Městská policie Česká Třebová slavila 25 let existence   


Ve středu 19. dubna 2017 se v obřadní síni  v přízemí českotřebovské radnice konalo slavnostní setkání strážníků Městské policie  s vedením města Česká Třebová při příležitosti pětadvacátého výročí založení jednotky Městské policie v České Třebové, tehdy jedné z prvních městských policií v regionu.  Bylo spojeno s poděkováním strážníkům  za jejich nelehkou službu  ve prospěch občanů města.  Děkoval jak starosta města Jaroslav Zedník, také místostarosta Dobromil Keprt, který je vedením města vzhledem k městské policii již dva roky pověřenou osobou. "Ve své funkci mám s výkonem služby městské policie ty nejlepší zkušenosti. Ukázalo se, že zřízení městské policie již na začátku 90. let bylo velmi prozíravé a užitečné. Během posledních let se základní kádr našich policistů ustálil a je to znát. Se všemi strážníky vycházím dobře a ze své pozice se hlavně snažím vyjít jim vstříc v uspokojování materiálních potřeb a někdy i osobních problémů, řekl Dobromil Keprt.  Poděkování směrem ke strážníkům, tak i k vedení města též vyslovil velitel městské policie Petr Vencl. Starosta města pak ocenil dva strážníky, kteří v  jednotce českotřebovské městské policie slouží nepřetržitě pětadvacet let:  Petra Baláže (zástupce velitele) a Petra Zárubu. Velitel městské policie také ocenil vynikající spolupráci s tajemnicí Ing. Věrou Pirklovou.
Dnes má jednotka městské policie v České Třebové 16 strážníků a zajišťuje nepřetržitý dohled na katastrem města Česká Třebová. počet jejich úkolů se rok od roku zvyšuje, rozhodně nelze říci, že by městská policie nebyla vytížená. Dnes má jednotka městské policie v České Třebové 16 strážníků a zajišťuje nepřetržitý dohled na katastrem města Česká Třebová. počet jejich úkolů se rok od roku zvyšuje, rozhodně nelze říci, že by městská policie nebyla vytížená. Pro činnost je nyní k dispozici 5 tříčlenných hlídek řízených veliteli směn (pracují ve dvanáctihodinových směnách) + velitel MěP, pracují zde i dvě ženy. Za 25 let činnosti se na pozici strážník Městské policie do dnešních dnů vystřídalo na šest desítek lidí, ve funkci velitele městské policie byli postupně Jiří Šulc, Jiří Ducháček a Petr Vencl. Z původní desítky strážníků do dnešních dnů zůstali dva: Petr Baláž, pracující již mnoho let ve funkci zástupce velitele městské policie a Petr Záruba, dnes na pozici velitele směny. Slavnost je také zaznamenána v pamětní knize města, kam se všichni  členové jednotky městské policie se podepsali a  na památku slavnostního jednání byla také pořízena společná fotografie.