Porovnejte význam měst a obcí v Pardubickém kraji      
Hierarchii, index významu či změnu rezidenční a výrobní funkce obcí, hustotu zalidnění i výkon veřejné správy měří mapy získané v rámci výzkumu Analýzy dopadů rušení úřadů na ekonomický vývoj v daných lokalitách.
Za podpory TA ČR v rámci programu BETA (ev. č. TB0500MV006 byly vypracovány specializované mapy věnující se rozboru funkčního významu úřadů dle jejich rozložení v obcích ČR (mapa 1A) respektive vizualizující vztah koncentrace úřadů a obyvatelstva v obcích ČR (mapa 1B).
Tyto mapy budou dále sloužit jako zdroj informací o prostorovém významu a vztazích, jež veřejná správa v území utváří.
 
K uvedeným problémů jsou dále uvedeny 3 mapy ve formátu pdf, které lze dle potřeby zvětšovat

1) Index významu obce a hierarchie obcí v Pardubickém kraji  - najdete ZDE
Hierarchie obcí a index významu obce (IVO):
Dle nově zkonstruovaného ukazatele IVO, který hodnotí správní kapacitu jednotlivých obcí na základě jejich výkonu správních funkcí, vznikla kromě přehledu pro ČR také sada map pro jednotlivé kraje.
 
2) Změna rezidenční a výrobní funkce obcí v Pardubickém kraji  - najdete ZDE
Změna rezidenční a výrobní funkce:  Na základě vývoje rezidenční a výrobní funkce v území byla vytvořena sada map hodnotící tento ukazatel v obcích jednotlivých krajů ČR.
 
3) Hustota zalidnění a výkon veřejné správy v celé ČR - najdete ZDE
 
Kompletní analýzu na rušení úřadů na socioekonomický rozvoj si můžete stáhnout z webu www. obecniportal.cz ZDE. (90MB)