Českotřebovský cyklomaraton 2017    

XI. ročník Českotřebovského cyklomaratonu se pojede v neděli 25. června, centrem závodu zůstává sportovní areál pod sjezdovkou Peklák. Po bikery budou připraveny tratě 50 a 25 km.
ZÁVODY NA 50 KM a 25 KM
Hlavní závod měří 50 kilometrů, převýšení činí 1 200 metrů.
Pořadatelé již vloni ubrali asfalt a přidali kilometry v terénu, dřívější silniční průjezd obcí Přívrat nahradil tříkilometrový úsek terénem. Shrnutí: nový tříkilometrový lesní úsek nad obcí Přívrat, pouze jedno stoupání k Zabitému a na Andrlův chlum, jeden průjezd Dlouhou Třebovou, dvě stoupání na vrchol a dva sešupy z vrcholu sjezdovky Peklák.
Závod pro méně zdatné bikery měří 25 kilometrů, převýšení je 450 metrů.
Také v tomto případě absolvují bikeři tříkilometrový lesní „objížďku“ obce Přívrat. Nejpodstatnější změna: po přejezdu hráze Rybníka na Presích, na 14. kilometru (statek u Patočků) odbočí doprava, po silnici pošlapou 500 metrů na Zacharův kopec, odbočí vlevo do lesa a po dvou kilometrech vyjedou na louce pod Kozlovcem, kde se napojí na původní trať.
Shrnutí: nový tříkilometrový lesní úsek nad obcí Přívrat, vynechaná pasáž (Řetová - Zabitý - Andrlův chlum), stoupání a sešup pouze z poloviny sjezdovky Peklák.
 
JEDE SE 25. ČERVNA
Zásadní změnou je termínový návrat českotřebovského závodu do měsíce června.
„V závodním kalendáři došlo pro letošní rok k několika změnám, které se týkají i některých závodů v okolí, tak uvidíme. Nadále platí, že závodů je strašně moc. Pro staronový termín jsem se rozhodl po rozhovorech se svými spolupracovníky. Zejména pro dobrovolné hasiče z okolních obcí je červnový termín mnohem přijatelnější, začátkem srpna se jich většina chystá na dovolenou,“ vysvětluje pořadatel závodu Vladimír Vaněk.
 
CENOVÁ DOTACE
V závodě na 50 km si nejlepší muži a ženy mezi sebou rozdělí rekordních 21 500 korun, finanční odměny čekají na osm nejrychlejších mužů a čtyři nejrychlejší ženy. Vítěz a vítězka závodu na 50 km získají broušené poháry věnované starostou města Česká Třebová Jaroslavem Zedníkem. První tři závodníci v každé kategorii získají medaile, poháry a věcné ceny, oceněni budou nejstarší a nejmladší účastník závodu, nejlepší muž a žena s trvalým bydlištěm v České Třebové. Po slavnostním vyhlášení výsledků bude ze startovních čísel všech závodníků vylosována tombola.
 
STARTOVNÉ, PŘIHLÁŠKY
Pro platbu uhrazenou do 23. června je startovné 300 a 400 korun. Borci, kteří se přihlásí a uhradí startovné do 25. května, se mohou těšit na tričko závodu a na startovní číslo s vlastním jménem. Přihlášky: vyplněním přihlašovacího formuláře přes internet nebo osobně
při prezentaci v kanceláři závodu (24. a 25. června). Platbu je možné provést bankovním převodem nebo složenkou na účet 2700214156/2010, konstantní symbol: 378 (pro platbu převodem) a 379 (pro platbu složenkou). Je třeba uvést jméno a příjmení závodníka, který platbu hradí, nebo za kterého je platba hrazena.
 
OBČERSTVOVACÍ STANICE
závod na 25km:  Zacharův kopec (15.km)
závod na 50km:  Andrlův chlum (19. km)  fotbalový stadion (36. km)
 
PROGRAM PRO DĚTI
Před startem hlavního závodu budou na fotbalovém stadionu probíhat závody pro malé děti (tratě od 100 do 1000 metrů), kterých se vloni zúčastnilo 60 malých adeptů cyklistiky. Nejrychlejší vyhrají věcné ceny, každý účastník dostane sladkou odměnu a diplom. Po závodech bude pro děti připraven tříhodinový zábavný program, který připraví pracovníci českotřebovského Domu dětí a mládeže Kamarád.
Propozice závodu:

 
Velká cena České Třebové v cyklomaratonu o pohár starosty města
www.cyklomaraton-ceskatrebova.cz
Závod:                 9. ročník cyklomaratonu
Termín:               neděle 25. června 2017
Pořadatel:            VANĚK AGENCY
Spolupořadatel:   Chmelové šišky - tým amatérských cyklistů Milana Čechala
Ředitel závodu:    Mgr. Vladimír Vaněk
Tratě:                   50 km a 25 km
Okruh:                 
Česká Třebová – Kozlov – Kohout – Přívrat - Řetová - Andrlův Chlum -
Dlouhá Třebová – Peklák – Česká Třebová.
 
Start a cíl:            sportovní areál pod Peklákem
 
Podmínky:            Závodu se mohou zúčastnit osoby starší 18 let (mladší výhradně s písemným souhlasem rodičů). Závod se koná za běžného silničního provozu, každý závodník musí dodržovat pravidla silničního provozu. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí, musí dodržet trasu závodu, musí mít předepsaným způsobem připevněné startovní číslo  a po celou dobu závodu musí mít na hlavě cyklistickou přilbu.
 
