Městské muzeum Česká Třebová

Vás zve na akce pořádané v květnu 2017


Stálé expozice: Dopravní křižovatky
 
Otevřeno denně mimo pondělí od 8 do 18 hodin
Výstavní budova městského muzea (Klácelova 11, Česká Třebová)
 
Otvírací doba muzea během státních svátků 1. a 8. května  Během státních svátků 1. a 8. května, které v letošním roce v obou případech připadají na pondělí, bude muzeum otevřeno od 13 do 18 hodin (platí pro expozice i výstavu).
 
Semináře
Seminář pro začínající rodopisce                                                                                            
Je určený zájemcům o poznání rodinných kořenů, a to zejména začátečníkům. Probíhá vždy 1. úterý v měsíci. Příští setkání se uskuteční v úterý 2. května 2017 od 17 hodin, tentokrát na téma Čteme kurent v němčině I. Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat).                            Lektor: Mgr. Jana Voleská.
 
Seminář pro nejmenší návštěvníky muzea „Malý muzejník“
Je určen dětem od 5 do 12 let. Seminář probíhá vždy 2. úterý v měsíci. Příští setkání se uskuteční v úterý 9. května 2017, pro mladší děti (ve věku od 5 do 8 let) od 16 hodin, pro starší děti (ve věku od 9 do 12 let) od 17 hodin
V květnu si děti vyzkouší práci vyšívačky.
Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat).
Bližší informace podá lektorka semináře  Mgr. Radka Urbánková (urbankova@mmct.cz).
 
Seminář „Výtvarné umění v proměnách staletí“
Je určený nejširšímu okruhu zájemců o výtvarno, věnuje se přehledu slohového vývoje výtvarného umění evropského kulturního okruhu. V rámci jednotlivých slohových epoch bude přihlédnuto – vedle tvorby významných světových   i domácích představitelů – také k osobnostem a památkám našeho regionu. Seminář probíhá vždy 3. úterý v měsíci.
Příští setkání se uskuteční v úterý 16. května 2017 od 17 hodin, tentokrát na téma K větší cti a chvále II. Malířství evropského baroka.  
Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat).
Lektor: PhDr. Ludmila Kesselgruberová, Ph.D.
 
Seminář pro pamětníky staré České Třebové
Je určen pamětníkům starých českotřebovských zákoutí, lektor semináře promítne a okomentuje fotografie vybrané českotřebovské lokality. Seminář probíhá poslední úterý v měsíci.
Příští setkání se uskuteční v úterý 30. května 2017 od 17 hodin, tématem bude Parník - okolí textilní továrny.
Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat).
Lektor: Martin Šebela.
 
Výstava
Výstava s názvem Naši výborníci. Výtvarná zpodobení významných osobností domácí politiky a kultury 19. - 20. století potrvá do neděle 28. května 2017. Pro školní kolektivy je možné objednat doprovodný program.
Program (nejen) pro rodiny s dětmi Sobota v muzeu proběhne 13. května 2017 od 15 do 16 hodin. Po komentované prohlídce výstavy si návštěvníci budou moci vyzkoušet práci portrétisty.  Vernisáž další výstavy s názvem Ano. Svatební obřady v proměnách dvou staletí se uskuteční ve čtvrtek 15. června 2017.
 
Projekt při příležitosti květnových výročí
Městské muzeum Česká Třebová ve spolupráci se ZŠ Habrmanova, ZŠ Nádražní a ZŠ Ústecká zve širokou veřejnost na prezentaci projektu ŽIVOT ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, která proběhne ve středu 10. května 2017 od 17 hodin v přednáškovém sále muzea. Vstup na akci je volný.
 
Muzejní noc v Chaloupce Maxe Švabinského v Kozlově   
Letošní turistická sezóna bude zahájena již tradičně v rámci Festivalu muzejních nocí.  Muzejní noc v Chaloupce Maxe Švabinského se uskuteční  v sobotu 27. května 2017 od  19 hodin.  Dospělým návštěvníkům večer tradičně zpříjemní hudba, pro děti budou připraveny hry. Expozice  při nočním osvětlení a zahrada upravená pro neformální posezení                    budou přístupné do 24 hodin
Otvírací doba:  červen - srpen: denně mimo pondělí 9 - 17 hodin září a říjen: soboty, neděle a svátky 12 - 16 hodin
 
Mezinárodní den muzeí a galerií
Na čtvrtek 18. května připadá Mezinárodní den muzeí a galerií. Tento den bude vstup do muzea volný (platí pro expozice i výstavu).
 
Příměstský tábor – Dobrá 5!
Cestování za pěticí nevšedních osobností naší historie
Městské muzeum Česká Třebová pořádá příměstský tábor pro děti od 8 do 12 let, a to v termínu od 10. 7. do 14. 7. 2017.
První den strávíme v České Třebové (nejen) v muzeu, každý další se pak vydáme na cestu do muzeí v Litomyšli, Holicích, Poličce a Ústí nad Orlicí. Děti čeká program, prostřednictvím kterého lépe poznají určitou významnou osobnost spjatou s historií daného města. Dále jsou pro ně připraveny hry, soutěže, vycházky a v případě příznivého počasí návštěvy koupališť. Během týdne si účastníci postupně vytvoří komiksový cestovní deník, ve kterém zachytí své zážitky. Cena 1300 Kč zahrnuje jízdné, vstupné do muzeí a doprovodné programy, teplé obědy, pitný režim, pojištění, pedagogický doprovod a potřebný výtvarný materiál.
Kapacita omezena! Přihláška a podrobnější program ke stažení na webových stránkách muzea www.mmct.cz nebo na telefonu 731 516 327 – Bc. Veronika Fadrná.
 
Výzva
Na letní měsíce připravujeme výstavu s názvem Ano. Svatební obřady v proměnách dvou staletí. V této souvislosti si dovolujeme své příznivce požádat o zapůjčení svatebních šatů, případně dalších předmětů souvisejících se vstupem do manželství z období 19. a 20. století. Ohledně nabídek kontaktujte prosím Hanu Harapat na tel. 736 518 017 nebo na e-mailu muzeum@mmct.cz. Za nabídky předem děkujeme! 
 
Informace o akcích Městského muzea Česká Třebová naleznete i na webových stránkách muzea www.mmct.cz  a na  facebooku https://www.facebook.com/mmctcz