Českotřebovský deník 129/2017 (9/5) 

Živnostenský úřad  Česká Třebová - kontroly v roce 2016

V období od 01.01.2016 do 31.12.2016 kontrolní orgán provedl celkem 41 kontrol. Za uvedené období bylo zjištěno třináct případů porušení živnostenského zákona, u kterých bylo ve dvanácti případech podnikateli prokázáno spáchání správního deliktu, v jednom případě se podnikatel dopustil spáchání přestupku.
Mezi nejčastější porušení živnostenského zákona patřilo:
• porušení ustanovení § 17 odst. 3, živnostenského zákona, podle kterého je podnikatel povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu;
• porušení ustanovení § 17 odst. 7, 8, živnostenského zákona, podle kterého musí být provozovna trvale a zvenčí viditelně označena zákonem stanovenými údaji;
• porušení § 31 odst. 2 živnostenského zákona, kterého se podnikatel dopustí, když v rozporu s § 31 odst. 2, živnostenského zákona, neoznačí sídlo nebo organizační složku závodu;
• porušení § 31 odst. 14 živnostenského zákona, podle kterého je podnikatel povinen vydat na žádost zákazníka doklady o prodeji zboží a o poskytnutí služby. Na dokladu musí být uvedeno označení podnikatele obchodní firmou, popřípadě názvem nebo jménem a příjmením, a identifikačním číslem osoby, bylo-li přiděleno, datum prodeje zboží nebo poskytnutí služby, druh zboží nebo služby a cena, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak;
• porušení 31 odst. 8 živnostenského zákona, podle kterého je podnikatel povinen zajistit, aby v provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům byla v prodejní nebo provozní době určené pro styk se spotřebiteli přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého jazyka nebo slovenského jazyka;
• porušení § 31 odst. 12 živnostenského zákona, podle kterého pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno podle odstavce 11, je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu;
• provozování činnosti, která je živností řemeslnou, aniž by tato podnikající fyzická osoba pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění
Za všechna výše uvedená a prokázaná porušení živnostenského zákona uložil živnostenský úřad podnikajícím subjektům tyto pokuty: - v devíti případech uložil pokuty v blokovém řízení v celkové výši 8 200 Kč - ve třech případech uložil pokuty ve správním řízení ve výši 9 500 Kč - v jednom případě uložil pokutu v přestupkovém řízení ve výši 2 000 Kč.
Česká Třebová bude 5. června etapovým městem  cyklorour NA KOLE DĚTEM

