Středisko Javor hlásí: Návštěva olawských harcerů

a skautů ze slovenského Svitu v České Třebové

na mezinárodním pálení čarodějnic.


Ve dnech 21. až 23. 4. 2017 se uskutečnila návštěva polských skautů – harcerů a skautů ze Slovenska v České Třebové, kde jsme pro ně uspořádali pálení čarodějnic.

Důvodem návštěvy bylo i naplánování společných akcí pořádaných v letošním roce včetně naší návštěvy ve Svitu ve dnech 12. – 14. 5. 2017 a podzimních akcí ve Svitu  a v Olawě.

Po příjezdu a ubytování na naší základně „Pod horami“ jsme se připravovali na zapálení táboráku, kde jsme vyrobili „Čarodějnici“ z rákosu na přivítání jara. Po zapálení táboráku a přivítání olawských a slovenských skautů proběhlo rychlé sdělení co je kde nového, co se nám povedlo nebo naopak nepovedlo a již jsme střídavě zpívali písně zúčastněných národů za doprovodu kytar. Večer nám rychle uběhl a brzy zde byla večerka, neboť druhý den nás čekal s ohledem na předpověď počasí výlet vlakem do Letohradu na akci „Brány památek dokořán“.

Po ranní snídani jsme se vydali na vlak, který nás přes Ústí nad Orlicí odvezl do Letohradu. Zde jsme se po příjezdu vydali do Muzea řemesel, kde jsme si prohlédli historii a vývoj jednotlivých řemeslných profesí, které již v dnešní době zanikly, jako např. švec, kartáčník, hrnčíř atd. Po prohlídce jednotlivých pater muzea jsme se vydali na komentovanou prohlídku kostela „Svatého Václava“ na náměstí v Letohradě z konce 17. století, kde nám p. farář Václav Vacek přiblížil historii kostela a dále jsme navštívili Městské muzeum s výstavou šišek, prohledli jsme si místní jeskyni a na závěr jsme ještě stihli navštívit výstavu dortů na Letohradském zámku.

Po příjezdu a chutné večeři nás čekala večerní prohlídka města, neboť většina účastníků setkání byli v České Třebové poprvé a my jsme chtěli, aby také poznali naše město. Po příchodu na skautské středisko jsme večer vyplnili hrami v klubovně, soutěžemi a společným zpěvem.

Nedělní ráno nás čekalo balení věcí, úklid kluboven a další část programu, při kterém část účastníků navštívila mši v kostele Svatého Jakuba a část čekala oblíbená návštěva krytého plaveckého bazénu, kde jsme se vyřádili při různých vodních hrách.     

Po návštěvě bazénu nás čekalo jen rozloučení a návrat polských harcerů a slovenských skautů domů do Olawy a Svitu. Doufáme, že se u nás polským a slovenským přátelům líbilo a vzájemně se budeme těšit na další setkání v letošním roce.

Více informací o oddíle a fotografií z akce najdete na našich stránkách: http://trojka.e-skaut.cz/

Akce byla podpořena Pardubickým krajem a Městem Česká Třebová.

III. chlapecký oddíl střediska Javor Česká Třebová