Ukliďme Česko, ukliďme svět 2017 – ČSOP Podorlicko    

Letošní úklid v rámci celorepublikové akce „Ukliďme Česko, ukliďme svět“ jsme opět díky spolupráci s klubem Pathfinder, vedeným Martinem Bouškou, začali již ve čtvrtek 6. 4. 2017. Sešli jsme se v 17 hodin v přednádraží u podchodu do firmy CZ LOKO a pytle plnily odpadky až k Semanínské ulici. Za dvě a půl hodiny jsme s 15 dětskými a 4 dospělými dobrovolníky sesbírali 17 pytlů odpadu, jeden mrazák a několik desítek metrů gumového obalu od kabelů. A navíc se nám podařilo objevit nelegální úložiště odpadu hned vedle kolejí.
Druhou akcí v pořadí byl hlavní sobotní úklid „Ukliďme okolí Třebovky“. Na sraz u vchodu Domova s pečovatelskou službou v Bezděkově dorazilo 6 dětských a 8 dospělých dobrovolníků. Cílem byl sběr po obou březích řeky Třebovky směrem přes park Na Zámostí s koncem u obchodu Konzum. Velkým překvapením byla hned na začátku zatravněná plocha před vchodem do firmy BÖHM PLAST-TECHNIK a.s. Na poměrně nevelkém prostoru bylo nepřeberné množství kelímků od kávy, plechovek, krabiček a nedopalků od cigaret. Vedení firmy by mělo poučit své zaměstnance, že okolí podniku není skládka. Tato zkušenost nebyla však jediným šokujícím nálezem. Tím dalším bylo objevení nelegální skládky přímo ve středu České Třebové na pozemcích v městské památkové zóně.
Třetí, závěrečnou akci jsme uspořádali již jako „volný sběr“. Odehrála se v úterý 11.4.2017 od 16 hodin v prostoru ve vlastnictví Českých drah podél cesty mezi pěším podchodem u Korada a hlavní silnicí. Na tomto 150 metrů dlouhém úseku, kudy denně projde několik set lidí, jsme objevili pozůstatky po nelegálním získávání mědi z kabelů, eternit i černou skládku odpadu. Během dvou a  půl hodin jsme v počtu 5 dobrovolníků sesbírali 14 pytlů odpadu, několik stovek metrů gumových obalů od kabelu a 3 použité injekční stříkačky, které jsme předali přivolané hlídce MP Česká Třebová. Všechny nalezené černé skládky jsme nahlásili pomocí aplikace Zmapujto.cz.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem dobrovolníkům, kteří se sběrů ve svém volném čase zúčastnili, klubu Pathfinder,  4. oddílu děvčat z organizace Skaut Česká Třebová, organizátorům celorepublikové akce „Ukliďme Česko, ukliďme svět“, místní základní organizaci ČSOP – Podorlicko a firmě Eko-Bi, s. r. o. za svoz odpadu ze sběrných lokalit. Příští rok se při sběrné akci těšíme opět  na viděnou!
Pavel a Alice Suchých, ZO ČSOP – Podorlicko