Žehnání opravených Božích muk v Knapovci

Na Květnou neděli 9.4.2017 byla slavnostně odhalena a požehnána opravená Boží muka u Dolského potoka na hranici katastru Dlouhá Třebová a Knapovec.  Na území Knapovce, Dolního Houžovce a Horního Houžovce byla v březnu 2015 vybudována meditační stezka šesti obnovených křížků Po stopách kulturního dědictví Euroregionu Glacensis. Ojedinělá stezka má pokračování na katastru obce Dlouhé Třebové.
Slavnostní odhalení a požehnání bylo spojeno s pěší poutí z Knapovce do Dlouhé Třebové. Více než sto účastníků se v neděli odpoledne sešlo u prvního zastavení v Knapovci. Odtud se průvod přesunul do údolí Dolského potoka k opraveným Božím mukám. V 15 hodin byla Boží muka za účasti děkanů obou farností – Dlouhé Třebové (České Třebové) a Knapovce (Ústí nad Orlicí) slavnostně požehnána. Žehnání opravených Božích muk u Dolského potoka v Knapovci provedli ústecký děkan Vladislav Brokeš a českotřebovský děkan Miloš Kolovratník. Program byl doprovázen zpěvy chrámového sboru z Dlouhé Třebové. Průvod účastníků pak pokračoval do Dlouhé Třebové se zastávkami u dalších křížů, které na svou obnovu teprve čekají. Předně to je nedochovaný křížek, který neuchránily ani vzrostlé stromy a má se dočkat po restaurování nahrazením jiným, další Boží muka jsou zachovalá naopak s minimálním nárokem na zásah restaurátora. Putování bylo ukončeno v dlouhotřebovském kostele.
Krásné jarní počasí přilákalo velké množství účastníků z obou farností i okolních obcí. Díky podpoře obce Dlouhá Třebová a města Ústí nad Orlicí bylo možné zajistit pro účastníky občerstvení a dopravu autobusem zpět k zaparkovaným vozidlům.
Ondřej Staněk, Foto Miloslav Renčín