Krajské kolo soutěže ZUŠ - smyčcové nástroje

naplnilo českotřebovské Kulturní centrum


Hrálo se po celý den,  v Kulturním centru zněly smyčcové nástroje ráno od osmi hodin do večera ve velkém i v malém sále, zasedaly dvě poroty, které  musely zhodnotit 98 soutěžících ! Přijeli k nám do České Třebové ze základních uměleckých škol z celého Pardubického kraje, často nejen se svými učiteli, ale také se svými rodiči. Mnoho těch menších hudebníků sedělo v sále s novými plyšáky, které dostali od pořadatelů k diplomu za svoje výborné výkony v soutěži. Někdy to byly opravdu velké exempláře! Byly zde samozřejmě nejčastější houslisté, ale také violisté a violoncellisté, zvláštní skupinu tvořily  pak hráči na  kontrabas a také koncertantní obsazení (housle, ale i violoncella)

Myslím, že se touto soutěží Česká Třebová prezentovala velmi dobře. Kulturní centrum bylo pro soutěž tohoto krajského formátu jako stvořené. Neuvěřitelné množství práce vykonali všichni pedagogové českotřebovské zušky, kterým patří velké uznání za to, že tento celodenní maratón (ovšem po dlouhodobé organizační přípravě) dobře zvládli. A tak není divu, že se ve čtvrtek 6. dubna v českotřebovské základní umělecké škole nevyučovalo,  učitelé opravdu měli spoustu starostí. 

Česká Třebová měla také na soutěži svá "želízka v ohni". Jako první nastoupil na jeviště malého sálu dopoledne po deváté hodině  v nulté kategorii sedmiletý Filip Němeček, žák houslové třídy Jitky Novákové, o hodinu později pak v I. kategorii Adam Janíček, žák houslové třídy Bohuslava Mimry. Ještě před obědem pak do třetice vystoupil v II. kategorii Václav Vitouch, žák houslové třídy Jitky Novákové. Podali vynikající výkony, poděkovat je třeba nejen jejich učitelům, ale také korepetitorkám H. Němečkové, M. Mimrové a M. Hamplové. A ještě to nebylo všechno. Jako poslední v VI. kategorii vystoupila před 18 hodinou Martina Mikulecká, žačka houslové třídy Jitky Novákové (již v lednu složila úspěšně talentové zkoušky na konzervatoř).  Celkem v malém sále porota hodnotila 52 soutěžících houslistů. Definitivní výroky poroty se sdělením doporučení postupu do celostátního kola soutěže ZUŠ pak byly vysloveny až večer. Filip Němeček, Václav Vitouch i Martina Mikulecká získali v letošní nabité soutěži diplom za 2. místo, Adam Janíček získal místo první s postupem do ústředního kola soutěže základních uměleckých škol, které se bude konat v květnu v Liberci. Gratulujeme.

Ve velkém sále probíhala paralelní soutěž hodnocená druhou porotou. Zde  se představily také další nástroje, celkem 42 soutěžících.  Celé dopoledne hrály ve velkém sále violoncella (15 soutěžících) . Porota byly při odpolední vyhodnocení zřejmě velmi spokojena, protože udělovala samá první, druhá a někde i třetí místa. Odpoledne pak přišla na řadu soutěž kontrabasistů (10 soutěžících) a  violistů (8 soutěžících). Zde už naše českotřebovská zuška své žáky neměla. V celém blízkém regionu je např. violoncellistů po odchodu učitele Petra Poslušného opravdu jako šafránu. 

Zorganizovat takovou soutěž znamená udělat opravdu velký kus práce.  Ohlasy soutěžících a rodičů, které jsem zaznamenal, byly uznalé, odjížděli ze Třebové spokojeni, opravdu se jim v českotřebovském Kulturním centru líbilo. Kulturní centrum se ve spolupráci se ZUŠ také dokázalo o soutěžící, jejich doprovod i porotu dobře postarat. Také při hodnocení byla slova uznání k výkonům jednotlivých mladých umělců velmi uznalá, mluvčí poroty zdůrazňoval píli jednotlivých hráčů, dobré výkony, také nutnost pokračovat. Takto rozsáhlá soutěž se v České Třebové už dlouho nekonala, pokud vůbec. Krajské kolo smyčcových nástrojů zde již bylo, ale tolik soutěžících tu nebylo. Letos to vypadalo na rekordní počet..  (mm)