CZ LOKO získalo miliony na vzdělávání zaměstnanců    


ČESKÁ TŘEBOVÁ, 4. dubna 2017
Více než 280 zaměstnanců společnosti CZ LOKO se zapojí do dvouletého projektu Vzděláváním k profesnímu růstu, na nějž firma získala dotaci z Evropského sociálního fondu ve výši 3 milionů korun. Ta pokryje 85 procent předpokládaných nákladů. Projekt začne letos na jaře a skončí v roce 2019,
„Velmi jsme o dotaci stáli, protože bez ní bychom na tak rozsáhlý a náročný vzdělávací projekt nemohli pomýšlet. Přitom z těch předchozím víme, že výsledky jsou velmi dobré. S úrovní znalostí lidí a jejich kvalifikací roste i výkonnost firmy a naplňují se její strategické cíle,“ říká personální ředitel Tomáš Brancuzský.
Nový projekt, financovaný z Operačního programu Zaměstnanost, se zaměří na zlepšení znalosti v oblastech, jako jsou informační technologie, odborné technické i „měkké“ dovednosti, cizí jazyky, účetnictví a právo. Pomůže tedy zvládat třeba moderní technologie, připraví pracovníky na další inovace nebo nové trhy. Předpokládá se, že zhruba 240 zaměstnanců na těchto kurzech stráví 40 hodin a více. „Vstupujeme na nové trhy, asijské nevyjímaje, a na to musíme reagovat. Stejně tak je důležité udržet vysokou technickou úroveň našich lokomotiv a zefektivňovat jejich vývoj a výrobu,“ vysvětluje ředitel.
Do projektu se zapojí i skupina pracovníků starších 55 let, kteří jsou právě kvůli věku znevýhodňováni na trhu práce. „Tím, že je zařadíme do vzdělávacích akcí, zvýšíme jejich další uplatnění ve firmě, což je důležité i pro předávání zkušeností. U řemesla vždy platilo, že se mladší učili od starších fachmanů. A u nás, i přes všechny investice do technologií a zlepšování pracovního prostředí, hraje řemeslo stále významnou roli,“ uzavřel ředitel.
Akciová společnost CZ LOKO patří mezi firmy, které se vzdělávání zaměstnanců dlouhodobě a systematicky věnují a jsou úspěšné při získávání dotací. Ty firma využila poprvé už v letech 2005 až 2007, kdy v českotřebovském závodě postavila i školicí středisko. Další z Evropského sociálního fondu následovaly v letech 2010 – 2011 a 2013 – 2015. Díky nim odborným školením už opakovaně prošly tisíce lidí všech profesí, od dělníků přes techniky, projektanty a konstruktéry až po manažery.