Českotřebovský deník 138/2017 (17/5)
Českotřebovský kohoutek 2017  - neděle 11. června v parku Javorka

Na jubilejní 10. ročník festivalu pro celou rodinu v příjemném prostředí parku Javorka s bohatým programem se můžete těšit v neděli 11. června. Začátek hlavního programu je plánovaný na 13:30 hodin, je zdarma a bude probíhat v Bennewitzově pavilonu.
Hlavní program:
13:30 – 14:30 Bohatýrská pohádka, Divadlo Koráb
Děj pohádky vychází z ruských pohádkových příběhů. Vystupuje v ní bohatýr Olgoj, krásná princezna nebo strašlivý nesmrtelný Kostěj. Uvidíte loutky obrů v nadživotní velikosti, lišku Všudybylku a otočnou scénu, kterou namaloval Milan Houser.
15:00 – 15:30 T-Rex Show s Beruškou
Cvičená tyranosauří holčička, která se jmenuje Beruška. Poslouchá a plní různé úkoly, ráda se fotí, ale nesmíte ji rozzlobit. Dokáže i pěkně zařvat a má velké ostré zuby. Celým programem provází profesor Pazourek, seznamuje s rolí chovatele dinosaurů.
16:00 – 17:00 Pí-sni-čko-vá-ní s Majdou a Petrem
Magdalena Reifová a Petr Vacek vás pobaví v divadelním představení plném veselých scének a písniček, určené všem divákům od tří let.
17:15 – 18:15 Sindibádova dobrodružství, Divadlo Koráb
Pohádka, u které se nezastavíte ani na konci, protože vás děj vtáhne do stavu trvalého snění, a to jak děti, tak dospělé. Hrají dva herci a nespočet všelikterých loutek a jiných hýbacích zařízení, které slouží k uvádění diváků do údivu. Tato pohádka je určena k zapomínání na všední starosti a působí stoprocentně. Odehrává se v orientálním světě a je napsána na motivy pohádek Tisíce a jedné noci.
Doprovodný program bude taktéž v parku Javorku a pro návštěvníky budou připravena stanoviště v podání sdružení Bacrie, jízdy na lodičkách, které zajistí vodácký oddíl skautského střediska Javor a skákací hrad. Nově si budete moci vyzkoušet také výpravná soutěžní stanoviště Divokého západu.  Vstupné na jednotlivé atrakce doprovodného programu 20 – 100 Kč.  Občerstvení zajištěno. Akce se koná za podpory města Česká Třebová a Pardubického kraje.
Výběrové řízení na výběr dodavatele na stavbu tenisové haly v Husově ulici zrušeno

Podle zveřejněného usnesení Rada města zrušila zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Tenisová hala Česká Třebová“.  Výběrové řízení na zhotovitele stavby se tedy bude zřejmě znovu opakovat. O problému s výběrem dodavatele  hovořil starosta města Jaroslav zedník již na tiskové konferenci 15/5 v tom smyslu, že rada města není spokojena s výslednou cenou z nabídek po otevření  obálek. Je totiž obvyklé, že  nabídkové ceny jsou nižší než cena určená z projektu, ale v tomto případě došlo k opačnému jevu, tedy zdražení zakázky. Tento důvod tedy byl tedy pro zrušení výběrového řízení zřejmě jako zásadní.   (mm)
 
