Další jubileum TECHNOhrátek –
v České Třebové si zapsaly na účastnický seznam už 100. základní školu

(ČESKÁ TŘEBOVÁ, 26. dubna 2017) 
Roj blikajících světýlek, zářící obrazovky počítačů, spousta drátů a kabelů nebo nezaměnitelná vůně dřeva. Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová ve středu 26. dubna rozevřela před účastníky 53. TECHNOhrátek Pardubického kraje plnou náruč svých atraktivních oborů. A 142 žáků 7. a 8. tříd z devíti základních škol z celého regionu se nejen tužilo při plnění manuálních aktivit, ale především se náramně bavilo při zajímavých činnostech.
TECHNOhrátky při této akci zdolaly další mezník – Základní škola Mistra Choceňského z Chocně se stala jubilejní, 100. školou, která se zapojila do projektu na podporu technických a odborných oborů.
„Česká Třebová je čtvrté největší město v Pardubickém kraji, které bylo dříve centrem železničářů a textiláků. Dnes už zde mají zaměstnavatelé požadavky na jiné profese, ale většina z nich intenzivně hledá kvalifikované pracovníky v technických oborech. Tato střední škola dokáže své absolventy velice dobře připravit právě na tyto žádané pozice,“ uvedla na slavnostním zahájení TECHNOhrátek Jaromíra Žáčková, místostarostka České Třebové.
Modernizace přispívá ke kvalitě
Správnost volby studia v jedné z největších středních odborných škol v Pardubickém kraji, který vyučuje čtyři učební a pět maturitních oborů z oblasti informační technologie, elektrotechniky, strojírenství, dopravy a výroby nábytku, potvrdili také další hosté.
„V posledních letech směřovaly právě do této školy velké finanční prostředky, které se projevily v modernizaci jejího vybavení, dílen i učeben a současně přispěly ke zvýšení kvality vzdělávacího procesu. Zdejší žáci patří k nejúspěšnějším v rámci nejrůznějších regionálních či celostátních soutěží odborných znalostí a uplatní se bez problémů také v praxi,“ řekl Martin Kiss, vedoucí odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje.
Poznali půltucet oborů
Školáci se v průběhu dne seznámili na šestici oborů: elektrikář, informační technologie, mechanik elektrotechnik, provoz a ekonomika dopravy, strojní mechanik a truhlář. Na všech pracovištích pro ně byly připraveny kromě soutěžních úkolů, hodnocených učiteli odborného výcviku, také další dílčí aktivity.
„Nebyly tak žádné prostoje a do akce tak museli prakticky všichni. Účastníci například zapojovali a oživovali pneumatický obvod, vyzkoušeli si práci v grafickém editoru, zapojovali elektro stavebnici, prováděli montáž dřevěné konstrukce nebo sestavovali nejrůznější hlavolamy. Moc se jim líbilo, že trvání jednotlivých úkolů si mohli sami měřit na stopkách v počítačích,“ popsala dopolední program Helena Bártlová, manažerka projektu TECHNOhrátky.
Prezentace společnosti CZ LOKO
Součástí akce byla také prezentace společnosti CZ LOKO, výrobce lokomotiv a trakčních vozidel, která je jedním z hlavních partnerů VOŠ a SŠ technické Česká Třebová. Její zástupce Jan Hošek představil žákům výrobní program i možnosti pracovního uplatnění.
Tradičně se rozdělovaly dva velké ovocné dorty jako prémie nejúspěšnějším školním výpravám. Soutěž manuálních činností vyhrálo družstvo Základní školy Na lukách, Polička. Ve vědomostním kvízu Hej Ty, víš to?! zvítězila naopak výprava Základní školy Trstěnice.
 
Více informací o projektu TECHNOhrátky na www.klickevzdelani.cz/technohratky  Vladimír Zemánek