19 let partnerství měst Česká Třebová a Olawa        

Město Olawa se před 19 lety stalo České Třebové blízkým, a později oficiálně partnerským městem dle regulativů Evropské unie.  Uskutečnila se  dlouhá řada zajímavých akcí a projektů, na které budou jejich účastníci dlouho vzpomínat. Mohli jsme je registrovat z televizního vysílání regionálního kanálu OIKTV, ze stránek Českotřebovského zpravodaje i z webové stránky města. Zde můžeme porovnat jednotlivé akce a trochu si je přiblížit z dále uvedených odkazů.  Z nich ale můžeme vidět také to, že řada akcí se opakuje, že jsou mezi nimi akce kulturní, sportovní, tradiční i zcela nové, jednorázové, pobytové, ale také i formální, které se možná ani v dnešní době umožňující operativní komunikaci na dálku ani nemusely uskutečnit.  Od zahájení vzájemných vztahů měst Česká Třebová a Olawa uplyne na podzim 19 let.

První návštěva Třebováků v Olawě  byla 7. září 1999                            

7. září 1999 navštivila na pozvání Waldemara Wiazowského, Burmistra Miasta Olawa, toto město delegace, ve které byl místostarosta František Čech, místostarosta Jiří Kubínek, tajemnice MěÚ Bc. Věra Pirklová a redaktor ČtZ Milan Mikolecký. Delegace byla na městském úřadě v Olawě velmi srdečně přijata, s velkým zájmem vyslechli náš zájem vytvořit vzájemné partnerství měst, které leží nedaleko od sebe a mají v mnohém velmi podobné starosti a podobný osud. Srdečná beseda, uskutečněná bez tlumočníka ukázala, jak blízké jsou naše problémy a také naše jazyky.

Mnoho jsme se o městě a jeho starostech i možnostech dozvěděli na podrobné prohlídce města, kterou jsme měli možnost uskutečnit společně se sekterářem města Olawa Markem Kleczkem a dalšími členy městské rady. Zjistili jsme, že (pravicové) vedení města Olawa si vytklo za cíl v první řadě zajistit pro město investory a práci, rozvoj pro podnikání a teprve v další řadě investice do úprav a vylepšování městského interiéru. Pro zahraniční investory má Olawa výhodnou polohu na železniční i silniční magistrále Berlín - Katowice, je možné využít i vodní cesty po Odře a úžasné jsou především prostorové možnosti. Přímo blízko centra města je v Olawě velmi rozsáhlý prostor po vojenském cvičišti sovětské armády a rozsáhlá bývalá kasárna, z části již upravená pro nové školy. Ve městě se daří zajistit několikaetapovou výstavbu nových podniků se švédskou a německou kapitálovou účastí. Ve městě s více než 30 tis. obyvateli je několik středních škol, čekajících na možnost přeshraniční spolupráce (jednu z nich jsme měli možnost navštívit). Je zde velmi krásný vybavený sportovní areál, sportovní hala, velké venkovní koupaliště a letní odpočinkové centrum. Olawě zatím chybí krytý plavecký bazén. Je to pěkné historické město s řadou starých památek. Vzhledem k poloze ve Slezku však bylo po II. světové válce prakticky nově osídleno obyvateli z východu Polska, občané proto nemají ve městě dlouhé rodové kořeny.

Na závěrečném setkání se členy městské rady v rytířském sále na radnici v Olawě byl podepsán první rámcový dokument (v polském jazyce), vyjadřující vůli obou měst spolupracovat jako partneři. Představitelé Olawy přijali pozvání navštívit Českou Třebovou. Vyjádřili potěšení nad naší snahou pokračovat v partnerství mezi městy majícími ve svém znaku kohouta. Ten olawský kohout je zde ve znaku již více než 750 let - je doložen již roku 1234. Byly také předloženy první možnosti jak spolupracovat. Těžiště by mělo být mezi sportovci, školami a dalšími dobrovolnými sdruženími ať to jsou hasiči , hudební soubory nebo filatelisté. Věříme, že již v červnu 2000 se v Olawě objeví naše delegace na "Dni kohouta", který je pro město velkým svátkem a že na oplátku uspořádáme tento "Den kohouta" i u nás v České Třebové, a to nejen za účasti polských přátel, ale třeba i společně s dalšími sedmi českými městy a obcemi, které mají kohouta ve svém městském nebo obecním znaku.