5. ETAPA: pondělí 5. června 2017 – Rychnov n.Kn. – Česká Třebová (109 km) Rychnov n.Kn. (8.00h Letovisko Studánka) – Rokytnice v Orl.h. (9.15h ZŠ Školní ulice) – Bartošovice v Orl.h. - Klášterec nad Orlicí (11.15h fotbalové hřiště u ZŠ Masarykova) – Pastviny (hráz) – Žamberk (12.30 Masarykovo náměstí) – Lukavice – Letohrad (13.00h Václavské náměstí) – cyklostezka údolím Tiché Orlice – Ústí n.O. (14.15h Mírové náměstí) – Litomyšl (15.45h Smetanovo náměstí) – Česká Třebová (17.00h Staré náměstí) Cyklobus (AUDIS BUS Rychnov n.Kn.): Česká Třebová (odjezd 17.30h autobus.terminál) – po trase etapy zpět do Rychnova n.Kn.
6. ETAPA: úterý 6. června 2017 – Česká Třebová – Lanškroun (15 km), příp. dále na Bruntál (117 km) Česká Třebová (8.00h Staré náměstí) – Lanškroun (9.15h Náměstí J. M. Marků) - … a dále na Štíty, Šumperk, Rýmařov a Bruntál
Veřejná cyklotour NA KOLE DĚTEM napříč celou Českou republikou, v čele pelotonu s Josefem Zimovčákem na jeho vysokém kole, zamíří letos i do destinace Orlických hor a Podorlicka. Právě zde se odehrají celkem tři z deseti etap této charitativní tour na pomoc onkologicky nemocným dětem, která proběhne již osmým rokem. Cyklisty z celé republiky společně s řadou dalších známých osobností přivítá v termínu od 3. - 6. června 2017 hned několik zdejších obcí a měst, od Deštného v Orlických horách přes Rychnov nad Kněžnou až po Českou Třebovou a Lanškroun. Do společné cyklojízdy se můžete zapojit také, na část trasy, jednu etapu či si projet celý region, anebo peloton přivítat v některém z míst jeho zastávek či dojezdů!
Každoroční cyklojízda je jedinečnou akcí, které se účastní lidé z celé České republiky, do akce se zapojují také školy, děti a mládež. Cyklisté během jízdy navštíví různé kraje České republiky, zastaví se v partnerských obcích a městech a osobním příkladem předají odkaz široké veřejnosti s výzvou pomoci těm, kteří ji potřebují. Letošní cyklotour vyrazí ze severu Čech a své 1 205 km dlouhé putování zakončí na jižní Moravě. „Trasa regionem čítá přes 200 km a byla navržena tak, abychom představili rozmanitost zdejší krajiny a dopřáli všem alespoň malou ochutnávku naší pestré turistické nabídky. Po trase účastníci zavítají jak na hřeben Orlických hor, nasají atmosféru česko-polského pohraničí, tak poznají krásy a malebnost Podorlicka, zastaví se na hrázi Pastvinské přehrady, zavítají na jeden ze zámků na Orlici nebo se projedou po našich krásných cyklostezkách“ zve k zapojení do cyklotour Eva Vaníčková, ředitelka Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko. V místě zastávek čeká účastníky přivítání zástupci obcí a měst, doprovodný program i mnohá překvapení. V Deštném nebo na Novém zámku v Kostelci můžete akci propojit s Dětskými dny, v Týništi s výstavou starých velocipedů a prohlídkou Vodárenské věže, v Ústí n.O. příjezd pelotonu naopak zahájí akci Město v pohybu a další. Orlické hory v tomto ročníku navíc vyniknou nejen nejvýše položeným místem letošní cyklotour, kterým bude sedlo na Šerlichu, ale také symbolickými zvony z dílny pana mistra zvonaře z Deštného v Orlických horách, které jsou další podporou tohoto projektu. Jeden z vyrobených zvonů bude zároveň zvonem putovním, cyklotour zahájí i ukončí se závěrečným vydražením na pomoc dětem, ale zvonit bude lidem do srdcí v řadě obcí a měst celé republiky, ve všech místech zastávek a dojezdů po trase tour.  
Podpořte projekt i Vy, třeba svou účastí v pelotonu či v místech jeho dojezdů, návštěvou přednášky Josefa Zimovčáka, které probíhají v řadě obcí a měst, nebo jeho finanční podporou do veřejné sbírky na č.ú. 107 – 484410267/0100. NA KOLE DĚTEM je projekt pro lidi, o lidech a s lidmi. Přidejte se k nám! Více informací na www.nakoledetem.cz nebo na www.mojeorlickehory.cz.
Ústí zveřejnilo program slavností 
Přinášíme předběžný program letošního ročníku městských slavností Město v pohybu 2017 - Týden dobré pohody, které se v Ústí nad Orlicí uskuteční ve dnech 5. - 10. června. Těšit se můžete na:
Pondělí 5. června 2017
Větrníček MŠ Na Výsluní - Písnička a Zlatý klíček ZŠ Komenského - Acri Tibia - Dechový orchestr Ústí nad Orlicí
Black Band ZUŠ   JELEN
 
Úterý 6. června 2017 
ZŠ Kerhartice - ZŠ Bratří Čapků  - ČTYŘLÍSTEK - ALOU VIVAT - MAREK ZTRACENÝ - HRDZA (SR)
 
Středa 7. června 2017
ZŠ Speciální - ZUMBA  - FLOW  - Lucyy_B - JAzzování s františkem UHLÍŘem - MADAM 
Jamie Marshall (GB) & Amplified Acoustic Band
 
Čtvrtek 8. června 2017
„Umprumka“ na náměstí - CSP – Stacionář   - ZŠ Libchavy -Taneční obor ZUŠ  - Vyhlášení výsledků sport. soutěží
JAKUB DRYML (Mother´s Angels) - W.A.F. & Jakub Děkan    - SLZA
 
