Českotřebovský deník 130/2017 (10/5)

Děti ze ZŠ Nádražní na návštěvě v Domově pro seniory 

Ve středu 10. května odpoledne navštívila skupina 13 dětí z 1. - 4. třídy ZŠ Nádražní ulice s vychovatelkou  p Marií Markovou českotřebovský Domov pro seniory. Zde babičkám a dědečkům děti předvedly hudební pásmo písní a skladeb, které nacvičily ve školní družině.  Na jejich představení v aule Domova pro seniory byl velký ohlas, představení se líbilo. Děti po představení předaly přítomným babičkám  a dědečkům připravená přání, srdíčka, kterých si všichni velmi považovali. Malým hudebníkům se dostalo hlasitého  potlesku a poděkování. A nezůstalo jen u tohoto představení. Po domluvě s personálem Domova pro seniory pak děti s vychovatelkou navštívily v budově asi deset pokojů s obyvateli, kteří se sami pro svou nejistou pohyblivost nemohli přijít na představení podívat. Děti všude zahrály a zazpívaly a také předaly připravená přání. Návštěva dětí měla v Domově pro seniory měla velký ohlas.  Měla velký význam i pro samotné děti, kteří měli na vlastní oči možnost poznat alespoň krátce problémy starých lidí. Děti měly radost z toho, že dokázaly přinést svými písničkami radost a pohodu.
Velké poděkování patří především vychovatelce školní družiny ZŠ Nádražní paní Marii Markové, která se dětem věnuje systematicky po celý školní rok. Při vystoupení v Domově pro seniory navíc zastala funkci moderátorky, dokázala na představení vytvořit skutečně dobrý kontakt vystupujících dětí s obyvateli domova. Se svými hudebníky již absolvovala několik úspěšných veřejných vystoupení. (mm)

Školní výlet MŠ U Koupaliště

 Dne 4. května odjely naše děti spolu se svými učitelkami na tradiční školní výlet. Malá Kuřátka do zábavného centra  Balooncafe v Pardubicích, starší Veverky a předškolní Ježečci do Pekla v Čertovině. Odloučení od svých maminek děti zvládly na jedničku, cesta autobusem utekla a plni zážitků jsme se v odpoledních hodinách vrátili do mateřské školy.
 

Ve čtvrtek 11/5 bude v Javorce DEN ZEMĚ 

Pro děti a občany našeho města a okolí jsme připravili již X. ročník pestré nabídky EKO informací, soutěží a her.  Co vás čeká?
9:0015:00 Park Javorka
Cesta Javorkou plná úkolů a soutěží se sladkou odměnou na konci
Zábavné hry a programy podporující třídění odpadů – společnost EKO-KOM a.s.
Projížďka na lodičkách – skauti
Exkurze na ČOV, skládce a sběrném dvoře pro školy 
 
Malá scéna Ozvěny EKOFILMU – promítání krátkých filmů s enviromentální tematikou
 
18:00 Kulturní centrum Promítání soutěžních snímků a vyhlášení výsledků videosoutěže Můj eko život. 
Den Země pro vás připravují tyto českotřebovské školy a organizace: ZŠ Nádražní, ZŠ Habrmanova, ZŠ Ústecká, Gymnázium, Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová, Rosa rodinné centrum, DDM Kamarád, ČSOP Podorlicko, ČSOP Zlatá studánka, skauti a další.
Státní zámek Zákupy poctila v úterý 9. 5. 2017 svou návštěvou manželka prezidenta republiky paní Ivana Zemanová.

Slavnostní přivítání první dámy paní Ivany Zemanové v doprovodu paní Sylwie Půtové, manželky hejtmana Libereckého kraje, proběhlo na prvním nádvoří zámku za účasti starosty města Zákupy pana Radka Lípy a kastelána zámku Zákupy pana Petra Weisse.  Poté se hosté přesunuli k prohlídce interiérů zámku. Úvod prohlídky byl věnován kapli sv. Františka z Assisi, v níž kastelán upozornil především na konání vytoužené svatby následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este s Žofií Chotkovou roku 1900. Ve druhém patře zámku zavítali hosté do proskleného arkýře, v němž se urození novomanželé po obřadu vyfotografovali. Návštěvu hostinského apartmá s památkami na Napoleonova syna Orlíka či bytu císařova hofmistra vystřídala prohlídka bytu císaře a císařovny. Vzácné hosty zaujala zdobnost zámeckých interiérů zařízených v jednotném stylu druhého rokoka. „Zvýšenou pozornost obě dámy věnovaly císařovu osobnímu výtahu z roku 1870 a také jídelně s barokní freskovou výzdobou. Oficiální závěr prohlídky se odehrál příznačně v apartmánu někdejší první dámy – bývalé české královny a rakouské císařovny Marie Anny Karoliny Savojské, manželky Ferdinanda Dobrotivého. Paní Zemanová se v prvním salonu císařovny podepsala do kroniky města a pamětní knihy zámku Zákupy. Zároveň zde byly předány hostům i hostitelům dárky na památku této významné návštěvy“, uvedl kastelán Zákup Mgr. Petr Weiss.  Před samotným odjezdem vyjádřila manželka hlavy státu přání spatřit zámeckého medvěda Medouška, jenž právě odpočíval po koupeli v zámeckém příkopu.
Zámek Zákupy byl od počátku 19. století až do zániku monarchie úzce spjat s tehdejšími představiteli státu. Po vzniku Československa, kdy se stal majetkem republiky, se o něm krátce uvažovalo jako o letním sídle prezidenta Masaryka.
Návštěva prezidentovy choti tak pomyslně navazuje na poslední návštěvu manželky hlavy státu - bývalé císařovny Marie Anny Karolíny Savojské, jež proběhla roku 1874. Poté se zámek stal ještě jednou svědkem návštěvy ženy, jež zastávala povinnosti první dámy, a sice švagrové ovdovělého císaře Františka Josefa I. arcivévodkyně Marie Terezy z Braganzy. Tato dáma – tehdy nejvýše postavená arcivévodkyně císařského dvora totiž Zákupy využívala jako letní sídlo v letech 1898-1900.
 
