Tělocvična Skalka: KONTROLNÍ DEN                              

Ve středu 267.4. se na VOŠ a SŠT Skalka konal kontrolní den, který měl zhodnotit stav tělocvičny po havárii a hovořit především o novém řešení  střechy tělocvičny. opět se sešli zástupci Pardubického kraje v čele s hejtmanem Martinem Netolickým, zástupci školy v čele s ředitelem Milanem Kmentem, stavbaři a odborníci - projektanti včetně nově pověřeného projektanta nové střešní konstrukce. Ta je nově navržena v několika variantách, nejpravděpodobnější je řešena sice z lepených vazníků, ale jinak - jako dřevěný lepený plnostěnný vazník s rovným pásem osazený ve vzdálenosti 3 metry.  Nemám žádný odborný posudek, ale jako dost důležité se jeví to, že nová konstrukce možní získat  více než 1 metr výšky haly, což je významná zpráva pro volejbalisty (v jednom z výkresů je dokonce uvedena výška 8,6m).
Pardubický kraj  jako investor má zájem na tom, aby se dobře a včas zhodnotil stav budovy po havárii tak, aby bylo možné zahájit projektové práce a také realizaci stavby. Havárie tělocvičny je řešena v reklamačním řízení, kde je samozřejmě velmi důležité stanovit vinu za to co se krátce po kolaudaci se střechou tělocvičny stalo.  Vinu řeší Policie ČR ve spolupráci s Kriminalistickým ústavem, na tuto práci si prodloužili termín do konce měsíce května 2017. Do této doby je  tedy jisté, že na tělocvičně nemohou zatím probíhat žádné další práce. Toho využívá město Česká Třebová, které  prostřednictvím společnosti Agile provádí stavební činnost na výstavbě dešťové kanalizace, která bude odvádět vodu z celé plocha budoucího sportovního areálu Skalka přímo do Třebovky.  Tato stavební činnost je také zachycena na fotografiích Luboše Kozla. Nejedná se tedy o žádnou další stavbu dalších parkovišť, jak  někdo uvádí, ale práce, které je třeba vyřešit do období, kdy zas bude příjezdová cesta k tělocvičně zapotřebí pro těžkou stavební techniku.  Definitivní povrchy komunikací se ale letos dělat nebudou, to počká až do úplném dokončení stavby tělocvičny, t.j.  bude provedeno v příštím roce 2018. (mm)
 

  • Výstavba dešťové kanalizace pro sportovní areál