Slavnostní zahajovací koncert festivalu                                
Aktéři slavnostního koncertu:  Jaroslav Svěcený - housle, Filip Bandžak - baryton
Zdeněk Rys - hoboj, Karel Untermüller - viola, Virtuosi Pragenses - komorní orchestr
Na úvod slavnostního koncertu  vystoupili společně starosta města Jaroslav Zedník, ředitel Kulturního centra Mgr. Josef Kopecký a Patron a dramaturg festivalu - houslový virtuos Jaroslav Svěcený.  Starosta Jaroslav Zedník poděkoval  za příkladnou přípravu letošního již 19. ročníku festivalu, který přichází trošičku pozměněný, se zjednodušeným názvem Bennewitz 2017, novou grafikou a hlavně s masivní propagací,  nejen místní, českotřebovskou ale také  zaměřenou na celý region.  Jaroslav Zedník přivítal také delegaci z partnerského města Svit, stávající primátor Ing.  Miroslav Škvarek s sebou do České Třebové přivezl také oba dva své kolegy, kteří pomáhali tvořit a obnovit družbu měst Svit - Česká Třebová pana PaedDr. Rudolfa Abraháma a Ing. Milana Fecka. Delegace byla přivítána potleskem přítomných posluchačů. 
V první části koncertu vystoupil orchestr Virtosi pragenses se sólisty Zdeňkem Rysem, který předvedl neuvěřitelné dovednosti s hobojem, Filip Bandžak zazpíval známé a populární árie z Händelova Mesiáše, Mozartovy opery Cosi fan tute a také Dona Giovanniho, v úvodním koncertu J. S. Bacha pro hoboj, housle, smyčce a baso continue se blýsknul také Jaroslav Svěcený. Druhá část koncertu byla věnována koncertantní symfonii pro housle, violu a orchestr W.A.Mozarta. To již hrál orchestr obohacený také o dechové nástroje, oba sólisté Jaroslav Svěcený (housle) a Karel Untermüller (viola) přesvědčili o svých kvalitách. Publikum děkovalo ovacemi ve stoje. Škoda, že přece jenom nepřišlo víc posluchačů.... (mm)