NÁRODNÍ PŘEHLÍDKA FEMAD 2017

Již podruhé přivítá Kulturní centrum „české“ kolo Festivalu Mladého Amatérského Divadla – FEMAD 2017. Tato národní přehlídka je postupovou na celostátní festival FEMAD Poděbrady – a dává možnost souborům, které se neprobojovaly na národní přehlídku činohry v jihočeské Volyni, resp. na Jiráskův Hronov.
„FEMAD je přehlídka, která dostala za minulého režimu podtitul „salón odmítnutých“. Oficiálně ono odmítnutí značilo, že jsou to soubory, které se neprobojovaly na Hronov. Všichni ovšem věděli, že ono odmítnutí bylo v reálu „politické“, proto se stal FEMAD vyhledávaným festivalem,“ ozřejmuje historii přehlídky její ředitel Josef Jan Kopecký.
Po revoluci se situace změnila. Hronov přestal být celostátní přehlídkou činoherního divadla, ale vrcholem všech národních přehlídek. Soubory už také nebyly odmítány z politických důvodů. Nicméně druhá místa v zápolení o postup do Mekky českého amatérského divadla zůstala!
Soubory, které postoupí na Hronov, FEMAD nezajímají ani teď. On oslovuje ty soubory, které skončily jako druhé, pod čarou, před branami Hronova. A těm dává šanci. Je tedy „salónem odmítnutých“ v tom slova smyslu, že hry, které se na FEMADu uvádějí, byly „odmítnuty“ do programu Jiráskova Hronova. Ale rozhodně nejsou špatné! Prostě zůstaly na stříbrném místě.
Letos se do českotřebovského „českého“ kola (existuje i kolo moravské v Kroměříži) dostalo celkem osm inscenací. Klasická McDonaghovská černá komedie Poručík z Inishmoru (Hradec Králové), psychologické drama Důkaz (Praha), ruská klasika Bratři Karamazovi (Praha), česká klasika Naši furianti (Ústí nad Orlicí), komedie Půldruhé hodiny zpoždění (Rumburk), autorská hra Dýchej (Žďár nad Sázavou), dílo, které formovalo moderní drama: Čechovův Racek (Pardubice) a komedie o bezdomovcích Domov můj (Pardubice). Vstupné se na tato představení neplatí! Po představeních probíhají také veřejné „diskusní kruhy“, kde může kdokoli o inscenacích promluvit. Říci svůj názor, chválit, ptát se, kritizovat.  Všechny Vás srdečně zveme!  VÍCE ZDE

Setkání vedení města s veřejností 

Ne nejedná se o Českou Třebovou, to jistě každého napadne, ale o Ústí nad Orlicí, kde mají taková setkání s občany pravidelně. Můžeme trochu závidět, tam se s občany baví, stojí o jejich názory. A zdaleka vždy nejde jen o názory souhlasné.  Jednou z významných vlastností prozíravého vedení je také naslouchat lidem....
Ve středu 17. května se v Malé scéně v Ústí nad Orlicí uskutečnilo tradiční setkání vedení města Ústí nad Orlicí s veřejností. Aktuální témata našeho města zde prezentoval starosta Petr Hájek a místostarostové Jiří Preclík, Michal Kokula a Matouš Pořický. Starosta Hájek informoval o probíhajících a připravovaných investičních záměrech města. Konkrétně o rekonstrukci ulice Čs. armády, která by měla finišovat koncem července. Dále o probíhající stavbě nového mostu přes Knapovecký potok v Hylvátech. Tento by měl být dokončen do 31. srpna. Zazněla také informace o revitalizaci areálu Perla 01. V současné době se připravuje výběrové řízení na demolici stávajících budov, která by následně měla probíhat od září 2017 do února 2018. Na přelomu roku by měla být připravena projektová dokumentace Domu dětí a mládeže a nové budovy Střední školy uměleckoprůmyslové.
Další informace se týkala Městské hromadné dopravy, která by v rámci pilotního projektu, měla být provozována od září tohoto roku. V průběhu června bude schvalována smlouva s provozovatelem a poté budeme na našem webu informovat o jízdních řádech, zastávkách a všech podmínkách městské dopravy. Jiří Preclík poděkoval všem občanům, kteří se zapojili do systému třídění odpadu. Systém pytlovaného třídění odpadu, který jsem zavedli od roku 2016, se těší čím dál větší oblibě a průběžně se počet vytříděných pytlů zvyšuje. Oproti roku 2015 se v roce 2016 zvýšil objem vytříděného plastu o 51 tun a papíru o 45 tun. Díky kompostérům klesl podíl bio odpadu o 94 tun a díky třídění v roce 2016 klesl směsný komunální odpad o 46 tun. Setkání rozhodně přispělo k větší informovanosti občanů, kteří také mohli svým zastupitelům klást přímé dotazy.
 
