Čtení bible v České Třebové po deváté                                   


Staré náměstí v České Třebové se stalo jedním z 36 míst v České republice, která jsou uváděna jako místa, kde o velikonočním týdnu, veřejné čtení bible proběhne. Celonárodní čtení Bible je jednou ze stěžejních každoročních akcí, kterou podporuje, koordinuje a organizačně zaštiťuje Nadační fond Bible21. Každoročně se akce účastní desítky měst z celé České republiky. Akci také v letošním roce zaštítil ministr kultury Mgr. Daniel Herman.
Organizátoři uvádějí: „Po několika úspěšných ročnících je dnes již zřejmé, že se v Česku zrodila nová velikonoční tradice. Hlavním cílem je upozornit co nejvíce našich spoluobčanů na Bibli a její nadčasové poselství, nikoli pouze uspořádat jen další velikonoční program.“  Čtení je mediálně přitažlivé a podle zkušeností z předchozích ročníků je i vřele přijímáno lidmi v našich městech a obcích. Veřejné čtení je však třeba připravit, v České Třebové  jej má na starosti osvědčený organizační tým a nestává se, že by nebyl dostatek zájemců o veřejné čtení. Čtení  bible je organizováno na různých místech, místech určených k setkávání,. Takovým logickým místem je náměstí. Tak je tomu v České Třebové od počátku. Není to však zatím organizováno úplně všude. Např. na webu ctenibible.cz se uvádí v Pardubickém kraji jen dvě místa, kde se tak děje!  Aby bylo možné lépe kontaktovat veřejnost, byl čas letošního čtení posunut na odpolední hodiny, kdy je  přece jen živější frekvence  lidí na náměstí.
Naše Staré náměstí je však (zvláště v současné době) spíše parkovištěm. Vypadalo to tedy i tak, že se četla bible na parkovišti, což trochu význam této činnosti snižovalo. Řečnický pultík byl přece jen od těch nejfrekventovanějších tras vzdálen, měl by se jim více přiblížit a hledat stanoviště, které by nebylo schováno, tak jako to bylo v minulých letech. Letos jako by bylo veřejné čtení bible městu tak trochu na obtíž, důležitější než tradiční velikonoční akce jsou parkující automobily. Kdyby se jednalo o Týden sportu, bylo by to jinak. Těžko to ovšem srovnávat. (Současně je také vidět, jak velká škoda vznikla vybudováním nevhodných podzemních kontejnerů na odpad - navzdory odborníky složitě posuzovanému regulačnímu plánu městské památkové zóny -  tedy bez jakékoliv koncepce  právě na prestižním vyvýšeném místě frekventované části náměstí).
Četlo se po kapitolách, střídaly se mužské a ženské hlasy, nemusela to být až tak nudná záležitost.  Škoda, že tradičně ne tak dobré velikonoční počasí neumožňuje se  posadit a vyslechnout čtené texty ve větší pohodě. Byla však využita příležitost k tomu, aby se veřejnost setkala s písmem v předvelikonoční atmosféře. Ta je v mnohých dalších "velikonočních akcích" zaměřených vlastně spíše na příchod jara běžně potlačována, možná neúmyslně. V atmosféře, kterou Celonárodní čtení Bible vytváří, měli zúčastnění - čtenáři i posluchači - možnost setkat se s Biblí a jejími hodnotami či se sebou samými, ať již prostřednictvím čtení samotného či rozhovoru, zážitku – každý si mohl sám zvolit, do jaké míry se k čteným textům přiblíží. Oni to tiž mají velkou vypovídající schopnost i pro dnešní dobu. (mm)