jeden set a jeden jediný bod a  suverénně s 11-ti bodovým náskokem KP vyhráli před Svitavami A. A jak již bylo v začátku článku uvedeno, že pořadí KP bylo jasné, tak dostali příležitost zahrát si i náhradníci z lavičky a zapojili se  s chutí. Odehráli pěkná, ale hlavně vítězná utkání, nic nepokazili, zkusili si nové věci a svým  odpovědným přístupem přispěli nemalou měrou k zisku titulu. Kluci tak po bronzu z Českého poháru, který znamená přímý postup do finálové části Mistrovství  republiky, vyhráli suverénně i nejvyšší krajskou soutěž.  Poděkování za úspěšnou reprezentaci oddílu TJ Sokol Česká Třebová II a města Česká Třebová patří hráčům: O. Unzeitigovi, A. Olejárovi, D. Jaškovi, J. Jiráskovi, R. Vovkovi, P. Kaškovi, M. Fricovi, P. Šlapalovi a L. Loužilovi, trenér: MUDr. Marko Olejár
 
Bezpečné branky, olympiády dětí i rozvoj sportovních oddílů

Pardubice (25. 4. 2017) – Prostředky, které věnuje Pardubický kraj na podporu sportu, se podařilo opět navýšit. Dotace kraje vzrostly od roku 2013 více než trojnásobně. Jen do sportu jde letos téměř 50 milionů korun. Jednotlivé návrhy schválili zastupitelé.
Podpora kraje se týká jak velkých sportovních svazů, tak malých tělocvičen a hřišť, mezinárodních akcí i malých turnajů. „K nejzajímavějším projektům patří Bezpečné branky, kde spolupracujeme s Fotbalovou asociací České republiky.  Přispíváme oddílům vždy na jednu branku nové generace pro mládežnické kategorie, která je vyrobena z lehkých materiálů a vzhledem k předchozím úrazům dětí je tato konstrukce mnohonásobně bezpečnější,“ říká radní pro sport René Živný. Dotace má podmínku, že si klub pořídí druhou branku z vlastních prostředků.
Nejvíce ale vzrostly příspěvky, které může kraj poskytnout na opravy kluboven a sportovišť. „Nejsou to sice částky, které by stačily na nějaké zásadní rekonstrukce, ale třeba ve venkovských nebo jiných menších oddílech mohou hrát velmi důležitou roli,“ dodává Živný. Většinou se jedná o opravy kluboven a šaten. Například Spartak Slatiňany plánuje rekonstruovat část garáže na kabinu pro nohejbal a pro fotbalovou přípravku, obec Semanín bude stavět venkovní posilovací hřiště a v Jaroslavi chtějí opravovat střechy kabin.
Pro rozvoj sportovních dovedností je zapotřebí co nejvíce zaujmout nejmladší generaci. Právě proto se řada dotací týká sportování mládeže. „Máme před sebou dvě významné události. Nejprve krajskou olympiádu dětí a mládeže, do které je zapojeno 9,5 tisíce dětí z kraje, a potom koncem června odjede 216 dětí na celostátní Olympiádu dětí a mládeže do Brna. Tam se utká dohromady na 4,5 tisíce mladých sportovců v několik letních disciplínách,“ vysvětluje René Živný.
 
Dotace pro hasiče

Krajští zastupitelé na svém úterním jednání schválili dotace v oblasti krizového řízení pro jednotky dobrovolných hasičů obcí a ostatní složky integrovaného záchranného systému,  ale také finanční dar pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Celkově byla schválena finanční podpora přesahující 11 milionů korun. Další prostředky budou uvolněny v průběhu roku.
„V rámci krajské dotace pro zřizovatele jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí je v rozpočtu vyčleněno 6,5 milionu korun. V prvním kole rozdělujeme finanční prostředky ve výši zhruba 4,5 milionu korun a ve druhém kole v průběhu roku rozdělíme zbývající dva miliony korun. Dotace je stejně jako v předcházejících letech určena na pořízení například kalových a ponorných čerpadel, elektrocentrál, dýchacích přístrojů, opravy požárních vozidel  a podobně,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že dotace neslouží na pořízení hadic či přenosných požárních motorových stříkaček, využívaných pro požární sport.
Zastupitelé rovněž schválili příspěvek 20 obcím na pořízení dopravních automobilů v celkové částce dosahující šesti milionů korun. „Podíl kraje je v případě tohoto státního dotačního titulu cca 2/3 z celkové výše dotace, kterou poskytne generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR maximálně však ve výši 450 tisíc korun na jednoho žadatele. Tyto nové dopravní automobily výrazně pomohou zejména nejmenším obcím a zajistí jim akceschopnost jednotek na další roky,“ sdělil hejtman Netolický.
Kromě těchto dotací schválili krajští zastupitelé také rozdělení 540 tisíc pro takzvané ostatní složky integrovaného záchranného systému. Po 30 tisících získá každý ze čtyř oblastních spolků Českého červeného kříže, 100 tisíc korun obdrží Horská služba, Vodní záchranná služba na Seči a na Pastvinách. Finanční podporu od kraje získá také Záchranná brigáda kynologů Pardubického kraje, RESCUE Pardubice, 201. Pardubice, Patriot – Klub vojáků v záloze Pk a Sirius Rescue Pardubice.
V rámci dlouholeté podpory činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, krajského sdružení hasičů Pardubického kraje, byl schválen finanční dar v celkové výši 350 tisíc korun určený především na nákup překážek včetně technických prostředků pro požární sport, ochranných oděvů a stanových přístřešků pro pořadatele soutěží mladých hasičů a dorostu. Podporu druhému obdobně zaměřenému spolku – Východočeské župě České hasičské jednoty ve výši 42 tisíc Kč schválila již rada kraje na svém jednání 10. dubna 2017.

