Českotřebovský deník 145/2017 (25/5)

Kufrování v Javorce 


Obdobně jako vloni, jsme na podporu celosvětové akce WORLD ORIENTEERING DAY připravili 2 tratě na mapě Robův kopec v měřítku 1:5000 Z (pro začátečníky) o délce 0,8km se 7 kontrolami umístěnými v parku  P (pro pokročilejší nebo odvážnější) o délce 1,5km s 10 kontrolami . Tato trať zasahovala i do přilehlého lesa se strmými svahy. 
Účast bychom si přáli větší. Trať Z si vyzkoušelo 21 účastníků a trať P jen 13 účastníků, přitom někteří běželi obě tratě.  Bohužel se závodu nemohli zúčastnit běžci z ISCAREX Teamu, dnešní termín kolidoval s jejich jinou sportovní aktivitou. Potěšující je, že přišly i malé děti a běžely v doprovodu svých rodičů. Všichni účastníci byli spokojeni a přispělo k tomu pěkné počasí.

Bohuslav Pilgr


Aféra ve Fotbalové asociaci nesmí ohrozit financování fotbalové akademie

V souvislosti s problémy a obviněním Fotbalové asociace České republiky a jejího předsedy Miroslava Pelty navrhuje hejtman Pardubického kraje Martin Netolický změny ve financování regionální fotbalové akademie, na kterou Pardubický kraj přispívá částkou jednoho a půl milionu korun. Průhledné financování je navíc podmínkou hejtmana pro další podporu projektu.
„Vzhledem k problémům některých pracovníků Ministerstva školství a funkcionářů Fotbalové asociace ČR a se mi jeví jako logické celé financování regionální fotbalové akademie skrze vytvořený nadační fond. Do něj by měly kromě Pardubického kraje a města Pardubice putovat všechny finance, včetně prostředků FAČR. Nadační fond by měl veškeré finanční toky pod kontrolou, což je pro nás jednoznačná záruka transparentního financování projektu, do kterého uvolňujeme veřejné prostředky. Zároveň je to pro nás podmínka další spolupráce,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Dosud je financování nastaveno tak, že Pardubický kraj podporuje akademii částkou jednoho a půl milionu korun a město Pardubice částkou o sto tisíc korun nižší. Prostředky krajské a místní samosprávy spravuje pro tyto účely založený nadační fond, druhá část je financována přímo FAČR. Celkový roční rozpočet regionální fotbalové akademie je nastaven na 8,5 milionu korun s tím, že Fotbalová asociace ČR hradí 5,6 milionu. „Dva způsoby financování považuji za současné situace za velmi nepřehledné. Proto chceme mít celkový obraz o tom, kam jdou peníze a na co jsou vynaloženy. S městem hradíme především ubytování a stravování pro mladé fotbalisty a FAČR další náklady,“ řekl Martin Netolický.
 
Koupím chatu na Srnově.  Cena dohodou. tel.737 947 466
Pardubický kraj hledá cestu z rozvoji železničního muzea v Rosicích

Rozvoj železničního muzea v Rosicích byl hlavním tématem jednání hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického s předsedou Pardubického spolku historie železniční dopravy Oldřichem Čížkem. Hejtman v této věci již v minulosti komunikoval se zástupci Správy železniční a dopravní cesty, která v železniční stanici plánuje rozsáhlou investici.
„Snažíme se zprostředkovat jednání mezi zástupci spolku a Správou železniční a dopravní cesty. Našim cílem je pomoci rozšířit možnosti muzea pro vystavování dalších exponátů. Vzhledem k tomu, že se jedná o frekventovanou trať, kterou čekají rozsáhlé změny, je nutné hledat kompromis, který nebude v rozporu s plány SŽDC,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Jako logické se nabízí využití slepé koleje, která by umožnila celoroční vystavení vozidel v blízkosti výpravní budovy, což by byl pro přiblížení muzea návštěvníkům a cestujícím jednoznačný posun,“ sdělil Netolický a doplnil, že cílem kraje je zprostředkovat uzavření memoranda, kde bude jasně specifikováno, kam by se mohla spolupráce do budoucna ubírat.
 
Ceny uměleckých děl v galerii se časem zhodnotily o desítky milionů 

Pardubice (19. 5. 2017) – Východočeská galerie jako jediná instituce typu muzea umění v Pardubickém kraji působí v krajském městě už 64 let.  Promyšlené nákupy některých uměleckých děl zhodnotily v uplynulých desetiletích její sbírky a potažmo majetek kraje o desítky milionů korun. V posledních letech se ale nákup téměř zastavil, sbírky se rozrůstaly většinou pouze o dary. Přerušenou kontinuitu mapování umění má zastavit nová strategie akviziční činnosti na příštích deset let spojená se zřízením fondu na pravidelný nákup dalších děl. Tu projednali radní Pardubického kraje na svém posledním zasedání.
„Máme dnes tu výhodu, že tvorba sbírky výtvarného umění pro další generace není podmíněna žádnými politickými tlaky, díla mohou v rámci našich finančních možností vybírat odborníci. Galerie jmenovala poradní tým, který tvoří přední historici umění a ředitelé významných galerií z České republiky,“ řekl Roman Línek, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje, který inicioval systematické doplňování současných sbírek galerie.
„Ocenili bychom, kdybychom měli v rozpočtu galerie každý rok stabilní částku určenou na nákup děl, ze které bychom mohli vycházet. Pokud bychom spoléhali pouze na dary, časem by vznikla ve sbírce velká mezera,“ řekla ředitelka Hana Řeháková.
Východočeská galerie usiluje o doplnění sbírky obrazů, kreseb, grafik, plastik či fotografií o díla současných umělců. Kvalitní starší díla autorů z druhé poloviny 20. století mívají ceny už mimo možnosti galerie, ale také tady se občas vyskytnou příležitosti na doplnění sbírek. Další oblastí zájmu galerie se stala také architektura a design, které jsou spojené s naším regionem. „Náš sbírkový fond má čtyři hlavní pilíře: české výtvarné umění, současné umění, nákupy z výstav a významná díla spjatá s regionem,“ vysvětlila ředitelka.
Do sbírek v Pardubicích se podařilo v minulosti získat i některé velmi cenné soubory děl, jejich cena časem výrazně vzrostla. „Jsou to například díla Bohuslava Reynka, Karla Malicha nebo Jiřího Tomana. U některých je současná cena oproti nákupní 100 – 500 násobně vyšší. Věřím, že další výběr bude proveden dobře a odborníci vytipují díla, která se stanou významným obohacením sbírek,“ dodal Línek. V letošním roce mám Východočeská galerie na nákup nových děl částku jeden milion korun.