Velikonoční ekumenické putování na Velký pátek 2017    

Velikonoční svátky přinášejí zklidnění, pracovní shon ustává a mnozí odjíždějí na návštěvy, využít volné dny a školní prázdniny.  Přesto se našlo nemálo těch, kteří si společně připomněli velký velikonoční příběh Ježíše Nazaretského  formou ekumenického velikonočního pochodu. Pochodu s křížem, v jehož nesení se mohli účastníci střídat. Po zahájení ve 14 hodin u dopravního terminálu Jana Pernera  vyšel po městě, aby se počet zapojených občanů postupně stále zvětšoval. Na sedmi zastaveních si s pomocí přinesených zpěvníků společně zazpívali za doprovodu kytary faráře ČCE Kamila Vystavěla a vyslechli krátké citáty z bible, případně i jejich výklad, poselství, které přináší dnešním lidem.  Asi v polovině trasy byla možnost odpočinku při setkání v jídelně Domu s pečovatelskou službou, kde pečovatelky dokonce připravili malé občerstvení. Místnost byla zcela zaplněna, byl to rozhodně dobrý počin uskutečnit jedno ze zastavení právě zde v těchto prostorách. Do velikonoční ekumenické akce se tak mohli zapojit i obyvatelé Domu s pečovatelskou službou, kteří by se jinak nemohli bez problémů zúčastnit. Vládla příjemná atmosféra, křesťanský rozměr velikonočních svátků byl naplněn nejen na bohoslužbách, ale i touto veřejnou akcí. Je dobře že se tato akce ve městě stala tradicí a že na jejím zdaru spolupracují všechny křesťanské církve v našem městě.