MALÍ POSLOVÉ JARA Z MŠ HABRMANOVA              

S jarem se probouzí příroda a vše kolem ožívá. Sluníčko vysvitlo v pondělí 27. 3., aby svými paprsky od dětí předalo pozitivní energii. Na pódium malého sálu Kulturního centra vystoupily Vendulka, Anežka, Karolínka, Leonka, Baruška, Páťa, Lucinka, Bětuška a Matýsek s Kubíčkem z MŠ Habrmanova. Všichni byli oblečeni do žlutých triček s logem jejího maskota – skřítka Habrmánka. Holčičky ve školkových sukýnkách vypadaly jako roztomilé jarní víly, dvojici chlapců odlišoval motýlek na krku. Děti si zahrály na muzikanty, zpěváky, herce a tanečnice. Poměrně v krátké době se naučily rytmizovat a deklamovat říkadla v sudých a lichých taktech, bavilo je říkadlo s instrumentální zvukomalbou, dokázaly zpívat a hrát písně s respektováním předehry, mezihry a dohry. Naučily se zpívat dvojhlasý kánon (což v podmínkách heterogenních tříd MŠ není vůbec běžné). Zaujal je i zpívaný příběh starostlivé kvočny a jejích kuřátek, byl pro ně srozumitelný svým obsahem i závěrem: „Dobře je tu s námi kolem naší mámy“.
Děti příprava programu velmi bavila, což dokazovaly svými prosbami o časté opakování. Bavilo je hrát i na flétnu. K těmto aktivitám jsme potřebovali mnoho pomůcek - hudebních nástrojů a dalších předmětů. Děkujeme paní ředitelce za převoz těchto pomůcek z MŠ do KC a zpět, samy bychom vše přivézt nezvládly. Chválíme všechny děti za prezentaci hudebního vystoupení a těšíme se, že jejich hudebnost a talent budeme moci i nadále rozvíjet. Rodičům a všem posluchačům děkujeme za hojnou účast na vernisáži a doufáme, že se jim program líbil.
Krásné jarní svátky přejí p. učitelky Jana Faltysová a Dagmar Kašparová