Centrum CFS Česká Třebová od června zahajuje.

Nárůstu kamionové dopravy se není třeba obávat


V průběhu června tohoto roku bude otevřeno nové logistické centrum společnosti CFS Česká Třebová. Jeho budování a otevření, ke kterému dojde  již v červnu t.r., sledují někteří občané s obavami z dalšího zesílení kontejnerové dopravy. Abych získal další informace požádal jsem ředitele společnosti CFS Česká Třebová, s.r.o. Pavla Švandu o rozhovor:
V průmyslové oblasti za městem vyrostla v krátké době velká hala a příjezdová komunikace. Má nová investice také význam i pro region, nebo bude jen dalším "přístavem" pro kamiony? 
Zprovozněním tohoto areálu tak místní podniky získají přístup ke kvalitním skladovým  prostorům, které doposud v tomto regionu chyběly a zároveň budou mít k dispozici  nejmodernější technologie, které pozvednou konkurenceschopnost lokálních firem a umožní jejich další rozvoj. Současný nedostatek kvalitních skladových prostor jen potvrzuje nově  uzavřená několikaletá smlouva o pronájmu většiny skladové kapacity s významnou  českotřebovskou firmou zabývající se lisováním plastů. Obyvatelé Semanína a přilehlého okolí  se tak nemusejí po dobu uzavření tunelů obávat dalšího nárůstu nákladní kamionové dopravy,  neboť dojde pouze k přesunu skladových prostor nacházejících se aktuálně na území Semanína  do nového logistického centra. Vzdálenost skladu od výrobního areálu českotřebovské firmy se tak zkrátí ze současných 3,2km na polovinu.
Jak budou využity zbývající skladové prostory?
Zbylá kapacita skladu CFS ČT bude sloužit jako vytvoření meziskladu pro zákazníky využívající kombinované přepravy směřujícího z/do železničního terminálu společnosti Metrans a celním kontrolám. Dopravní zátěž nákladních vozidel pro účely meziskladu je odvozena od zbývajícího prostoru ve skladu CFS Česká Třebová a umožňuje četnost v řádu jednotek nákladních vozidel za den o kterou se navýší doprava na trase vedoucí z areálu Metrans do areálu CFS Česká  Třebová. Jedná se ovšem o 300 metrů dlouhý úsek mimo jakékoliv zastavěné území po zrekonstruované komunikaci III/35847 a následná distribuce ze skladu CFS ČT k zákazníkům
pouze nahradí stávající kontejnerový tahač a zoptimalizuje některé přepravní trasy, které jsou v mnoha ohledech neefektivní. V případě distribuce menších zásilek je pak snahou maximálně  využít stávající linky kurýrních společností a vedle sousedícího depa České pošty.
Jaký je vlastně význam zkratky v názvu vaší firmy CFS?
Ve světě je běžnou praxí budovat sklady tohoto typu, takzvané Container Freight Station (z čehož pochází i název CFS) v těsné blízkosti námořních přístavů či významných železničních kontejnerových terminálů, což je v tomto případě Česká Třebová. Nemusí pak docházet k situacím, kdy je například zákazník z Litomyšle nucen vzhledem k nedostatku skladových prostor nejprve vézt kontejner z České Třebové do Vysokého Mýta, kde zboží uskladní a po několika dnech vypravit další kamion, který konečně doveze zboží z Vysokého Mýta do výrobního závodu v Litomyšli.
Znamená to, že se některé přepravy v regionu naopak ušetří?
Nebudou se tak realizovat nadbytečné přepravy a několika dalším firmám v tomto regionu dokážeme optimalizovat jejich dodavatelský řetězec a ušetříme jim náklady. Ve spolupráci s celní správou se rovněž v areálu CFS Česká Třebová plánuje zřízení celního prostoru, čímž v nemálo případech odpadne potřeba zajíždět po ulici Semanínská ke stávajícímu celnímu úřadu na náměstí 17. listopadu. Zprovozněním skladové haly CFS ČT tak konečně dojde nejen v rámci průmyslové zóny v České Třebové, ale i širším okolí, k optimalizaci přepravních tras. Nesporným přínosem je rovněž významná investice do vybudování celého areálu, kde se podařilo velkou část subdodávek zajistit pomocí regionálních firem a zkultivovat zanedbaný prostor bývalého vojenského areálu.
Přinese zprovoznění centra navíc pro  region nová pracovní místa?
Otevření nového centra se blíží, a znamená vytvoření nových pracovních míst. Již v současné  době probíhá nábor zaměstnanců na pozici manipulantů VZV. Dále se budou otevírat nové  kancelářské pozice vhodné zejména pro lidi s dobrou znalostí anglického jazyka, účetní, celní deklaranty a rovněž plánujeme možnost zkrácených pracovních úvazků vhodných jako  přivýdělek pro studenty, kde se jedná zejména o zadávání dat do databází. Případní zájemci ať  zašlou svůj životopis na adresu info@cfsct.cz
Děkuji za informace.  Ptal se Milan Mikolecký

  •