Českotřebovský deník 134/2017 (14/5)
Adam Janíček vyhrál ústřední kolo soutěže ZUŠ v Liberci

V uplynulých dnech  se na ZUŠ v Liberci konalo ústřední kolo soutěže základních uměleckých škol z celé České republiky v oboru smyčcové nástroje. ZUŠ Česká Třebová zde měla jedno želízko v ohni  a to v  I. kategorii. V ostré konkurenci 13 dalších postupujících ze všech krajů ČR se českotřebovský devítiletý talent Adam Janíček, žák houslové třídy Bohuslava Mimry umístnil jako nejlepší a porazil např. i letošního vítěze  Kocianovy houslové soutěže v této kategorii.  Díky svému umístění a nejlepšímu bodovému hodnocení tak získal právo vystoupit na závěrečném koncertu  v Liberci, který se koná právě dnes v neděli 14. května.

Jeho cesta za úspěchem v celostátním kole soutěže ZUŠ začala v úterý 21.3.2017, kdy absolvoval okresní kolo Národní soutěže Základních uměleckých škol v Letohradu. Zde přednesl, za klavírního doprovodu BcA. Miluše Mimrové, Koncertino D dur L.Jansy. Za svůj výkon získal od odborné poroty 1. místo s postupem do Krajského kola, diplom absolutního vítěze a Cenu starosty. Krajské kolo zmíněné soutěže se pak konalo "doma" v České Třebové v Kulturním centru dne 6. dubna 2017. Zde získal Adam Janíček jako jediný soutěžící z naší českotřebovské zušky první místo s právem  soutěžit v ústředním kole v Liberci.  Adam  se úspěšně zúčastnil letos na jaře také 5. ročníku Mezinárodní houslové soutěže PhDr. Josefa Micky v Praze, kde se mu podařilo získat v II. kategorii v náročné mezinárodní konkurenci (13 soutěžících - i starších), s programem: L.Jansa – Koncertino D dur a Elementární etuda č. 35 J. Micky, opět 1. místo. I zde Adam ještě vystoupil na závěrečném koncertu vítězů 26.3.2017.
Podrobnosti o novém úspěchu v celostátním kole  soutěže ZUŠ a jejich výsledcích uvedu v dalším článku. Adamovi Janičkovi k jeho významnému úspěchu blahopřejeme. (mm)  Fotografie z mezinárodní soutěže v Praze.
 
Tajnosti

Ve zveřejněném usnesení rady města z úterý 9. 5. 2017 se dočteme, že došlo ke změně ve složení redakční rady  periodika Českotřebovské noviny, po odstoupení Ing. V. P. rada jmenovala na volné místo  paní D. K.  Skutečně nerozumím potřebě vedení  města utajovat jména v rámci uvedené změny. Členové redakční rady  byli přece jmenováni legálním rozhodnutím a dokonce existuje veřejný zájem na tom,  aby jejich jména byla veřejně známa.  Proto je musím zveřejnit alespoň zde. Odstoupil Ing. Václav Polák a nově byla za něho jmenována Dana Kokešová. Oba byli nominováni MO ČSSD. (Do redakční rady měla podle schválených pravidel možnost každá volební strana jmenovat svého zástupce).
"Městský informátor" byl řešen v radě města nedávno (24. 4.) ještě v jiné souvislosti  a to při výběrovém řízení na veřejnou zakázku tisk a distribuce novin. To je samozřejmě v pořádku, je to cesta, jak snad alespoň trochu snížit obrovské a stále narůstající náklady. K jejich velikosti mělo při předjednávání rozpočtu města připomínky hned několika opozičních zastupitelů, dotazujících se na to, co je příčinou rostoucích nákladů, které nebyly předkladatelem rozpočtu ani starostou města nijak zdůvodněny. Odpověď nedostali. Nyní v dubnu rada města určila  výběrovou komisi k provedení úkonů podle Směrnice - "otevírání obálek, posouzení kvalifikace a výběr dodavatele", která měla náklady posuzovat. Zde je ovšem velmi podivné to, že do této komise byli jmenováni výhradně zástupci stran radniční koalice, tedy Nestraníků+TOP09, ČSSD a ODS a pro jakéhokoliv zástupce opozice se v komisi místo nenašlo, přestože podnět na potřebu dodržovat zásady hospodárnosti a skončit s nehorázným plýtváním veřejnými penězi při vydávání městských novin vyšel právě od nich.  (mm)
Poznámka:  neuvedení celých jmen členů redakční rady nebylo úmyslem, ale nedopatřením. Vyplývá to ze zaslaného stanoviska sekretariátu starosty města. Jména v usnesení byla také během  pondělí 15/5 do usnesení doplněna.  (mm)
 
Férová snídaně v ZŠ Na rovině

Letos jsme již po třetí uspořádali v parkové zahradě při Na rovině v České Třebové férovou snídani na podporu lokálních a fairtradových pěstitelů. Sešlo se nás kolem 37 dospělých s dětmi. Na dekách jsme si pochutnávali na fairtradovém zeleném čaji či kakau, na doma napečených buchtách a muffinech. Nechyběla ani domácí pampelišková limonáda. Lidé tímto dali najevo, že je zajímá, kdo a za jakých podmínek pro ně plodiny pěstuje. Letošním podtitulem férové snídaně bylo „Piknikuj za banány“, což znamená, že nás zajímají podmínky výroby banánů a že chceme, aby bylo více fairtradových banánů dostupných v obchodech. Barbora Jasanská  Více ZDE
 