Praxe v novém a moderním. Kraj obstará vybavení pro střední školy

Zmodernizovat, nově vybavit učebny a tím zajistit studentům tří středních škol to nejlepší možné zázemí se rozhodli krajští radní na pondělním jednání.  Odborné vybavení Pardubický kraj poskytne Střední průmyslové škole stavební Pardubice. „Praxe je pro truhláře velmi důležitá, proto pořídíme nové vybavení do truhlářských dílen v hodnotě zhruba deset milionů korun,“ uvedl Bohumil Bernášek, krajský radní pro školství. Další školou, kde budou mít radost z nového vybavení, je i pardubické Gymnázium Mozartova. „Zde půjde o nový školní nábytek do dvou odborných učeben a jednoho kabinetu, dále nové IT a audiovizuální vybavení,“ upřesnil radní Bernášek a dodal, že předpokládaná cena by se měla pohybovat kolem 4,5 milionu korun.  Těšit se na nové vybavení dílen odborného výcviku mohou i studenti SOŠ a SOU obchodu a služeb v Chrudimi. Krajští radní schválili, že do této školy pořídí gastrotechniku, a to v ceně necelých tří milionů korun.
 
Fashion workshop přilákal a zaujal

Ústí n. O. – Mladý módní tvůrce je soutěž pro žáky a žákyně základních škol, pomocí níž se na orlickoústecké „umprumce“ snaží posílit zájem o obor Design oděvů, který má v souvislosti s textilními dějinami školy vůbec nejdelší tradici. V roce 2017, kdy si SŠUP připomíná 125 let od svého založení, přilákala akce opět velké množství dětí, které si ve středu 10. května užily závěrečný pracovní fashion workshop. Pod vedením pedagožek Jany Salabové a Kateřiny Sýkorové si návštěvníci ze základních i základních uměleckých škol nejprve prohlédli areál školy a seznámili se s vybavením odborných učeben. V oděvní dílně potom probíhala hlavní část programu.
Výstava LIS tří bratří v Pardubicích

Otevřením výstavy Lis tří bratří ve Východočeském muzeu, výstavy Svědci Václava Vokolka v galerii NOV, vzpomínkovou bohoslužbou a odbornou konferencí Univerzity Pardubice a Památníku národního písemnictví byly završeny akce k poctě uměleckého rodu Vokolkových. Dalším příspěvkem se stane také půlhodinový televizní dokument o bratrech Vokolkových, který bude mít premiéru 31. května ve Východočeské galerii, kde je nyní instalována výstava Mizející poselství Vojmíra Vokolka. „Až 27 let po změně režimu se nám v rodišti bratrů Vokolkových daří nastartovat zájem kulturní a vědecké obce o jejich osudy, dílo i vliv na život společnosti. Možná až teď jsme schopni jejich tvorbu a působení docenit,“ řekl na úvod 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, který se svou pracovní skupinou „vokolkovské jaro“ připravoval téměř celý předchozí rok.
Díky zateplení bude škola i poradna spořit energie

Přívětivější prostředí a zároveň úspora energií čeká budovu domova mládeže Gymnázia Jevíčko a svitavské pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny Ústí nad Orlicí. Rozhodli o tom krajští radní na pondělním jednání. Část nákladů, které budou ve výši zhruba 19 milionů, půjde z Operačního programu Životní prostředí.
Díky opatřením, která nechá kraj provést, dojde k výraznému zlepšení zázemí pro ubytované studenty jevíčského gymnázia. Necháme zde zateplit obvodové zdi a vyměnit stávající okenní a dveřní výplně za nové z plastových profilů,“ sdělil krajský radní zodpovědný za školství Bohumil Bernášek. Ten dodal, že bude také provedeno zateplení a nová hydroizolace ploché střechy nad jídelnou a lůžkovou částí budovy včetně nových klempířských a zámečnických prvků. V této etapě dojde prozatím k opravám budovy domova mládeže, v příštím roce čekají úpravy i budovu školy. Za zateplení domova mládeže Pardubický kraj zaplatí zhruba třináct milionů korun.  O něco méně, tedy necelých šest milionů korun, kraj vydá za stavební úpravy svitavské pobočky Pedagogicko-psychologické poradny Ústí nad Orlicí. Stejně jako na Gymnáziu Jevíčko, i zde se počítá se zateplením zdí a výměnou okenních a dveřních výplní. „Vyměněno bude také zábradlí u balkónových dveří a hlavní vstup do objektu projde renovací. Protože je součástí areálu objekt garáže, i ten se dočká drobných úprav v podobě nové fasády a hydroizolace střechy,“ doplnila Hana Štěpánová, radní kraje zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace.