Reakce starosty města k článku: Úvaha nad únavou vedení města - aneb - radniční koalice má čerstvé trhliny ze dne 26.dubna 2017

Nejsem klasickým přispěvatelem, ale jsou chvíle, kdy se člověk musí vyjádřit k věcem veřejným, které vnímá a vidí jinak. Je potřeba říci, že jsem si vždycky vážil a vážím práce pana hejtmana, kterou odvádí pro naše město i Pardubický kraj. Protože jsem byl 12 let v Zastupitelstvu Pardubického kraje, mohu zodpovědně říci, že je jedním z nejpracovitějších hejtmanů, které Pardubický kraj má. Ani to, že máme na některé věci rozdílný názor neznamená, že já svůj názor na pana hejtmana měním. Myslím si, že osobní komunikace je potřebná jak v osobním životě, tak hlavně v politice, a ta se v poslední době vytratila. Jsem přesvědčen, že články tohoto druhu nikdy nikomu nic dobrého nepřinesly a ani nepřinesou. Po vydání článku, který hledá viníky za stav komunikace ze Semanína na Zádulky, jsem se sešel s panem hejtmanem a po zklidnění vášní a několika mých jednáních, jsem panu hejtmanovi nabídl možnost finanční výpomoci na předmětnou komunikaci ve výši 10 mil. Kč, kdy tyto peníze budou generovány z budoucích prodejů pozemků v průmyslové zóně. A tento můj návrh byl z jeho strany akceptován. Je to málo?

Co se týká priorit projektů v České Třebové, je pravda, že jich máme rozpracováno hodně (nová knihovna, Křivolík, trampské muzeum, úprava místních komunikací a chodníků, rekonstrukce základních škol, rekonstrukce mateřských škol, připravujeme též zásadní rekonstrukci komunikace od Národního domu do Borku a od tunelů do Borku, park Benátky atd.), a to proto, že z mé 15leté zkušenosti je potřeba býti připraven na možné evropské nebo národní dotace, které jsou bohužel vypisovány nesystematicky a my musíme být připraveni na tyto výzvy reagovat. Jen připomínám, že projekt BIKE RESORT Orlicko-Třebovsko není projekt města Česká Třebová, ale je projektem Regionu Orlicko-Třebovsko. Možná právě proto, že připravujeme tolik projektů, má pan hejtman pocit, že jsme unaveni!? Ale když o tom přemýšlím, tak je pravdou, že se někdy po 100kilometrovém výjezdu na kole cítím unaven. Ale teď vážně. Je pravdou, že mě v poslední době unavují věci, viz tyto pseudokauzy, okopávání kotníků a hraní si na velkou politiku v našich podmínkách. Přes to všechno s plnou vážností respektuji rozhodnutí pana hejtmana skončit ve funkci předsedy finančního výboru. Musím mu poděkovat, že i vedle své velmi zodpovědné a nelehké práce se dokázal plně věnovat finančním záležitostem našeho města a bylo mi ctí s ním spolupracovat.

Co dodat k dovětku pana Mgr. Mikoleckého, který ve svém článku motá hrušky s jablky. Jak už jsem napsal výše, je potřeba pracovat na projektových dokumentacích tak, abychom byli připraveni čerpat a co nejrychleji doplnit infrastrukturu města Česká Třebová. Nikdy, když jsme připravovali projektové dokumentace, jsme se neomezovali jen na dobu svého mandátu (4 let), ale vždy rozvojové projety směřujeme k tomu, aby naše město bylo plně funkční a soběstačné. Toto se neskládá pouze z investičních záměrů do infrastruktury města, ale i ze záměrů rozvoje průmyslové zóny a úpravy dopravní infrastruktury. Vždy jsme si zakládali na tom, že veškeré diskuse o investičních záměrech v České Třebové jsou diskutovány se všemi zastupiteli a jsou tak názorem většiny. Investice připravujeme dopředu i proto, protože bych nikdy nepřál svým nástupcům to, co jsem zažil v roce 2002, kdy nebyl na radnici rozpracován žádný projekt. A je zde taky potřeba říci, že od prvotní myšlenky investičního záměru trvá nejméně 2 roky, než se zpracuje projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, zpracování a vyřízení žádosti o dotace. A můžu ubezpečit všechny zastupitele i občany, že investiční projekty se tu opravdu z klobouku nevytahují. Možná pan kolega Mikolecký podle sebe soudí nás.

P.S. Zvu všechny na Českotřebovský cyklomaraton na projížďku s unaveným starostou.

S úctou

Jaroslav Zedník
starosta města