V úterý 11. dubna odpoledne se přízemí školní budovy ZŠ v Komenského ulici, kde sídlí I. stupeň školy přeměnil na velikonoční tržnici a také na kavárnu a to kavárnu programovou. Opravdu bylo z čeho vybírat, byly zde zajímavé velikonoční dekorace,  na jejichž výrobě se podílely šikovné ruce  žáků školy a také ovšem jejich učitelek a vychovatelek školní družiny. Vlastními silami učitelek a vychovatelek byly také zajištěny dobroty všeho druhu pro občerstvení návštěvníků velikonoční kavárny, na kterou se změnila jedna z tříd v přízemí. Opravdu bylo z čeho vybírat a těžko se od stolů s takovou nabídkou odcházelo. Paní vychovatelka Marie Marková nacvičila s dětmi ze školní družiny a dalších dětí z I. stupně školy hudební vystoupení, které  bylo dalším zpestřením předvelikonočního odpoledne.  Zajímavá akce vzbudila mezi rodiči zájem, měla velký ohlas, umožnila těsnější sepětí rodičovské veřejnosti se školou, děti měly možnost se prezentovat zase po jiné stránce, než obvykle mohou při školním vyučování. 
Takováto akce není na ZŠ Nádražní výjimkou, navazuje na tradici, která zde byla vytvořena před lety. Je ukázkou aktivního pedagogického kolektivu  této školy, který se nebojí  dávat si i takové úkoly, které znamenají mnoho práce navíc, nad své povinnosti. Za jejich snahu a péči  bych chtěl jménem rodičovské veřejnosti poděkovat. (mm)