Pátek 9. června 2017
Miagra - Chupacabra  - END - TĚŽKÁ DOBA - HUDBA PRAHA BAND - DOCTOR VICTOR - The Complication
 
Sobota 10. června 2017
Vyhlášení sportovních soutěží  - Ponny Expres - PPS  - SOUBOR Z NeuköllnU - Dum Dooby Dooby Band
ADELE TRIBUTE  - ONDŘEJ HAVELKA & MELODY MAKERS - OHŇOSTROJ
 
Série seminářů pro zástupce obcí s názvem
„Podpora obcí Pardubického kraje z pohledu čerpání ESIF“‟ byla zahájena

Pardubice – První ze série seminářů pod názvem „Podpora obcí Pardubického kraje z pohledu čerpání ESIF“, které realizuje Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje pod osobní záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a radní zodpovědné za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace Hany Štěpánové, proběhl na Krajském úřadě Pardubického kraje a zúčastnili se ho zejména zástupci obcí ze spádové oblasti města Pardubice.
„Z doposud přihlášeného počtu účastníků je zřejmé, že o téma financování projektů měst a obcí z fondů EU a jiných dotačních programů je ze strany obcí stále zájem. Tato skutečnost mne samozřejmě velmi těší, protože právě obce jsou našimi stěžejními partnery při rozvoji celého území Pardubického kraje, uvedla Hana Štěpánová.
Cílem seminářů je poskytnout zástupcům měst a obcí komplexní informace v problematice čerpání fondů Evropské unie a ostatních dostupných dotačních titulů v programovém období 2014 – 2020. Témata, která na seminářích zazní jsou například: základní pravidla a postupy při přípravě projektových záměrů obcí, projektový cyklus aneb co obnáší administrace projektu financovaného z ESIF, nástrahy a limity výzev, nový Zákon o veřejných zakázkách a jeho dopad na obce a mnoho dalšího.
Další semináře se uskuteční v těchto termínech:
    Čtvrtek, 11. 5. 2017 od 13:00 h, Chrudim
    Úterý, 16. 5. 2017 od 10:00 h, Svitavy
    Úterý, 23. 5. 2017 od 10:00 h, Česká Třebová
Zástupci obcí jsou tímto zváni zúčastnit se výše uvedených seminářů a registrovat se prostřednictvím přihlašovacího formuláře na www.rrapk.cz. Účast na seminář (včetně občerstvení) je bezplatná.
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje je zájmové sdružení, které již 18 rokem podporuje rozvoj Pardubického kraje. K dosažení tohoto cíl úzce spolupracuje s veřejnou správou regionu, zejména s místními samosprávami měst a obcí. Úkolem RRA PK je zastupovat zájmy místní správy regionálních institucí, koordinovat problémy spojené s rozvojem měst a spolupracovat s centrálními orgány státu a krajskou správou. Své aktivity zaměřuje zejména na oblast rozvoje lidských zdrojů a vzdělání, dopravní infrastruktury, životního prostředí, cestovního ruchu a obnovy kulturních památek.
 
Pozvánka na Světový den boje proti mozkové mrtvici

Poznáte příznaky mozkové mrtvice? Přijďte si to ověřit 15. května od 9 do 12 hodin do Městského divadla Dr. Josefa Čížka na Masarykově náměstí v Náchodě. K dispozici vám bude také bezplatné ultrazvukové měření krčních tepen, měření krevního tlaku a měření tělesného složení přístrojem InBody. Pod odborným vedením záchranářů z královéhradecké záchranné služby si můžete na modelu vyzkoušet nácvik resuscitace. Pomocí kvízů a her si navíc procvičíte mozek a na vlastní kůži si vyzkoušíte, jaké může mít mrtvice následky.   Více na www.casjemozek.cz.
 
