NAŠI VÝBORNÍCI - přijďte se podívat !                
Vernisáž nové výstavy v Městském muzeum se konala 8. dubna 2017 od 17 hodin. Výstavu uvedla kurátorka výstavy PhDr. Ludmila Kesselgruberová. Její upravenou vernisážovou řeč vysvětlující problematiku nové výstavy dále uvádíme. Výstava potrvá do neděle 28. května 2017. Pro školní kolektivy je možné objednat doprovodný program.  Program (nejen) pro rodiny s dětmi  s názvem "Sobota v muzeu" proběhne 13. května 2017 od 15 do 16 hodin.
Dámy a pánové, dobré odpoledne,
Málokdo, skutečně jen velmi málokdo z lidí si nepřál alespoň v nějaké fázi svého života v něčem vyniknout, být v něčem dobrý, být výborný.  Být výborný kvůli uznání někoho, na kom záleží – kvůli přátelům, spolužákům, rodičům, dětem, mužům, ženám. Někdy dokonce kvůli státu, nebo kvůli národu.  Ti první, když se jim to povede, se stávají chloubou rodiny, školy, okruhu kamarádů. Z těch druhých se stávají  VÝBORNÍCI. A pokud se s nimi ztotožníme, pak jsou to  NAŠI VÝBORNÍCI.
Výborníci nejsou totéž co celebrity.  Celebritu vynáší ke známosti nějaké lehčí, povrchnější hodnoty – peníze, vliv, moc, dobře tvarované tělo, atraktivní tvář, vemlouvavý projev…a tak podobně.  Výborník se formuje pomalu, vzniká dlouho.  Opravdu něco užitečného umí, nese hluboké, náročné a absolutní, nebo alespoň dlouhodobé hodnoty. A můžeme se s ním – alespoň do nějaké značné míry – ztotožnit, protože ty hodnoty jsou obecně kladné a ušlechtilé.
Naši, tedy čeští a moravští  výborníci jsou tématem nejnovější výstavy pořádané Městským muzeem Česká Třebová. Najdete na ní malířská a sochařská zpodobení více než 40 významných osobností domácí politiky, vědy, kultury a umění, a to 19. a 20. století. 
Před chvílí jsem charakterizovala výborníky jako osobnosti kladné. V tomto smyslu obsahuje naše kolekce několik výjimek. Jejím jádrem je totiž souvislá řada zpodobení československých presidentů. Všichni muži, kteří zastávali tento post, jistě nebyli následováníhodnými vzory, které bychom neproblematicky uctívali.. Přísně vzato tedy nepatří mezi výborníky, ovšem mezi významné osobnosti ano. A protože jsem nechtěla tuto zajímavou řadu trhat, najdete na výstavě nejen všeobecně oblíbeného T. G. Masaryka, ale i portrét Emila Háchy, Klementa Gottwalda a všech dalších československých presidentů komunistické éry.
Vedle presidentské řady máme na výstavě ještě skupinu českých politiků, hudebníků, výtvarníků, literátů a potom několik nezařaditelných solitérů.
Zvláštní skupinu představují Výborníci českotřebovští, tedy muži, kteří mají pevnou vazbu s naším městem a nějakým způsobem tu vynikli. Mezi nimi mimořádné postavení zaujímá Gustav Habrman., rodák, který se stal ministrem prvorepublikových vlád.
Filosofie výstavy Naši výborníci má několik rozměrů:
1)Chce poskytnout zájemcům pohled do tváří některých mimořádných jedinců, kteří měli mimořádný význam pro český národ (POZNÁVACÍ rozměr).
2) Chce poskytnout také umělecký zážitek, protože jde o výtvarně umělecké práce, byť různé kvality (ESTETICKÝ rozměr).
3) Konečně chce naznačit, jak umění formuje pohled na  jednotlivé osobnosti, jak je zachycuje, jak chce, aby byly diváky vnímány. (IDEOLOGICKO – PROPAGANDISTICKÝ rozměr).
Z technického hlediska bylo nenáročnější zajistit podobiznu Emila Háchy. Tento jediný president totiž neměl ani poštovní známku. Nakonec se olejomalbu sedícího Háchy podařilo objevit ve Vlastivědném muzeu ve Slaném. Návštěvník výstavy tak má možnost prohlédnout si ne-li jedinou, tedy jednu z mála existujících podobizen tohoto muže.
Zcela na závěr chci poděkovat realizačnímu týmu kolegyně Hany Harapat, do kterého patří ještě Jitka Peková a obě Veroniky – Němcová i Fadrná. Bez jejich invence, citlivosti a šikovných rukou by tato výstava nemohla vzniknout.
Dámy a pánové. Doufám, že Vás tato výstava potěší a zaujme. Je možné, že si zde – kdo ví!-  najdete svůj následováníhodný vzor,  svého výborníka.
Děkuji za pozornost. Ludmila Kesselgruberová
Foto Milan Richter