Kategorie:            závod na 50 km                                        závod na 25 km
                              Muži A: 1988 a mladší                              Chlapci:   2002 a mladší
                              Muži B: 1978 – 1987                                Dívky:     2002 a mladší
                              Muži C: 1968 – 1977                                Juniorky: 1998 - 2001
                              Muži D: 1958 – 1967                                Junioři:   1998 - 2001 
                              Muži E: 1957 a starší                                 Muži:      1997 a starší
                              Ženy A:  1988 a mladší                              Ženy:      1997 a starší
                              Ženy B:  1978 - 1987
                              Ženy C:  1977 a starší   
 
Finanční ceny:  21 500 Kč
Platí pro závod na 50 km - ABSOLUTNÍ POŘADÍ
                             Muži:                                                        Ženy:
                              1.   místo:    6 000 Kč                              1. místo:    3 000 Kč
                              2.   místo:    3 000 Kč                              2. místo:    1 500 Kč
                              3.   místo:    2 000 Kč                              3. místo:    1 000 Kč
                              4.   místo:    1 500 Kč                              4. místo:       500 Kč                             
                              5.   místo:    1 000 Kč                             
                              6.   místo:    1 000 Kč                              
                              7.   místo:       500 Kč
                              8.   místo:       500 Kč
 
Prémie: 1 000 Kč
Platí pro závod na 50 km
horská prémie: Andrlův chlum (19. km)
muži: 1. místo: 250 Kč, 2. místo: 150 Kč, 3. místo: 100 Kč
ženy: 1. místo: 250 Kč, 2. místo: 150 Kč, 3. místo: 100 Kč
Předpis: Pořadatel si vyhrazuje právo udělit finanční ceny pouze v případě, že v dané kategorii bude startovat nejméně pět závodníků. Předání finančních cen je podmíněno osobní účastí závodníka na slavnostním vyhlášení výsledků. Do absolutního pořadí a nároku na finanční odměnu jsou zahrnuti také junioři a juniorky.
 
Věcné ceny: 
Vítěz a vítězka hlavního závodu na 50 km získají broušené poháry věnované starostou města Česká Třebová panem Jaroslavem Zedníkem. Věcné ceny získají:
- první tři závodníci a závodnice v každé kategorii (50 a 25 km)
- nejstarší a nejmladší účastník závodu                           
- nejlepší muž a žena (50 km) s trvalým bydlištěm v Č. Třebové
- nejlepší muž a žena (25 km) s trvalým bydlištěm v Č. Třebové                              
 
Tombola:  
Tombola ze startovních čísel bude vylosována bezprostředně po vyhlášení vítězů, zúčastnit se mohou všichni přihlášení bikeři.             
 
Přihlášky:              
a) přes internet – vyplněním přihlašovacího formuláře
b) osobně při prezentaci v kanceláři závodu dne 24. a 25. června 
 
Startovné              
Pro platbu uhrazenou do 23. června 2017                                                                                
Závod na 50 km (muži + ženy):                 400 Kč
Závod na 25 km (muži + ženy):                 300 Kč
Závod na 25 km (junioři + juniorky):         300 Kč
Pro platbu uhrazenou 24. a 25. června 2017                          
Závod na 50 km (muži a ženy):                   500 Kč
Závod na 25 km (muži a ženy):                   400 Kč  
Závod na 25 km (junioři a juniorky):           400 Kč
V případě neúčasti přihlášeného závodníka se startovné nevrací.
 
Benefity:             
Platí pro bikery, kteří uhradí startovné v časovém předstihu. 
a) startovné uhrazené do 25. května:
závodník při prezentaci dostane:
- tričko závodu
- startovní číslo s vlastním jménem a příjmením
- lístek na teplé jídlo v cíli
b) startovné uhrazené do 23. června:
závodník při prezentaci dostane:
- lístek na teplé jídlo v cíli
Bikeři, kteří uhradí startovné až při prezentaci (24. a 25. června),                         
na výše uvedené benefity nedosáhnou.
 
Poznámka:           
Pro všechny přihlášené bikery
(bez ohledu na termín úhrady startovného) pořadatel zajišťuje:    
- parkování
- pořadatelskou a zdravotní službu
- měření času a zpracování výsledků chipovou technologií  
- občerstvení během závodu
- šatny, sprchy
- mytí kol
 
Způsob platby:      
a) bankovním převodem nebo složenkou na účet číslo účtu: 2700214156/2010, Fio banka, a.s.     
konstantní symbol: 378 (pro platbu převodem) 379 (pro platbu složenkou)
Pozor: je nutné uvést jméno a příjmení závodníka, který platbu hradí, nebo za kterého je platba hrazena!!!
b) osobně při prezentaci v den závodu
Prezentace:            
Závodní kancelář bude otevřena v sobotu 24.6. (17 – 18 hodin) a v neděli 25.6. (8.00 – 10.00 hodin).
 
Časový program - dospělí
                                       8.00 – 10.00:   prezentace závodníků
                                     10.45:                řazení závodníků na start
                                     11.05:                rozprava k závodu
                                     11.15                 start závodu
                                     12.15                 první v cíli na 25 km
                                     13.30                 první v cíli na 50 km
                                     14.30:                vyhlášení výsledků
                                     15.15:                losování tomboly
 
Časový program - děti
                                        8.30 – 9.00:      prezentace závodníků
                                        9.15  -10.30:    závody
                                      11.20:                vyhlášení výsledků
                                      11.45 – 14.30:   soutěže pro děti (dům dětí a mládeže)                               Foto Jarda Koníček, 2016