Rozloučení Projektu 12 klíčů – poslední květnové setkání 


V pondělí 15. května 2017 od 17 hodin se bude konat poslední letošní setkání účastníků Projektu 12 klíčů. Setkání bude věnováno shrnutí a uzavření všech témat, která v uplynulém ročníku na přednáškách zazněla. Bude zde také vyhraněn prostor pro Vaše krátké příspěvky. Účastníci projektu obdrží certifikáty za absolvování vzdělávacího kurzu, jehož smyslem je zdůraznit význam podpory zdraví, aktivity a sociálního života seniorů.

Jste srdečně zváni všichni, kdo jste se na realizaci projektu podíleli, ať už jako lektoři nebo jako posluchači. Sejdeme se jako vždy v malém sále Kulturního centra Česká Třebová. Pokud nám bude počasí přát, povedeme poslední přednášku v parku Javorka tak, jak to bylo v loňském roce. Neformální část setkání bude pokračovat společným posezením v restauraci Národní dům.

Aneta Unzeitigová