Českotřebovský deník  120/2017 (28/4)
Závěrečný koncert festivalu Bennewitz 2017 se koná u Coufalů v Přívratě od 19 hodin
Vystoupí pěvecký sbor Bendl Česká Třebová se svým hostem pěveckým sborem Gaudeamus ze Světlé nad Sázavou

SENIOŘI V OLAWĚ

Dne  25.4.2017 navštívili členky Univerzity třetího věku Olawu. Byli  přivítáni v místním Ostrodku kultury (Kulturním dům), kde si vymalovali nejdříve bílou poté barvou kohouta. Dále si prohlédli další kulturní budovu OWE ODRA a místní muzeum s přilehlou věží. Po obědě byla exkurze s ochutnávkou čtyř druhů piv místního pivovaru PROBUS. Spokojeni a naplněny dojmy  se těší na další výměnnou návštěvu polských seniorů v říjnu letošního roku.
Miloslava Kroftová, předseda Svazu důchodců

TANEČNÍ ŠKOLA USPĚLA V MEZINÁRODNÍ KONKURENCI V LETOVICÍCH

V sobotu 22. dubna se streetové složky Spiders a Diablos vydaly do nedalekých Letovic, kde se konala mezinárodní soutěž O pohár města Letovic a Kunštátu. Mezi sebou se utkaly teamy nejen z České Republiky, ale i ze Slovenska a Polska. I přes nervozitu, která panovala, díky neznámým zahraničním klubům, tanečníci odvedli výborný výkon odměněný medailemi.
Spiders - Lost in my head 2. místo 

Diablos - From another world - 1.  místo

Na využití hradu Rychmburk bude kraj spolupracovat s fakultou architektury
Pardubice (28. 4. 2017) -  Říká se, že v České republice je snad nejvíc hradů a zámků v přepočtu na obyvatele na světě. Po druhé světové válce začal stát v mnoha opuštěných šlechtických sídlech zřizovat sociální ústavy a domovy důchodců. Zvláště pro ty méně pohyblivé obyvatele však život na zámku žádnou výhrou nebyl. Až v současné době se začíná situace v pobytových sociálních službách přehodnocovat a pro klienty hledat vhodnější umístění. Ve výsledku to znamená i uvolnění hradů pro nové účely. Po roce 2020 to čeká i hrad Rychmburk na Skutečsku, který je v majetku Pardubického kraje.
V současné době je na hradě Rychmburk zařízení, které poskytuje pobytové sociální služby pro lidi s duševním onemocněním. Velkou část z nich je podle transformačního plánu možné umístit po menších skupinkách v takzvaném komunitním bydlení, ať už v objektech kraje, nebo v pronajatých bytech, a poskytovat jim podle potřeby i nadále sociální služby. Další obyvatelé zůstanou v objektu v sousedství hradu, který byl rekonstruován pro tyto účely.  „Již třetím rokem žijí čtyři klienti z Rychmburku v chráněném bydlení v běžných bytech ve Skutči a dalších deset v komunitním bydlení v Předhradí. Na samotném hradě zůstává 29 lidí a podle plánu bychom je mohli přestěhovat do roku 2020,“ uvedl radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.
Podle mého názoru bude dobré, aby se na možné budoucí využití hradu podíval někdo novým pohledem zvenku. Nepředpokládám, že by se našel movitý zájemce, který by ho chtěl provozovat se vším všudy, jen roční provoz s energiemi stojí kolem milionu korun,“ řekl 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek na společném jednání s místní a okolními samosprávami i zástupci památkové péče: „Domluvil jsem s děkanem fakulty architektury ČVUT v Praze Ladislavem Lábusem, že by s návrhy možného využití mohli přijít i studenti v rámci semestrálních prací. Hrad je celkem zachovalý, kraj ho pravidelně opravoval a mohl by sloužit více účelům současně, a to nejen z pohledu turistické infrastruktury.“
Na provoz hradu je částečně navázána i obec Předhradí, jejíž starší obyvatelé odebírají obědy z tamní kuchyně.   Oblíbené jsou i kulturní programy na hradě a různé slavnosti, na kterých se klienti domova podílejí. Žádné z okolních měst či obcí si však nemohou dovolit v rámci svých rozpočtů hrad jako celek provozovat.
„Samotné provozovatele budeme hledat až v další fázi, až si upřesníme, co by bylo nejvhodnější na hradě mít. Potom