Českotřebovský deník 123/2017 (2.5.) 
Oprava

Musím zareagovat na váš článek „Hýblovu ulici včas dodláždit nestihli“ z  internetového zpravodaje č.122/2017, ve kterém uvádíte, že termín na dokončení a předání ulice Hýblova byl k 28.4.2017. Bohužel vám zřejmě někdo podal nepravdivou informaci. Termín dokončení dláždění a zprovoznění komunikace byl stanoven na 31.5.2017. Počasí v měsíci dubnu bohužel dláždění moc nepřálo. Ať už se jednalo o déšť nebo sněžení, tak si myslím, že se za tu dobu udělalo dost práce. Žádám vás tímto o opravu článku a zveřejnění pravdivé informace o skutečném termínu dokončení prací na ulici Hýblova. Pro ověření správnosti termínu vám v  příloze přikládám platné Rozhodnutí k zvláštnímu komunikace a Vyjádření k překopu. Pokud příště budete psát článek o stavebních pracích na komunikacích, tak neváhejte kontaktovat mě nebo kolegu p. Libora Stránského (tel.731449804). Rádi vám poskytneme informace o probíhajících pracích a předejdeme tím šíření nepravdivých informací směrem k občanům našeho města. 
Tomáš Adámek Eko Bi
Informace o dokončení k datu 28.4. byla podána novinářům vedením města Česká Třebová v pondělí 24.4. na tiskové konferenci.  Přemýšlím nad cenou a validitou podaných zpráv,  když by se musely zde získané informace dále ověřovat u odborných pracovníků  Eko Bi. (mm)
 
Novináři a touroperátoři z Ruska navštívili východní Čechy

Destinační společnost východní Čechy ve spolupráci se zahraničním zastoupením agentury Czech Tourism v Rusku přivítala v minulých dnech zástupce turistických agentur a tisku z Ruska. Společně navštívili místa, která by mohla ruské turisty nejvíce zajímat.
Hlavní program návštěvy začal na pardubickém letišti, kde se hosté z Ruska seznámili se současným provozem a prohlédli si také, jak roste nový odbavovací terminál. Následoval přejezd do Litomyšle, kam turisty láká značka UNESCO, a také do Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem, který o stejný zápis usiluje. Hosty zajímal také areál Golf & Spa resortu Kunětická hora. Den plný dojmů byl zakončen večerní procházkou po historickém centru Pardubic společně s prohlídkou expozice skla a kaple na Zámku Pardubice.
„Věřím, že i takto krátká návštěva vzbudila u ruských touroperátorů spoustu pěkných zážitků a na základě vzniklé spolupráce zprostředkují mnoha dalším ruským turistům zajímavé tipy na cestování po Pardubickém kraji. Je pro nás velmi důležité, abychom turisty z Ruska, kteří přiletí na pardubické letiště, dokázali dostatečně inspirovat k pobytu v našem regionu, dříve, než se vydají do dalších turisticky zajímavých míst v České republice“, řekl René Živný, radní Pardubického kraje zodpovědný za cestovní ruch.

O orlickoústecký festival Jeden svět byl zájem

Ústí nad Orlicí - Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který se v Ústí nad Orlicí konal na začátku dubna, navštívilo celkem 5842 diváků (1697 z řad veřejnosti a 4145 žáků, studentů a jejich učitelů).V rámci programu pro veřejnost proběhlo 23 projekcí a devět následných besed s dvanácti pozvanými hosty, mezi kterými byli například novináři Tomáš Etzler a Petra Procházková, režiséři Tereza Reichová a Miroslav Janek, ekonom Lukáš Kovanda, turkolog Tomáš Laně, psycholožka Martina Viewegová, předsedkyně spolku Rozalio – rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování Martina Suchánková či vedoucí mateřského centra Medvídek Katka Fišarová   (Orlický deník)
Zveřejnění policejních kamerových záznamů širší veřejnosti