Jaké železniční  přejezdy nechá stát v kraji přestavět

Celkem je v Pardubickém kraji 39 úrovňových přejezdů s koridorovýni tratěmi. Více než půl miliardy korun hodlá stát poslat do kraje na zabezpečení čtyř nejhorších železničních přejezdů na hlavním koridoru spojující Prahu a Brno. Do několika let je mají nahradit mosty a nadjezdy.  (zdroj: idnes.cz)
Přejezd  4907 v Přelouči, křížení tratě s ulicí Na Krétě (37,5 mil. korun)
Přejezd  4903 v Pardubicích, křížení tratě s Dašickou ulicí (280,3 mil. korun)
Přejezd  4897 v Uhersku, křížení tratě se silnicí III/32271 (148,3 mil. korun)
Přejezd  6834 v Opatovci, křížení tratě se silnicí III/0439 (101,2 mil. korun)
 
Kompenzační pomůcky usnadňují domácí péči

Oblastní charita Ústí n.O. nabízí zapůjčení kompenzačních pomůcek
Řada lidí doma pečuje o své blízké, jenž se potýkají s různými zdravotními problémy, které přináší věk, nemoce nebo úrazy. Je to dlouhodobá a náročná služba, jeden z ušlechtilých činů, které můžeme udělat pro své blízké -  umožnit jim, pokud je to možné, aby mohli i v nemoci setrvat doma. Domov se nedá ničím nahradit, a právě pobyt v rodinném prostředí přináší pacientům větší jistotu,  pocit bezpečí, často i zlepšení jejich zdravotního stavu.
Charita domácí péči podporuje. Jedním ze způsobů je zapůjčení kompenzačních pomůcek jako např. polohovací elektrické postele, antidekubitní matrace, chodítka, invalidní vozíky, toaletní židle, sedačky na vanu nebo WC atd. Tyto pomůcky usnadňují pohyb a obsluhu nejen pacientovi, ale zejména rodině, která o něj pečuje. Za pomůcky se platí půjčovné dle aktuálního ceníku. Smlouva se uzavírá na 30 dní, ale pomůcku můžete mít půjčenou tak dlouho, jak je potřeba, třeba i několik let. Dopravu pomůcek Charita nezajišťuje, ve výjimečných případech je ale možné se na odvozu domluvit. Oblastní charita UO má v okrese tři půjčovny, kde ročně obslouží kolem 800 klientů. Půjčovnu v Ústí n.O. využije každoročně více než stovka lidí z České Třebové a nejbližšího okolí. Zavolejte,  rádi vám sdělíme potřebné informace.
Ústí nad Orlicí  Ul. 17. listopadu 69, tel. 731 402 314, e-mail: pujcovna.uo@uo.hk.caritas.cz
Letohrad  Na Kopečku 356, tel. 731 598 830, e-mail: pujcovna.let@uo.hk.caritas.cz
Lanškroun  Havlíčkova 1129, tel. 733 611 556, e-mail: pujcovna.lan@uo.hk.caritas.cz
www.uo.charita.cz
 
Pod Duhovými křídly vládla opět skvělá nálada

Pozitivní atmosféra, velké množství účinkujících souborů všech věkových kategorií a přeplněný sál klubu ABC v Pardubicích. Tak probíhal 3. ročníku festivalu Pod Duhovými křídly ve čtvrtek 27. dubna. Lidé se zdravotním postižením zde každoročně mohou předvést svá vystoupení a i letos tak činili důstojně a s radostí.
Zpestřením letošního festivalu byly módní přehlídky návrhářek Jany Novákové, Lenky Frydrychové a René Jetmarové. Jako modelky a modelové - profesionálně upraveni kadeřnicemi a kosmetičkami ze Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích – vystoupili opět děti a dospělí se zdravotním postižením.
O přestávce se konaly zážitkové semináře pod taktovkou TyfloCentra Pardubice a Křižovatky handicap centrum, na kterých si diváci mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je, mít zdravotní handicap.
Festival Pod duhovým křídlem se dvěma regionálními koly v Poličce a v Pardubicích je ukázkou toho, co senioři, děti a dospělí se zdravotním postižením nacvičili a hlavně toho, že dokážou žít kulturou a radovat se. Na těchto regionálních kolech je přítomná také porota, která z vystupujících souborů vybere tři, které svá vystoupení předvedou na podzimním galavečeru spojeném s udílením cen Duhové křídlo.  Tuto akci pořádá Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením. Na regionální úrovni Pardubického kraje jde o nejvyšší ocenění za práci v sociální oblasti pro lidi se zdravotním postižením. Ceny jsou udílené v několika kategoriích, a to Profesionál; Dobrovolník/Filantrop; Poskytovatel sociálních služeb a Zvláštní cena za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením. Letošní slavnostní udílení cen se uskuteční 11. října 2017.