Sešli jsme se po 50 letech                      
Sobota 20.5.2017 byl svátečním dnem pro absolventy třídy 3.A  z roku 1967 tehdejší SVVŠ, dnešního gymnázia. Na jubilejním srazu po neuvěřitelných 50 letech jsme se v téměř plném počtu sešli z různých konců naší vlasti ve městě svého mládí. S povděkem jsme přijali možnost navštívit také naši školu a v jejích zdech jsme vzpomněli naše někdejší profesory i čtyři zesnulé spolužáky. Dostalo se nám té cti, že školou nás provázel její ředitel, Mgr. Josef Menšík.
Děkujeme mu za porozumění našim nostalgickým vzpomínkám a zároveň oceňujeme neokázalé seznámení s tím, co stoleté gymnázium činí dnešní moderní školou, určitě také zásluhou pana ředitele. 
Českotřebovskému gymnáziu přejeme další úspěšný rozvoj, pro pedagogickou práci nadšené učitele a především dostatek zvídavých a po vzdělání dychtících studentů.
Srdečné díky, pane řediteli!                                                         Bohuslav Vacek a Jiří Drašnar