 


Veřejná debata o ochraně alejí se v posledních letech zkvalitňuje, shodli se účastníci konference Aleje 2017

 Pardubice – V závěru minulého týdne se v Pardubicích uskutečnil čtvrtý ročník mezinárodní konference Aleje 2017. Také tentokrát se konference zúčastnila i řada expertů ze zahraničí a účastníci tak měli možnost srovnávat přístup k obnově a údržbě stromořadí v naší krajině se situací v Německu, Švédsku, Polsku a na Slovensku. Přednášeli také zástupci Ministerstva životního prostředí ČR a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, zástupci Správy a údržby silnic Pardubického kraje a odborníci z vysokých škol. Účastníci dvoudenní akce se také vypravili do terénu za alejemi a stromy Pardubického kraje. Arnika jim nabídla již tradiční „výpravu do alejí“, během které se setkali s odborníky, se zástupci místních samospráv a s aktivními občany.
 
V průběhu akce zaznělo několik závažných sdělení:
1. Společnost se rozhodla, že bude dřeviny a stromořadí jako součást přírody a krajiny chránit zákonem, není to tedy zákon ochranářů nebo pro ochranáře, ale pro všechny.
2. Rekonstrukce komunikací musí být prováděny moderním způsobem, který kromě technické vyspělosti řešení zahrne i úctu k přírodním a kulturním zdrojům krajiny, včetně alejí.
3. Od Ministerstva životního prostředí očekáváme větší aktivitu při řešení problémů s vlastnickými vztahy a výkupy pozemků vhodných pro výsadby stromů, než tomu bylo doposud.
4. Setkání zainteresovaných stran musí být diskuzí, nikoliv střetem jednotlivých zájmů. Zdánlivě jednoduchý recept se skrývá za těmito slovy: komunikovat – vysvětlovat – spolupracovat – myslet dopředu.
Konferenčních jednání se účastnil také Václav Kroutil, náměstek hejtmana Pardubického kraje pro životní prostředí a zemědělství, který řekl: "Jsem rád, že dnes odstartujeme další komunikační platformu a že tato platforma je právě v Pardubickém kraji. Vážím si také toho, že dnešní konference nabrala mezinárodní charakter. Vzhledem k tomu, že jsem původem zemědělec z Železných Hor, tak vím, jak je důležité, aby v této komunikaci zemědělci nebyli opomíjení“.
„Tato setkání přispívají i k tomu, aby nedocházelo ke zbytečným střetům různých zájmových skupin, které se tu v minulosti odehrávaly řadu let. Vzájemná komunikace je příležitostí ke sdílení dobré praxe, ze které by bylo prospěšné, abychom si všichni vzali příklad a neopakovali nesmyslné chyby," doplnil Václav Kroutil.
Arnika se věnuje tématu ochrany a obnovy stromořadí už řadu let.  Zejména v letech 2008 -2009 vedla aktivní kampaň s cílem získat na svou stranu orgány ochrany přírody a zastavit masivní kácení stromů podél silnic.
„Od té doby se mnohé ne zrovna zásadně změnilo, ale určitě posunulo dál. Mám teď na mysli zejména způsob komunikace a také kvalitu informací a znalostí, které získaly a začaly využívat obě strany oné velké veřejné diskuze o Alejích. Letošní konferenci jsme organizovali ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, ve kterém se podél silnic nejen kácí, ale i sází. Silničáři tak dostali prostor obhájit svůj přístup k údržbě a obnově stromů podél komunikací,“ říká vedoucí kampaně Zachraňme stromy RNDr. Marcela Klemensová.
"Správa a údržba silnic Pardubického kraje věnuje doprovodné zeleni maximální pozornost. Myslíme si, že silniční stromoví neodmyslitelně patří k české krajině. Nejcennější na dnešním setkání je, že tu probíhá dialog a pokud se o problémech mluví, je to vždycky jedině dobře", řekl v úvodu konference Ing. Miroslav Němec, ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje.
V průběhu „Výpravy do alejí“ se účastníci seznámili například s výsadbou zeleně realizovanou Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, přístupem k péči o staleté stromy v komponované kulturní krajině Slavické obory či s kontroverzní kauzou aleje k Neratovu podél Opatovického kanálu. Velký zájem byl také o výklad arboristy  přímo u mohutného kmenu památné Lípy na Lipce, která získala titul Strom roku 2016 v České republice.
„Děkuji organizačnímu týmu za profesionální přístup a velmi dobře připravenou konferenci. Zejména oceňuji podmínky, jaké byly vytvořeny pro zahraniční přednášející i účastníky“, řekl účastník Patrik Olsson, který pracuje pro švédskou správu silnic jako odborník na silniční zeleň.
Konferenci jsme připravili ve spolupráci s Pardubickým krajem a Správou a údržbou silnic Pardubického kraje. Osobní záštitu udělili Konferenci Aleje 2017 náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš, náměstek primátora města Pardubice Jiří Rozinek a také radní a předseda Komise pro životní prostředí města Pardubice František Weisbauer.