Českotřebovský deník  117/2017 (26/4)
DĚTI Z MŠ HABRMANOVA PŘIVÍTALY JARO V DOMOVĚ PRO SENIORY

V úterý 25.4. děti z MS Habrmanova navštívily klienty Domova pro seniory v Bezděkově, aby předvedly program, který se naučily v mateřské škole. Na vystoupení jsme si připravili více rytmických i jiných hudebních nástrojů a nabídli jsme je babičkám ke společné hře. Vzájemná radost z korporátního muzicírování ovládla děti i seniory. V závěru děti předaly všem přítomným na památku drobné dárečky. Děkujeme za velmi milé přijetí a přejeme všem krásné jaro.
Příští rok bude 740 let od první zmínky o České Třebové. Jak to oslavíme, jak to připomeneme? 

Zatím na dříve publikované upozornění v Českotřebovském zpravodaji nikdo nereagoval, všichni zřejmě  řeší jiné důležitější problémy. Nicméně připomeňme jak dokázali  loni ve Svitavách využít obdobné výročí k propagaci města a jak připravili prakticky celoroční program zajímavých akcí, byť právě Svitavy, jako město s německou národnostní minulostí   nemají příliš z čeho vybírat.  A dokázali top na jedničku. U nás v České Třebové je  stále "ticho po pěšině", přitom řadu akcí je třeba připravit s velkým předstihem . Jistě se to dá "na povel" (jak je u nás zvykem) udělat také, ale jde o to s jakou chutí se do práce vložíme a jací spolupracovníci se pro takový program zajistí.  Jistě to nakonec bude na profesionálech, ale svým dílem a iniciativou by k tomu mohli přispět mnozí dobrovolníci.   Pokud chceme mít k výročí nějakou publikaci, je třeba opravdu už  začít makat.
Naposledy vyšla publikace připravena před 40 lety k 700. výročí města. Byla to za minulého režimu vzácná příležitost vůbec nějaký titul o městě vydat. Od té doby vydal pozoruhodné publikace Karel Kubišta. Nevím. máme-li sílu na komplexní publikaci, která by na nic nezapomněla, ale jiným řešením by byl cyklus, edice publikací zaměřených na jednotlivosti, třeba právě ty, které nebyly dosud dobře popsány. Karel Kubišta např. pracuje na knížce k výročí  trampingu,   nevyšla zatím komplexní kronika o českotřebovském  skautingu, chybí ještě komplexní zhodnocení samotného problému první zmínky o České Třebové, kterou nám více méně dluží buď moravskotřebovský rodák, historik  Dr.Jiří Šmeral, který se  touto otázkou velmi podrobně zabýval, nebo Mgr. M. Gilar, který přišel ne tak dávno s jinou teorií, nahrazující místo České Třebové Třebovice.  Je to problém specifický, možná by měly být v příslušném díle jubilejní edice zobrazeny oba dva pohledy: Šmeralův a Gilarův. Další zajímavou knížka do jubilejní edice by mohlo být komplexní vydání  starých pohlednic a případně i nových pohledů stejných míst z města a okolí. Zde je zase jedinečným a nezastupitelným Martin Šebela. Možná by se našlo i více dalších témat, které mohly v příštím roce obohatit historický pohled  na Českou Třebovou. "Jubilejní edice 740" by se mohla stát vyhledávanou  a zajímavou i pro třebovské rodáky žijící dnes již po celé naší vlasti či dokonce v zahraničí.
 
