Historický úspěch desetiletého houslisty Adama Janíčka

V historii českotřebovské ZUŠ ústřední kolo soutěže ZUŠ dosud nikdo nevyhrál

Adam Janíček, žák českotřebovské Základní umělecké školy, z houslové třídy MgA. Bohuslava Mimry, dosáhl mimořádného úspěchu v Celostátní soutěži Základních uměleckých škol České republiky. Jako absolutní vítěz Okresního kola v Letohradu 21.3.2017, vítěz Krajského kola v České Třebové 6.4.2017, postoupil do Ústředního kola, které se uskutečnilo ve dnech 11. až 14. května 2017 v Liberci.
Soutěž I. kategorie, do které postoupilo 13 nejlepších houslistů z ČR proběhla v pátek 12. května 2017. Adam svým koncentrovaným soutěžním vystoupením, za bezchybného, tónově barevného a rytmicky přesného klavírního doprovodu BcA. Miluše Mimrové, zaujal odbornou porotu svoji intonační čistotou, technickou vyspělostí i na svůj nízký věk, vyzrálým hudebním projevem. V konečném součtu bodů byl pak nejvýše oceněným soutěžícím a I. kategorii vyhrál. Na základě tohoto umístění byl zařazen do programu nedělního „Koncertu vítězů“. Tímto výsledkem zaznamenal historický úspěch zdejší ZUŠ. Je prvním žákem v sedmdesátileté historii školy, který zvítězil v Ústředním kole Celostátní soutěže Základních uměleckých škol. Tento úspěch je o to cennější, že dokázal předstihnout i letošního vítěze Kocianovy houslové soutěže, Milana Kostelence ze ZUŠ Liberec.
K tomu je třeba připomenout ještě Adamovu účast na Mezinárodní houslové soutěži PhDr. Josefa Micky v Praze, ve dnech 24. až 26. března 2017, kde obsadil v těžké mezinárodní konkurenci taktéž 1. místo s povinností zahrát na koncertu vítězů. Takto vyrovnané soutěžní výkony, jejichž výsledkem jsou prvá místa, nejsou jen na základě talentu žáka a jeho menší, či větší píle, ale je to skutečně týmová práce – žák + učitel + korepetitor + rodiče. Všem těm také patří veliký obdiv a dík za mimořádnou reprezentaci školy i města Česká Třebová.  (re)
Ještě je třeba zmínit vysoce profesionální porotu soutěže. 
František Novotný – Janáčkova akademie múzických umění
v Brně (předseda poroty)
Květoslava Hasilová – Konzervatoř Teplice a ZUŠ Most
Zdeňka Pelikánová – ZUŠ Šimáčkova – Praha
Tuula Sivula Vacek – Konzervatoř České Budějovice
Jiří Besperát – Konzervatoř Brno
Dalibor Hlava – Konzervatoř Pardubice
Martin Kos – Sukův komorní orchestr