TOP 09 v Pardubicích sází na technologické obory

Tak si jako motto svého působení ve funkci vytýčil nový předseda Regionální organizace TOP 09 Pardubice Michal Sláma, projektový manager a vědecký pracovník. “Jsem připraven potvrdit pozici TOP 09 jako kvalitního partnera v rozvoji našehoregionu. Mou oblastí jsou především technologické, znalostně intenzivní obory, kde má náš region obrovský potenciál. Věřím, že TOP 09 může být velmi prospěšná nejen v této oblasti. Máme odborníky a chuť k pozitivnímu rozvoji,” nastiňuje cíle regionální organizace TOP 09 Pardubice Michal Sláma, regionálním sněmem nově zvolený předseda.
Naráží tak na to, že on sám je předsedou komise města Pardubice pro IT a strategii, a že v regionální organizaci strany není zdaleka jediným odborníkem v oblasti infomačních technologií. Pardubicko přitom už nyní patří mezi důležitá technologická centra České republiky a TOP 09 je podle Michala Slámy odhodlána udělat vše pro další posílení tohoto postavení regionu.
Posty místopředsedů obsadili předseda místní organizace v Přelouči pedagog Miroslav Tyč a nově i člen výkonného výboru TOP 09 podnikatel Michal Pilař.
Květen na hradech a zámcích v Pardubickém kraji

 13. května: státní hrad Kunětická hora – Festival malých pivovarů. Druhý ročník festivalu minipivovarů, domovarníků a přátel dobrého piva. Od 9.30 do 17.30 budou na hradním nádvoří připravena „degustační centra“ přibližně desítky malých pivovarů.
13. května: Soubor lidových staveb Vysočina – Veselý Kopec – Hrnčířská sobota. Od 9 do 16 hodin budete mít možnost sledovat při práci několik desítek hrnčířů a keramiků, kteří přijali pozvání a přijedou na Veselý Kopec z celé České republiky. Samozřejmě bude možné navštívit všechny roubenky, včetně výstavy nainstalované ve statku z Mokré Lhoty, která se jmenuje Jsme tu pro vás. Vstupné: plné 100 Kč, snížené 70 Kč a rodinné 270 Kč. (www.vesely-kopec.eu)
 20. května: státní zámek Slatiňany – Den koní a slatiňanské pozastavení. Den plný hudby, tance a her pro děti i dospělé v atraktivním prostředí zámeckého parku s možností prohlídky slatiňanského zámku a hřebčína. Od 9 do 16 hod. (www.zamek-slatinany.cz)
25. května – 3. června: státní hrad Kunětická hora – Limonádový Joe. Limonádový Joe má přesnou mušku, zářivý úsměv a krásný hlas tenora. Popíjí jen Kolaloku, alkoholu se nedotkne. Bojuje proti padouchům Divokého západu, kteří se neštítí těch nejhanebnějších zločinů, a hájí nový spravedlivý svět, kde čestnost a pravda vyhrává, zlo se se zlou potáže. Slavný muzikál v podání Východočeského divadla Pardubice, hraný pod širým nebem v atraktivních kulisách hradu Kunětická hora.
ABSURDITA ROKU 2017: Podnikatelé musí odvádět DPH z nezaplacených faktur