Zdoj: Úřad pro ochranu osobních údajů. Porušení povinností při zpracování osobních údajů, případně zásah do práv na ochranu osobnosti podle občanského zákoníku, může nastat při zveřejnění takto pořízených záznamů široké veřejnosti, například prostřednictvím internetu. Z pohledu Úřadu je zveřejňování audiovizuálních záznamů ve srovnání s jinými formami přenosu zpráv, např. písemným sdělením, obvykle spojeno s vyšší mírou zásahu do práv občanů. V záznamech policie je někdy možné vypozorovat kromě základního sdělení také další zdánlivě méně podstatné údaje. V případě záznamu činnosti strážníků například oblečení, gesta, vyjadřování snímaných osob, okolní prostředí anebo komentáře strážníků či kolemjdoucích, které však zásadním způsobem ovlivňují celkové vyznění zaznamenané situace. Tyto další informace pak obvykle vedou k tomu, že zachycené osoby mohou být s jejich pomocí identifikovány.
Úřad si je vědom, že důsledná anonymizace záznamů se tak stává velmi obtížnou, ne-li nemožnou. Zveřejňování záznamů by proto mělo být ze strany policie důsledně posuzováno, protože je zjevné, že zveřejněním často dochází k závažnému zásahu do práv soukromého i osobního života. K zásahu do práv nedochází totiž v souvislosti se zveřejněním záznamů pouze ve vztahu k osobě, se kterou strážníci městské policie jednají, ale například i vůči přítomným nezletilým dětem.
Úřad proto důrazně apeluje na představitele městské policie, aby nezveřejňovali záznamy osob, které znamenají jakýkoli zásah do jejich soukromí a důstojnosti, případně aby zvolili jiný způsob, jak veřejnosti zpřístupnit informace o činnosti městské policie, ať již za účelem prevence či propagace její činnosti.
Osobám, které se cítí dotčeny takovým postupem, pak lze v prvé řadě doporučit, aby se obrátily na příslušnou městskou policii s žádostí o odstranění příslušného záznamu podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů, dle kterého je právem každého subjektu údajů, který zjistí nebo se domnívá, že dochází ke zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, požadovat, aby správce nebo zpracovatel takto vzniklý stav odstranil. 
MPSV vyhlašuje soutěže Obec přátelská rodině a Obec přátelská seniorům

Přihlášky do soutěží bude možné zasílat do 18. 5. 2017. Vítězná obec může získat dotaci od 500 tisíc Kč do 2 mil. Kč dle velikostní kategorie.  Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlašuje nový ročník soutěže „Obec přátelská rodině 2017“ a nově také I. ročník soutěže „Obec přátelská seniorům 2017“. Cílem soutěží je více zapojit obce do podpory prorodinných a nově i seniorských aktivit a zlepšovat tak podmínky pro jejich život v regionech.Mezi vítěze každé ze soutěží bude rozděleno 6 milionů korun, které využijí ve prospěch rodin a seniorů ve svém regionu. Soutěže se i v letošním roce mohou zúčastnit a získat tak titul „Obec přátelská rodině 2017“ a „Obec přátelská seniorům 2017“ všechna města, obce, statutární města a městské části nebo obvody statutárních měst z celé ČR. Své síly poměří v pěti velikostních kategoriích podle počtu obyvatel.
Novela zákona o pohřebnictví prošla třetím čtení v Poslanecké sněmovně

Novela omezí činnosti pohřebních služeb v areálech poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb a šíření reklamy na pohřebnictví v těchto areálech. Novela poprvé v historii právní úpravy pohřebnictví vymezuje přestupky živnostníků a právnických osob a mění správní trestání. Fyzická osoba může za jeden přestupek dostat pokutu až 100.000 Kč, právnická až 500.000 Kč. V některých případech se počítá i s odebráním koncese pohřební službě či provozovateli krematoria. Ale nejde jen o sankce a restrikce. V současné době je dále například výkon koncesovaných živností v pohřebnictví podmíněn absolvováním odborné přípravy v rámci systému rekvalifikací. To v praxi vede k sezení za lavicí i u lidí starších 50 let. Odsedí si přednášky a získají kvalifikaci? Tato právní úprava byla již při nabytí účinnosti zákona před 15 lety, kdy Česká republika nebyla součástí EU, považována pouze za přechodnou. Zkoušky podle novely zákona o pohřebnictví budou nutné k získaní koncese pro podnikatele v pohřebnictví a budou probíhat podle hodnotícího standardu, který schválilo Ministerstvo pro místní rozvoj a zveřejnilo na svých internetových stránkách. Zkouška má vždy dvě části, teoretickou a praktickou. Dalším cílem navrhované regulace je aplikace optimálního způsobu provozování veřejného pohřebiště jako služby ve veřejném zájmu. Dílčí cíle zahrnují především snížení administrativní zátěže obcí a sjednocení postupů, optimalizaci finančních prostředků státu na zajištění slušného způsobu pohřbení nemajetných zemřelých
 
.