Obchodní prostory k pronájmu

Zdá se, že to je nový fenomén města Česká Třebová a zejména jejího centra. Je to ovšem smutné zjištění. Spousta prázdných obchodů např. na českotřebovském Starém i Novém náměstí a v jeho těsném okolí volá po tom, aby to bylo nějak řešeno. Vina je jistě dávána velikému obchodnímu centru  na Parníku, které způsobuje pokles tržeb.  Je to jistě ale i tím, že Česká Třebová má  rozsáhlejší centrum než jiná města v okolí, kde bývají obchody tak nějak více pohromadě. Nicméně přece každý může zaregistrovat, že existují některé druhy obchodní činnosti, které v České Třebové vůbec nejsou a za kterými musíme jezdit jinam. Chybí třeba prodejna nábytku. Potřebuje jistě větší prostor, ale i takový je, třeba na Nádražní ulici, díky některým lokálním vztahům jej však nelze využít. Byly dokonce postaveny nové obchodní prostory na atraktivním místě vedle budovy ČD Cargo, dobře využitelné třeba pro bankovní sektor apod. Zůstávají však prázdné. 
Jiné prodejny jsou zatím ještě obsazeny, nájemci zde platí minimální nájmy, jen málo převyšující náklady na energie, ale alespoň existují, prodává se (většinou zboží z druhé ruky).  Provozovatelé jiných zvažují, jak dlouho svou činnost ještě udrží. Příkladem je třeba prodejna potravin na Jelenici, kde se připravuje její přeměna na jiný druh činnosti. Dočista byly ve městě zrušeny prodejní stánky, dříve  jich bylo poměrně dost. Nyní prázdné straší dále na svých místech a jejich majitelé zoufale čekají, že je někdo odkoupí. (Nové náměstí 2x, Tyršovo náměstí, Křib 2x...)  Nevím, zda vylepšují naše město alespoň architektonicky, ale zdá se mi, že nikoliv. Třeba  na Tyršově náměstí je opuštěný stánek spoustu let a ruší pohled na krásnou budou gymnázia. Majitelé musí platit pronájmy ploch, zdá se mi, že jde o vypověditelné smlouvy. Současná doba stánkovému prodeji příliš nepřeje. Je věc majitelů co se stánky udělají, ale jako náhradní řešení by prozatím mohlo být jejich dočasné umístění třeba na krytu u Nového náměstí, kde by mohly posloužit jako zárodek tržnice. Aspoň by se otestovalo, zda  má smysl, aby zde tržnice vznikla a má být následně jako akce vůbec do investičního plánu města zařazena. Je jistě důležité, aby se i centrum města oživilo a Česká Třebová nezůstala jen mrtvým městem. (mm)
 
NOC KOSTELŮ BUDE 9. 6. 2017       

ROTUNDA SV. KATEŘINY V ČESKÉ TŘEBOVÉ
18:00 Bohoslužba
Prohlídka rotundy s průvodcem (19:00, 20:00, 21:00)
Prohlídka varhan, varhanní preludium (19:30, 20:30, 21:30)  22:00 Zakončení Noci kostelů
 
Průběžný program (18:00 - 20:30):
Stezka „Od Jakuba ke Kateřině" pro děti i dospělé (obousměrně vyznačená trasa mezi kostelem sv. Jakuba a rotundou sv. Kateřiny)
„Napište vzkaz Bohu"
 
Ústecká 21 se pojede  27. a 28. května

V letošním roce již probíhají přípravy na plné obrátky. Start 58. a 59. ročníku závodu automobilů do vrchu Ústecká 21 - Memoriál Miroslava Urbana se pojede  jako  Mistrovství FIA Zóny střední Evropy historických automobilů, AUTOKLUB Mistrovství České republiky ZAV soudobých automobilů, AUTOKLUB Mistrovství České republiky ZAV historických automobilů, AUTOKLUB Česká Trofej ZAV soudobých automobilů.
Nebezpečné úseky na trati dlouhé 3660 metrů budou nově chráněny. V pátek 28. dubna 2017 byla trať pro letošní závod důkladně zkontrolována a oficiálně schválena.Ředitelem závodu je Jiří Janák.

Krajský fotbalový přebor - vysoká prohra ve Svitavách

Sobota 13. 5. 2017 14:30  Choceň - Holice 2:3 (2:1)  100 diváků
Sobota 13. 5. 2017 17:00  Třemošnice - Libišany
Sobota 13. 5. 2017 17:00  Chrudim B - Polička 1:0 (1:0)  60 diváků
Sobota 13. 5. 2017 17:00  Přelouč - Moravany 3:2 (0:2) Pen: 4:2  150 diváků
Sobota 13. 5. 2017 17:00  Žamberk - Heřmanův Městec 3:0 (2:0)  125 diváků
Sobota 13. 5. 2017 17:00  Slatiňany - Hlinsko 6:0 (1:0)  123 diváků
Neděle 14. 5. 2017 17:00  Svitavy - Česká Třebová 6:1 (1:0)  60 diváků
Neděle 14. 5. 2017 17:00  Moravská Třebová - Dolní Újezd 2:1 (1:0)  150 diváků