Hledají se další Stavby roku v Pardubickém kraji

Pardubice (26. 4. 2017) - Po dvou letech vyhlásil Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v České republice už osmý ročník soutěže o Stavbu roku. Soutěž se uskuteční pod záštitou hejtmana Martina Netolického a předsedou poroty bude opět 1. náměstek hejtmana Roman Línek.
Stavby bodují i v celostátní konkurenci
„Už v minulosti některé úspěšné stavby ze soutěže v Pardubickém kraji uspěly i v celostátní Stavbě roku. Byl to například plavecký bazén v Litomyšli nebo Administrativní centrum Vinice v Pardubicích a dobře si vedla i Základní umělecká škola v Holicích,“ uvedl Roman Línek a pokračoval: „V loňském roce si z každoroční celostátní soutěže jednu z vítězných palem odnesla Stezka v oblacích na Dolní Moravě a Natura Park v Pardubicích získal Cenu Státního fondu životního prostředí a Centra pasivního domu. Vzhledem k tomu, že my pořádáme soutěž jednou za dva roky, mohou se investoři těchto dvou staveb přihlásit i do letošní krajské soutěže.“
To nejlepší za uplynulé dva roky
Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla, která byla zhotovena, kolaudována nebo uvedena do provozu v období od 1. července 2015 do 30. června 2017. Stavba musí být zhotovena na území Pardubického kraje. „Cílem soutěže je seznámit odbornou i laickou veřejnost s úrovní současného stavebnictví, architektury a projektování v Pardubickém kraji,“ řekl Radim Loukota, předseda výboru oblastní kanceláře ČKAIT Pardubice. „Snažíme se tím podpořit a ohodnotit kvalitní realizace staveb v regionu. Pro firmy a architekty je to také příležitost ukázat veřejnosti, že umí dělat kvalitní práci, která se navíc ještě líbí,“ konstatoval další člen poroty Michal Kortyš, náměstek hejtmana Pardubického kraje.
Také tentokrát se soutěží v pěti kategoriích: Rodinné a bytové domy, Stavby občanské vybavenosti, Stavby pro průmysl, zemědělství a vodní hospodářství, Stavby inženýrské a dopravní; veřejná prostranství a Obnova nemovitých kulturních památek. Podrobnosti najdou zájemci na webových stránkách: http://stavbaroku.pardubickykraj.cz/.
Uzávěrka přihlášek je 30. června 2017, vyhlášení je naplánováno na 19. září do sálu Jana Kašpara.
V létě bude hlasovat veřejnost
Po zkušenostech z minulých ročníků chce kraj do hlasování opět zapojit i veřejnost. Ta bude mít možnost hlasovat na internetu o přihlášených stavbách v červenci a srpnu. V roce 2015 veřejnost nejvíce zaujal pardubický park Na Špici.
Ilustrační fotografie je z jedné ze Staveb roku 2015 v Pardubickém kraji – z Regionálního muzea v Litomyšli.
Začala letní in-line liga ILHL 2017 jen s pěti účastníky

IHC Kobra Litomyšl : HELPACI 12 : 7
Góly: Budina M./7,Dvořák O./3,Kalivoda M./1,Fajfr M./1-Pachl V./1, Novotný J./2,Vavřina T./1,Kopečný O./2,Paclík O.1, 
Asistence: Dvořák O/2, Kalivoda M./4, Skalník R./2, Fajfr M/2, Budina M./2-Paclík O./1 Voleský M./1,Vavřina T/1,Kopečný O/1,Maleček T/1
 
BANDITI : HEAT-TECH 6 : 7 SN
Góly: Čejka T/2, Hynek J/2, Váně M./1, Doubrava T/1- Babák D./3,Kuběnka J/1 Večeř F/2 ,Novák R/1,
Asistence: Doubrava T/1, Váně M/2, Švec M/1, Hynek j/1, Čejka T/1-Večeř F/2,  Šparlínek M/1,Babák D/1,Mik Pst/1,Boruch J/1
 
IHC Kobra Litomyšl : Krajánci Ústí nad Orlicí 5 : 6
Góly: Drobný J/4, Vomočil F/1 - Moravec P/1, Resler Miro/1, Resler Mich/1, Mifek K/1,Peška J/1,Nespěšný L/1
Asistence: Fajfr M/1, Skalník R/2, Drobný J.st/1 Dvořák O/1 - Mifek K/, Resler Mich/1, Moravec P/2,Doha V/2
 
Krajánci Ústí nad Orlicí : HELPACI 8 : 2
Góly: Moravec P/3, Peška J/2, Čevora O/2, Resler Mich/1- Morkes R/1, Pachl V/1
Asistenec: Čevora O/2, Moravec P/1, Doha V/1- Pachl T/1, Šána P/1  Rozhodčí: Váně
Rozlosování soutěže ILHL 2917 do 18. května najdete ZDE