Nedostaneš proplacenou fakturu? Nezájem, DPH státu zaplať! Tak by se dala shrnout absurdita, která podnikatelům už dlouho leze krkem. Letošní absurdita není nějakou čerstvě uzákoněnou novinkou, mnozí se už s ní naučili žít. To ale neznamená, že jim nevadí. Alespoň to ukázalo letošní hlasování o největší byrokratický nesmysl. Odvod DPH státu z nezaplacených faktur bezkonkurenčně zvítězil. Platit daň z peněz, které jsem nedostal, to se zdravému rozumu skutečně příčí.
Stát v této věci podnikatelům opravdu moc nepomáhá. Odvádění DPH z nezaplacených faktur rozhodně neprospívá hlavně středním a malým firmám, které nemají páku na vymáhání pohledávek a které si nemohou dovolit vůči svým vlastním dodavatelům platit později. Narušení cash-flow může v takových případech ohrozit celý byznys. Půjčovat si nebo dotovat ze svého platbu DPH je logický nesmysl. Jsou bohužel známé případy, kdy to zejména u živnostníků výrazně přispělo k jejich úpadku. Podnikatelé musí daň z nezaplacených faktur platit hned. Žádat zpět ji mohou jen za určitých okolností.
O tom, že se nominace trefila do černého, se stačí přesvědčit v diskusích na internetu: „Pokud za zboží nedostanu zaplaceno, je to jistě mé riziko podnikání, ale proč mám ještě odevzdávat DPH za par…ta, co mi nezaplatil?“ Mnozí se ptají, jak mají postupovat. Nekončící řada komentářů je možná dobrým čtením na dlouhé zimní večery. Najdou se mezi nimi také ironické rady, které nejsou daleko od pravdy: „Případné dotazy a stížnosti směřujte na zákonodárce ČR a EU, kteří žijí mimo realitu…“.
„Absurdity často vynikají tím, že jdou zdánlivě proti logice nebo zdravému rozumu. I proto letos tak zaujala povinnost platby DPH českých firem státu ještě před obdržením příjmu od svých dlužníků. S ohledem na současný stav platební morálky to mnohé podnikatele a firmy tlačí jako kámen v botě,“ vysvětluje Renata Pazourková, národní manažerka pro prodej firemním zákazníkům z Vodafone Czech Republic.
„Daň z přidané hodnoty je všeobecnou daní ze spotřeby, přičemž mechanismus fungování systému DPH je zjednodušeně řečeno založen na odvodu DPH z uskutečněných zdanitelných plnění dodání zboží nebo poskytnutí služeb (jejich spotřeby). V okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění je proto plátce povinen přiznat a následně i zaplatit daň, a to v souladu s běžnými procesními postupy, neboť není sporu o tom, že předmětné plnění bylo poskytnuto a tím pádem i umožněna jeho spotřeba. Související hrozba úplného či částečného nezaplacení představuje riziko podnikání, jehož eliminace v zásadě nepřísluší daňovým právním předpisům,“ reagovala na výsledek ankety Absurdita roku 2017 ředitelka odboru komunikace Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová.  S velkým ohlasem se v anketě setkaly také informační cedulky k EET. V každé hospodě a nejen tam musí viset viditelná cedule, většinou je to obyčejný, otrhaný kus papíru, s „důležitým“ a pro zákazníka v uvozovkách nepostradatelným sdělením, že od prodávajícího dostane účtenku, že je prodávající povinen tržbu zaevidovat a jak je prodávající povinen postupovat v případě technického výpadku. To jsou jistě cenné informace, ale zákazník možná pátral spíše po denní nabídce.
„O konkrétním záměru zákonodárce ve vztahu k této povinnosti důvodová zpráva mlčí, patrně je motivována snahou o rozšíření povědomí o evidenci tržeb a její vyžadování mezi veřejností. Jde o jedno z více formálních pravidel, stejně jako třeba povinnost uvádět předepsané údaje na účtence, nebo povinnost v případě výpadku internetu tržby "doevidovat" později. Dobře zpracovanou analýzou, přípravou a vybráním vhodného pokladního systému se dle našich zkušeností lze vyhnout většině problémů v běžném provozu a splnit veškeré náležitosti, komentoval informační cedulky k EET Martin Diviš, partner v oddělení Danových a právních služeb, PwC ČR. Podle průzkumu PwC celkem 84 % šéfů českých firem považuje nekvalitní legislativu či její časté změny za potenciální hrozbu pro své podnikání. Hned po nedostatku lidí jde o největší obavu pro letošní rok. 65 % z nich by bylo ochotno účastnit se expertních skupin, které by pomohly zlepšit fungování státu a necelá polovina předávat státní správě své know-how. Velké množství hlasů získala i další byrokratická zátěž pro podnikatele v podobě exekucí na mzdy. Exekutoři jsou totiž napojeni na registr zdravotních pojišťoven a jejich automatické počítačové systémy začnou chrlit datové zprávy s rozkazy, co všechno musí podnikatel v případě, že je jeho zaměstnanec v exekuci, udělat a dodržet. Zaměstnavatel musí ze zákona poskytnout součinnost a v případě, že tak neudělá, hrozí mu pokuta až do výše 50000 Kč. Co má ale společného s tím, že jeho zaměstnanec někomu dluží peníze? „Anketa umožnuje veřejnosti projevit nesouhlas s byrokratickou zátěží a my jsme rádi, že můžeme v rámci podnikatelských soutěží pomoci podnikatelům ji účinně snižovat,“ uvedla Věra Šidlíková, manažerka distribuční sítě České spořitelny.