Vzpomínka na pedagoga, sportovce a přírodovědce             Mgr. Jiřího Malicha


O věcech a událostech milých a příjemných se píše vždy dobře. Přijdou však chvíle, kdy psaní je velmi těžké. K takovým patří i odchod  blízkých a přátel, s kterými jste prožili mnoho příjemných chvil. V době nečekané však přišla smutná zpráva, že ve věku 67 let zemřel pedagog a přírodovědec Mgr.Jiří Malich. Narodil se v Litomyšli 12.prosince 1949 do učitelské rodiny. Když jsme v lednu loňského roku pořádali v Městském muzeu Česká Třebová výstavu k patnáctému založení Mineralogického klubu, část expozice jsme věnovali i významným Třebovákům. Byl mezi nimi i otec Jiřího Malicha, který působil jako profesor na Českotřebovském gymnáziu. Od něho převzal mnoho znalostí i hluboký vztah k přírodě, které později zúročil i v budoucím povolání. Po absolvování Gymnázia v České Třebové se po vzoru svých  rodičů rozhodl  pro učitelské povolání. Magisterský titul získal na Pedagogické fakultě v Olomouci a spolu s manželkou Janou nastoupili jako učitelé v Damníkově.
Působil zde jako ředitel školy a svůj vztah ke sportu, z doby studentských let, přenesl i na své žáky. Věnoval se atletice, přespolnímu běhu, hrál basketbal i tenis a vybudoval v zázemí školy tenisové kurty. Školní mineralogickou sbírku obohatil o mnoho zajímavých exemplářů, které vozil ze svých výprav do přírody i z četných exkurzí u nás i v zahraničí. Pamatuji se na odborné diskuse, které jsme spolu často vedli nad nalezenými vzorky nerostů a hornin. Do terénu si vždy brával mineralogickou lupu, pohotově připravenou k použití a nezbytnou krabičku s cigaretami, které si rád zapaloval po každém zdařilém nálezu. Po svém otci zřejmě zdědil i vztah k paleontologii a domácí sbírce zkamenělin musel ustoupit i domácí porcelán. S manželkou byli pravidelnými účastníky exkurzí do vybraných koutů České republiky a mnoho volného času věnoval i svým dcerám a vnoučatům.
V roce 1975 se Malichovi trvale přestěhovali do České Třebové a  v roce 2006 se stal aktivním členem českotřebovského Mineralogického klubu. Pokud mu čas a zdraví dovolily, nevynechal žádnou mineralogickou přednášku a exkurzi. Zde našel pro svůj koníček i mnoho spřízněných duší. V posledních letech však trpěl vážnou nemocí a poškozené srdce marný boj nevydrželo. Bohužel, na schůzku poslední, již nepřišel. Jiří Malich byl třebovským patriotem a své město a jeho přírodu měl velmi rád. Svým nečekaným odchodem zarmoutil nejen svou rodinu, ale i mnoho přátel a kamarádů. Čest jeho památce!
                                                                                                                                Milan Michalski
Na fotografiích si připomeňme Jiřího Malicha - přírodovědce a člena Mineralogického klubu