Zprávy z českotřebovského gymnázia
Středoškolská odborná činnost na gymnáziu

Ve dnech 5. a 6. dubna se v České Třebové konalo okresní kolo Středoškolské odborné činnosti. Celkem sedm studentek českotřebovského gymnázia se probojovalo do krajského kola. Na prvních místech ve svých oborech se umístily Kristýna Vejdová s prací Vydatnost studánek na Českotřebovsku a Zdeňka Bílá s prací Humánní a veterinární kloubní výživa. Další úspěšné byly Markéta Vejdová s prací Ploché nohy a Tereza Olbrichová s prací Přehled vodních zdrojů v okolí Jarošova. Nejobsáhlejší postupující práci nazvanou Zdroje nerostných surovin v okolí České Třebové a jejich využití obhájila trojice autorek Barbora Bumbálková, Kateřina Manová a Thi Thu Hien Nguyenová. Hana Grundová

Tým Gymnázia Česká Třebová vyhrál v krajském kole česko-slovenské dějepisné soutěže gymnázií

Ve středu 5. dubna se na Gymnáziu, Pardubice, Mozartova ul. uskutečnilo krajské kolo dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR organizované Gymnáziem Cheb. Záštitu nad krajským kolem v Pardubicích převzal hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a poslanec PS PČR Jiří Skalický. Soutěž nesla v letošním roce název „Léta strachu a nadějí“ a otázky souvisely s obdobím tvrdé komunistické totality zvláště 50. let i jistým uvolněním režimu v 60. letech 20. století. Projekt je jedinou soutěží pro vyšší stupeň gymnázií v ČR. Soutěž má status mezinárodní vzhledem k zapojení gymnázií i ze všech krajů Slovenské republiky. Soutěže se celkem zúčastnilo 197 týmů z České republiky a 110 týmů ze Slovenské republiky.
Krajská kola se skládala ze tří kol písemných testů, které společně řešily tříčlenné týmy gymnázií. V Pardubickém kraji je vyslalo celkem 10 škol. Testy připravovali renomovaní historici z akademické půdy s garantem prof. PhDr. Janem Rychlíkem, Dr.Sc. z Filosofické fakulty UK. Velmi vysoká úroveň testů požadující znalosti výrazně přesahující znalosti z gymnaziální výuky skutečně prověřila hloubku přípravy všech účastníků. Ocenění zájmu studentů o historii zmínil při slavnostním zahájení i vedoucí odboru školství KrÚ PKj Martin Kiss. Vítězem se stal s velkým náskokem a výsledkem (149 bodů z možných 162), který aspiruje do první desítky celkového pořadí, tým Gymnázia Česká Třebová. Na druhém a třetím místě se potom s rozdílem pouhého bodu umístily týmy pardubického Gymnázia Dašická a Gymnázia Ústí nad Orlicí. Na velmi dobrém 5. místě se umístil tým pořádajícího Gymnázia Mozartova složený z větší části ze studentů 1. ročníku. První dva týmy budou reprezentovat Pardubický kraj na podzim v mezinárodním finále v Chebu. Blahopřejeme vítězům, oceňujeme přípravu a práci všech soutěžících a přejeme úspěšné finále!
Mgr. Marek Výborný, ředitel Gymnázia Mozartova
(ze školského portálu Pardubického kraje)