Pro turistický ruch je důležitý uživatelský komfort

Jakým způsobem se dá do turisticky zajímavého střediska dostat? Pokud tam není k dispozici pravidelná veřejná doprava, jak se tam dá zaparkovat? Jaké se nabízí ubytování, občerstvení či další služby? To jsou otázky, které si dnes kladou téměř všichni, kteří se vydávají na výlety nebo na dovolenou. A přitom nemusí hledat žádný luxus.
Uživatelský komfort spočívá v přijatelné dostupnosti a pestré nabídce možností pro turisty. Právě s tím pomáhají i dotační tituly Pardubického kraje,“ říká René Živný, který se o tuto oblast v krajské radě stará. „Letos dáváme do cestovního ruchu takřka 30 milionů korun, o tom se nám v minulých letech mohlo jen zdát. Pro mne jako pro cyklistu je důležité, že můžeme alespoň částečně pomoct s budováním Labské stezky, která vede od pramenů Labe až do Hamburku. Poté, co jsme podpořili výkup pozemků v úseku Hradec Králové – Pardubice a projektovou dokumentaci úseku Pardubice – Kojice, dáme letos jeden milion korun na výkup pozemků mezi Pardubice a Týncem nad Labem. Po přeznačení dálkové cyklotrasy údolím Orlice, která se ze silnice přesunula na stezku, budeme letos přeznačovat cyklotrasu 24 Svitava a EuroVelo 4.“
Pardubický kraj řeší opravy silnic v turisticky vytížených oblastech, jako je Seč nebo  Králicko. Dotace ale pomáhají také s rozšiřováním ubytovacích kapacit, s budováním sociálních zařízení, umýváren kol a s dalším zázemím pro cyklisty a turisty. Příspěvek získaly také provozovatelé  běžeckých lyžařských tras na Hlinecku a na Suchém vrchu, oblastní organizace cestovního ruchu, malé destinační společnosti, vodácká půjčovna a zábavný park na hladině řeky v Pardubicích, keltský skanzen Nasavrky na dvorec kováře a sedláře a mnozí další. Tradiční spolupráce s Klubem českých turistů pokračuje 400tisícovým příspěvkem na opravu a značení turistických tras. PhDr. Zuzana Nováková
 
Opoždění stavby D35 nehrozí. Hejtman jednal s ŘSD o úpravě křižovatky u Heřmanova Městce

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický jednal s šéfem pardubické pobočky Ředitelství silnic a dálnic Bohumilem Vebrem o možnosti úpravy silnice I/17 protínající Heřmanův Městec, a to především o možném vybudování kruhového objezdu při křížení se silnicí od Chrudimi směrem na Seč. Druhým tématem byl průběh příprav na stavbu silnice D35 a dodržování plánovaného harmonogramu prací.

„Ředitelství silnic a dálnic zpracovává studii na úpravu současného stavu křižovatky u Heřmanova Městce, kde je řešena jak varianta kruhového objezdu, tak úprava a zpřehlednění stávající křižovatky. Ta je poměrně složitá a pro řidiče směřující na Seč je velmi obtížné přejet silnici první třídy, a to nejen při dopravní špičce. Kruhový objezd by v těsné blízkosti města kromě zpomalení dopravy zjednodušil také výjezd do všech směrů,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Z mého pohledu je kruhový objezd ideální variantou a je tu na něj i dost místa. Pokud půjde vše podle předpokladů, tak by mohla být úprava křižovatky hotová v průběhu příštího roku,“ sdělil Netolický.
Prodlení se zahájením stavby D35 vedení ŘSD neočekává V souvislosti s problémy při zahájení archeologického průzkumu v okolí Časů ubezpečil Bohumil Vebr hejtmana, že zahájení výstavby dálnice D35 v obou etapách z Opatovic přes Časy do Ostrova neohrozí. „Největší stavbou na trase bude estakáda přes Labe u Opatovic. U té předpokládáme, vhledem k postupu přípravy a zajištění záchranného archeologického výzkumu v předstihu, zahájení na podzim 2017. Také některé další mosty na trase můžeme vzhledem k postupu přípravy a projednání s nájemci pozemků začít stavět ještě v průběhu tohoto roku. Celý záchranný archeologický výzkum bude dokončen v srpnu 2018, pokud nebudou v trase naleziště, která by mohla tento termín ovlivnit,“ řekl Bohumil Vebr.
Farmáři uspěli. Archeologický výzkum na části D35 začne až po sklizni

Ředitelství silnic a dálnic odložilo archeologický výzkum na D35 ve druhém úseku trasy Časy - Ostrov. Vyslyšelo tak protesty farmářů, kteří mají osetá pole na pozemcích, po kterých v budoucnu dálnice povede. Patří sice silničářům, avšak zemědělci mají platné nájemní smlouvy až do konce září.