Milan Mikolecký, září  1999

 

První návštěva z polské Olawy v České Třebové (23.11. 1999)

 Ve dnech 23. a 24. listopadu 1999 navštívila naše město delegace partnerského polského města Olawy. Po první návštěvě představitelů našeho města v Olawě v září t.r. návštěvu oplatili nejen představitelé města, ale také ředitelé olawských škol a další pracovníci řídící v tomto městě kulturní a sportovní život. V čele delegace města Olawy byl zástupce burmistrza města Franciszek Pazdziernik, sám burmistrz města Waldemar Wiazowski, člen polského Sejmu, byl zaneprázdněn jednáním ve Varšavě. Naši hosté si v úterý odpoledne po ubytování prohlédli naše město, které má v mnohém podobné osudy jako jeho polský partner. Absolvovali exkurzi do oblasti Borek, bývalých kasáren, kde navštívili firmu Eko- bi. velmi se zajímali na činnost organizací řízených městem, o problematiku likvidace městských odpadů. Navštívili areál Fotbalového klubu, stavbu krytého plaveckého bazénu, staveniště supermarketu Billa, navštívili také rotundu sv. Kateřiny. Večer se pak setkali spolu s dalšími členy českotřebovské městské rady a zás- tupci českotřebovských škol na jazzovém večeru v malém sále Dělnického domu, kde hrála výborná ostravská jazzová kapela ”Five man quartet”. Byl zde vynikající kulturní program, výborná přátelská atmosféra.

Druhý den dopoledne se uskutečnilo v obřadní síni staré radnice jednání polské delegace s představiteli českotřebovských škol. Byly zde domluveny první kontakty, která by se měly uskutečnit již v od jarních měsíců příštího roku. Počítá se také s letní výměnou školní mládeže, formou praxe nebo snad i brigády. V polské Olawě rádi přijmou českotřebovské studenty a zajistí pro ně zajímavý pobyt. Ředitelé škol také navštívili gymnázium, VDA a další školy včetně Základní umělecké školy. Nová spolupráce byla také dojednána mezi uměleckými školami a kulturními zařízeními, Luboš Vašina domlouval i možnost sportovních kontaktů měst, hodně se hovořilo také o společensko - kulturních a sportovních akcích obdobných našemu ”Týdnu sportu”, nazvaných podle městského znaku ”Den kohouta”. Českotřebovská delegace také slíbila, že se příštích oslav ”Dne kohouta” v Olawě určitě zúčastní a to nejen pasivně (Ing. J. Kubínek chce přivézt i naše kohouty).. Podle toho, co bylo řečeno novinářům na závěrečné tiskové konferenci, tak měli u nás také co obdivovat. Přiznali, že i jejich město trpí jako Česká Třebová především nedostatkem finančních prostředků, také má starosti s využitím prostor a staveb po sovětské armádě, také potřebuje západoevropské investice. Polští přátelé při všech setkáních konstatovali, že si nově navázaných kontaktů váží, že právě osobní kontakty mezi obyvateli obou měst mohou využít vzácnou geografickou blízkost. Vždyť jízda autem trvá z Olawy do České Třebové necelé 4 hodiny.

Milan Mikolecký listopad 1999

 Odkazy na partnerské akce měst Česká Třebová - Olawa v posledních 10 letech:

 
Poslední zpráva z dubna 2017
Velikonoční jarmark v Olawě 2017
Ve dnech 7. – 9. dubna 2017 se v polské Olawě konal již tradiční velikonoční jarmark, kterého se zúčastnili i zástupci partnerských měst Olavy. Již druhým rokem zde měla své zastoupení i Česká Třebová. Ve stáncích, které si město pronajalo, bylo spousta dekorací, pečiva, uzenin, sýrů, z nichž ne všechny produkty měly úzký vztah k jarním svátkům. Slavnostní sobotní večer byl věnován kultuře – v kostele sv. Petra a sv. Pavla zaznělo „Sedm posledních slov Ježíše Krista na kříži“ od Josefa Haydna. Koncert v provedení wroclawského sboru přilákal spoustu posluchačů. Delegace z našeho města přivezla pečivo – moravské koláče, jidáše, velikonoční beránky. Nejvíce chutnaly moravské koláče. Zástupce z našeho města přišlo také pozdravit mnoho členek univerzity třetího věku, které nedávno navštívily naše město. V průběhu návštěvy byla projednána účast starosty města Olawa na jednom z koncertů v rámci Bennewitzova festivalu a reciproční výměna členů českotřebovského svazu důchodců v Olawě.