První rok činnosti nového SKI TEAMU Česká Třebová       
Dnem 2.6.2017  uplyne  rok od založení spolku SKI TEAM Česká Třebová z.s..
Název spolku SKI TEAM Česká Třebová, z.s.  byl předem dohodnut již v únoru 2016, kdy se začalo jednat v úseku alpských disciplín  SKI KLUBU Česká Třebová, z.s., buď o ukončení činnosti většiny členů, nebo o odchodu některých členů úseku alpských disciplín do jiných spolků a nebo o založení nového spolku. Rozhodnutí založit nový spolek bylo písemně schváleno většinou členů, nebo jejich zákonných zástupců z úseku alpských disciplín.
Události ve spolku na konci března a začátku dubna umocnily rozhodnutí co nejrychleji založit nový spolek.  SKI TEAM Česká Třebová, z.s. byl založen 2. června 2016 zápisem do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou L 10739 s identifikačním číslem 050 77 796. Byl založen shodou okolností v den, kdy jeden ze zakladatelů spolku p. Dostál Oldřich byl po 60-ti letech členství a 37 letech trenérské práce ze spolku vyloučen především proto, že hájil jako předseda trenérské rady cíle a zájmy úseku alpského lyžování. Toto mělo zásadní vliv na to, že i ti, kteří byli ještě nerozhodní, ze spolku odešli.
Do konce září 2016, s výjimkou jednoho člena, se celý úsek alpského lyžování na základě přihlášek stal členem SKI TEAMU Česká Třebová, z.s. Po konzultaci s OSÚ AD při SLČR, všichni členové podali písemné oznámení o ukončení svého členství ve SKI KLUBU Česká Třebová, z.s., přičemž jim členství v SLČR zůstalo zachováno. Ke dni 1.4.2017 má spolek 41 členů, z toho 6 dětí se připravuje na závody pro příští rok. Většina z těchto dětí již v letošním roce odjela 1 až 2 závody. Dalších 17 členů se zúčastňovalo závodů ve všech kategoriích na různých závodech. Od nejmenších až po Masters. O výchovu a výcvik se stará jeden trenér II. třídy, dva trenéři III. třídy a jeden cvičitel. Personálně bude tento tým posílen v následujících dvou letech o další dva trenéry III. třídy, kteří již od roku 2016 získávají potřebnou 4 – letou praxi pro absolvování kurzu s následnými zkouškami.   
Spolek díky trenérům a realizačnímu týmu prokázal svoji životaschopnost a soběstačnost. Již dnes je zcela jasné, že úkoly a cíle, které si dali zakladatelé a které jsou zapracované ve stanovách spolku v hlavní činnosti,  jsou ve všem splněny. Za to patří poděkování všem, kteří se na tom podíleli, tedy především členům výboru, trenérům a členům realizačního týmu. Po skončení sezóny 2015/2016 bylo společné zhodnocení sezóny při tradičním posezení členů spolku. Společným posezením členů spolku byla zahájena i nová sezóna 2016/2017 při bowlingovém turnaji. Spolupracovali jsme se SKIAREÁLEM Peklák při uspořádání dnes již tradičního závodu O cenu Pekláku v obřím slalomu pro děti, mládež a dospělé občany České Třebové. Byli jsme požádáni o výpomoc při uspořádání tradičního karnevalu v Čenkovicích.  V  jarních měsících se konaly  1 až 2 tréninky týdně v přírodě, přes prázdniny byl odpočinek a v podzimních měsících byly dva tréninky týdně, rovněž v přírodě, navíc pro kondiční cvičení byla celoročně zajištěná tělocvična na jednu hodinu týdně. Jde tedy evidentně o soustavnou přípravu a výcvik zaměřený k závodnímu sjezdovému lyžování.  
V přípravném období jsme se zúčastnili 4 závodů, třech slalomů na suchu a jednoho přespoláku s 12-ti osobo/starty. V zimním období se na sněhu uskutečnilo v České Třebové 10 tréninků s nácvikem a zažitím techniky jízdy, především pro ty nejmenší, v délce 1,5 až 2 hodiny. V Čenkovicích se uskutečnilo několik volných tréninků  a 13 tréninků s jízdou v trati obřího slalomu a také slalomu v délce 3 - 4 hodiny. Na délku a kvalitu tréninku bohužel měly vliv tvořící se fronty před turnikety Třebovské dvojky. Jinak by byly tréninky minimálně o  jednu až dvě hodiny delší.
Naši členové se zúčastnili celkem 22 závodů se 108 osobo/starty. Na závodech Poháru Orlických hor, Lyžařského a Alpského poháru Vysočiny se dařilo díky sponzorům platit (tak jako v minulosti)  dětem a mládeži do 18-ti let startovné a jízdy potřebné pro samotný závod. Tyto náklady budou, pokud bude přiznána MěÚ Česká Třebová dotace na činnost dětí a mládeže tak jako v minulosti, přeúčtovány do této dotace. Tím se uvolní finanční prostředky na nákup dalšího nového materiálu k pořádání tréninků a závodů. Navíc se našly prostředky  (z dotace SLČR), na zaplacení těchto položek na absolvovaných závodech i pro ostatní závodníky.  
Prezentace výsledků a podmínky náboru nových dětí na www.skiteamct.cz.
Za toto vše je třeba poděkovat všem, kteří nás podporují a sponzorují. Jde především o SKIRESORT Buková hora, který nám poskytuje svah pro uspořádání tréninku v tyčích, případně až 3 závodů nekomerčního charakteru,  dále SKIAREÁLU Peklák v České Třebové, MěÚ Česká Třebová, Svazu lyžařů ČR, Skupině ČEZ, LDM Česká Třebová, Lesům ČR a dalším sponzorům, kteří nechtějí být jmenováni.
 
Dostál Oldřich