Putování za třebovským kohoutem po čtyřicáté prvé          
Klub českotřebovských turistů, odbor Česká Třebová uspořádá ve dnech 20. - 21. května 2017 již 41. ročník dvoudenní turistické akce s tradičním názvem "putování za třebovským Kohoutem".
Prezentace a start bude opět u budovy českotřebovského gymnázia od 6.00 do 9:30, startovat na trasu 6 km je možné až do 10:30 hodin.
Sobota 20. května
Sobotní pěší trasy (mimo 15km)  povedou ve směru Přívrat, Andrlův chlum s postupným návratem přes část Dlouhé Třebové do oblasti Třebovských stěn a po naučné stezce Údolím Skuhrovského potoka do cíle u restaurace Nad Hrázi v Srnově, kde je cíl pochodu.  pro majitele navigací je opět připravena 12 km dlouhá trasa po cestách s GPSkou, obohacená o hledání skrytých kontrolních bodů a pokladu. Cyklotrasy povedou po cyklostezkách regionu Orlicko-Třebovsko.
Neděle 21. května
Trasy nedělní vedou do oblasti Semanínské stezky ČSOP, cyklotrasy na Litomyšlsko a Svitavsko s cílem u chaty Maxe Švabinského na Kozlovském kopci.
Trasy 6km pro pěší:
V sobotu je to vycházková trasa ve směru Studená hůra a po části naučné stezky s cílem v Srnově
V neděli vede trasa přes pravěkou osadu Křivolík s výstupem k rozhledně a cíli u chaty Maxe Švabinského na Kozlovském kopci.
 
Pro účastníky jsou připraveny pamětní listy a odznaky v nové barvě.
Odbor KČT Česká Třebová zve příznivce turistiky k poznání krásné přírody a zajímavostí v okolí našeho města !
Jak to bylo loni v roce 2016?
40. jubilejního ročníku Putování za třebovským kohoutem
se v roce 2016 zúčastnilo celkem 1683 turistů - pěšky i na kole

Počasí velmi přálo, pochod měl velký ohlas. Většina již prošla připravené turistické trasy v sobotu, kdy prošlo celkem 1332 turistů.  Nejvzdálenější 4 účastníci byli z Polska z oblasti Katowice, také ze známého lázeňského města Duszniki Zdrój.  Do České Třebové také zavítal zástupce  turistů z Horní Lhoty u Opavy, který také přijel uctít památku Miloslava Nerudy, který pro rozvoj spolupráce turistů z Horní Lhoty a České Třebové hodně udělal. Nejvíce účastníků měly ty krátké trasy, vhodné pro rodiny s dětmi, často i s kočárky a se psy. Nemalý počet turistů se  vydal také na cyklotrasy na kole.  3 kolektivy si vybrali 12 km dlouhou "tajnou" trasu mimo cesty určenou pomocí GPS navigace, tedy stejně jako v  roce 2015, kdy měla tato varianta svoji premiéru. Náročnou přípravu na tuto akci českotřebovských turistů se podařilo přeměnit na velmi dobrou účast turistů. Za poctivou přípravu a nezištnou spolupráci je třeba všem turistům, kteří spolupracovali  v týmu, především pak výboru KČT vedenému Ivetou Patkovou a Rudolfem Fibigarem poděkovat. Věřím, že letos bude "Kohout" opět na úrovni!
Fotografie z loňského 40. ročníku 2016 (foto Václav Polák)