Českotřebovský deník 124/2017 (3/5) 
Přijede Miloš Knor  - Malá scéna v 19 hodin

Světlo světa spatřil v Českých Budějovicích. Pro své rodiče byl v roce 1967 předčasným vánočním dárkem a doufá prý, že radostným. Ve vyhledávačích na internetu ho lidé nejčastěji hledají pod heslem Knorr, ale zatím se mu nepodařilo najít žádný příbuzenský vztah se zakladatelem této známé potravinářské značky. Řeč je o komikovi Miloši Knorovi, kterého přivítá 4. května od 19 hodin Malá Scéna v České Třebové.
Knor vystoupí pro Rytmus Východní Čechy, o.p.s, což je místní nezisková organizace podporující občany se znevýhodněním, zejména zdravotním. Návštěvníci benefice mohou podpořit Rytmus jednak návštěvou samotného představení – lístek stojí 120 korun – jednak příspěvkem do kasiček, které najdou v rukách dobrovolníků v předsálí.
Zveme všechny příznivce stand up comedy Miloše Knora  a i ty, kteří jej zatím neznají. 90 minut One Knor Show bude stát za to.
 
Den Země proběhne v České Třebové již po desáté

Stejně jako v uplynulých letech, i letos připravuje odbor životního prostředí pro školy i veřejnost oslavu Dne Země. Letošní, desátý ročník proběhne 11.5.2017 a je plný novinek. Nejvýraznější změnou je přesunutí Dne Země do městského parku Javorka. K tomu mělo dojít už loni, leč deštivé a chladné počasí nás donutilo najít útočiště v Kulturním centru. Doufáme, že letos nám počasí ukáže svou přívětivou tvář a vše proběhne tak, jak je v plánu. V opačném případě program přesuneme na Zimní stadion.  V parku Javorka bude především děti čekat cesta plná úkolů a soutěží, kterou připravují českotřebovské školy a organizace a na jejímž konci čeká děti sladká odměna. Další zábavné hry a programy, zaměřené na podporu třídění odpadů, připravuje společnost EKO-KOM a.s.  Paralelně s tímto programem budou v Malé scéně probíhat Ozvěny Ekofilmu: promítání krátkých filmů s enviromentální tematikou. Pro školy jsou dále připraveny exkurze do městské čističky odpadních vod, do sběrného dvora a na skládku. Další horkou novinkou letošního ročníku Dne Země je vyhlášení videosoutěže s tématem Můj eko život. Tato soutěž byla vyhlášena pro třídní kolektivy českotřebovských škol. Cílem je natočit krátké video o tom, jakým způsobem náš životní styl ovlivňuje životní prostředí nás, či někoho dalšího. V podvečer konání Dne Země, v 18 hodin, se všichni účastníci společně s porotou sejdou v Kulturním centru, kde budou všechny soutěžní snímky promítnuty, okomentovány a vyhlášen vítěz. Vítězný snímek získá pro svou třídu školní výlet do třebíčského ekotechnického centra Alternátor.

9:00–15:00 Park Javorka

  • Cesta Javorkou plná úkolů a soutěží se sladkou odměnou na konci

  • Zábavné hry a programy podporující třídění odpadů – společnost EKO-KOM a.s.

  • Projížďka na lodičkách – skauti

  • Exkurze na ČOV, skládce a sběrném dvoře pro školy

9:0012:00 Malá scéna

  • Ozvěny EKOFILMU – promítání krátkých filmů s enviromentální tematikou

18:00 Kulturní centrum

  • Promítání soutěžních snímků a vyhlášení výsledků videosoutěže Můj eko život
Den Země pro vás připravují tyto českotřebovské školy a organizace: ZŠ Nádražní, ZŠ Habrmanova, ZŠ Ústecká, Gymnázium, Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová, Rosa rodinné centrum, DDM Kamarád, ČSOP Podorlicko, ČSOP Zlatá studánka, skauti a další.
V případě nepříznivého počasí (trvalý déšť) bude akce přesunuta do prostor Zimního stadionu Na Skalce.
Půl milionu pro horskou službu

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický jednal v úterý s náčelníkem Horské služby ČR Jiřím Brožkem a náčelníky dvou oblastí na území Pardubického kraje Josefem Hepnarem (Orlické hory) a Michalem Klimešem (Jeseníky). Pardubický kraj dlouhodobě podporuje činnost horských záchranářů na svém území, a to jak pravidelným příspěvkem, tak materiální pomocí na základě požadavků samotných záchranářů. Poslední velkou investicí kraje byla dotace na stavbu nové stanice v Čenkovicích v hodnotě 500 tisíc korun a nákup terénní čtyřkolky o stejné hodnotě.
„V rámci schválené podpory pro ostatní složky integrovaného záchranného systému jsme již schválili částku 100 tisíc korun na obnovu a pořízení drobného materiálu. Vzhledem k tomu, že chceme pokračovat v podpoře rozšiřování technického vybavení horských záchranářů, tak jsme se dohodli na podpoře ve výši 500 tisíc korun rozdělené mezi obě stanice, tedy Čenkovice a Dolní Moravu,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „V minulém roce byla otevřena nová stanice v Čenkovicích, na jejíž stavbu jsme přispěli částkou 500 tisíc korun. Zároveň jsme stejnou částkou podpořili nákup nové čtyřkolky pro stanici na Dolní Moravě,“ sdělil Netolický.
Ten také upozornil na možnosti posílené spolupráce a koordinace mezi horskými záchranáři a zdravotnickou záchrannou službou. „Chceme řešit možnosti standardizace zdravotnického materiálu používaného oběma složkami při zásahu, zejména používaného při ošetřování zraněných přímo na sjezdovkách. Jedná se především o vakuový materiál či různé dlahy, které v hojné míře horská služba využívá, ale i defibrilátorů,“ sdělil Netolický.
Pardubický kraj podporuje činnost horské služby dlouhodobě, a to nejen „V minulosti jsme například zakoupili přístroje GPS, GO PRO kamery, skialpinistické lyže či víceúčelová nosítka, která poslouží nejen v zimě, ale díky přídavnému kolečku také ve složitém terénu v letních měsících,“ vyjmenoval hejtman Netolický a dodal, že kraj pomáhá také formou organizace pravidelných školení záchranářů pro práci s GPS systémy.

 

Alfred Strejček a Jitka Molavcová s muzikanty Hradišťanu na skutečském festivalu


Spolupráce Alfreda Strejčka s festivalem Tomáškova a Novákova hudební Skuteč se datuje od roku 2013. V rámci letošního ročníku zavítá do Skutče už popáté, a to ve středu 3. května. V pořadu nazvaném Oráč a Smrt vystoupí společně s Jitkou Molavcovou a dvěma muzikanty z Hradišťanu – Davidem Burdou a Josefem Fojtou – od 18 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Skutči.

 „Alfred Strejček je osobností s velkým rozhledem a velmi širokým záběrem. Je hercem, pedagogem, interpretem poezie a prózy, moderátorem a dabérem, ale nadmíru příjemným zážitkem je i neformální rozhovor s ním. Jeho charisma je nepřehlédnutelné a odráží se i ve všech jeho pořadech“, uvedla na adresu protagonisty Lenka Frídlová z týmu pořadatelů festivalu.

V rozhovoru pro Skutečské noviny na otázku, které ze svých aktivit dává přednost, uvedl: „Nejbližší jsou mi pravděpodobně komorní duchovní pořady. Je to Komenský, Karel IV., je to i Oráč, se kterým letos do Skutče přijedeme. Mám vnitřní potřebu šířit duchovní hodnoty, které jsou tou zemí, základem na kterém musíme stát, aby se doba a my sami totálně nezbláznili.“

Koncertní pořad nazvaný Oráč a Smrt je v podstatě dialogem člověka se smrtí, řešícím samotný smysl života, lásky a víry. Postavu smrti ztvárňuje Jitka Molavcová, která za tuto roli byla nominována na cenu Thálie. Pořad hudebně i slovem doprovází dva muzikanti souboru Hradišťan. „Musím se přiznat, že už ani nemůžu účinkovat tzv. nahodile, ale že potřebuji účinkovat s lidmi, které mám rád. Je nezbytné, abychom zážitek daného uměleckého textu interpretovali a pojímali společně, abychom spolu na pódiu byli rád,“ dodává ke svým spoluúčinkujícím Alfred Strejček. Celý rozhovor s ním i podrobnosti ke koncertu nabízejí webové stránky festivalu.