Arnika opět hledá obce, které si zaslouží

Odpadového Oskara

Odpadový Oskar je ocenění pro obce, kterým se daří produkovat co nejmenší množství komunálního odpadu a inspirovat zajímavými nápady, jak s odpady hospodařit. Spolek Arnika rozdá Oskary městům i vesnicím z celého Česka už příští měsíc. Vítězové a „finalisté“ dvou předchozích ročníků dokazují nejen to, že v ČR je mnoho obcí, které v nakládání s odpady dosahují výsledků kvalitních i v evropském měřítku. Ukazuje se navíc, že chytře nastavené odpadové hospodářství šetří přírodu, obecní rozpočty i peněženky domácností. Letos se seznam takových pozitivních příkladů dále rozšíří. Stejně jako v minulých letech vyhlásí v červnu Arnika vítěze v jednotlivých krajích i vítěze celorepublikového. Základním kritériem pro kvalifikaci obce do soutěže je produkce směsného komunálního odpadu pod 150 kg na osobu a rok. Rozhodovat budou data vykázaná za rok 2015.
Více informací k nalezení na webu Arniky http://arnika.org/odpadovy-oskar
 
Pardubicky kraj se v loňském ročníku mohl pochlubit obcí oceněnou ve druhé kategorii soutěže: Staré Hradiště odborná komise ocenila za systém podporující recyklaci domácností. V červnu se ukáže, zda se v Pardubickém kraji najdou i další inspirativní příklady, které mohou sloužit za vzor obcím po celé republice. Limit 150 kilo na osobu organizátoři soutěže zvolili proto, že to je hodnota, které se se daří dosahovat i v sousedním Rakousku či Německu, v Česku je ale pro většinu obcí tato meta stále vzdálená. Arnika se ale nezajímá pouze o absolutní čísla, proto má soutěž má 2 kategorie.
V první kategorii bude rozhodovat produkce směsného komunálního odpadu, přičemž v úvahu bude brána i velikost obce (obce do 1000 obyvatel, obce od 1001 do 5000 obyvatel, obce nad 5001 obyvatel). „U malých obcí lze očekávat nejlepší výsledky do 50 kilogramů na jednoho obyvatele, u velkých měst se nejlepší výsledky blíží ke 100 kg,“ říká Jan Vávra, Tiskový mluvčí Arniky.
V druhé kategorii vybere odborná komise obce, které mohou sloužit jako příklad dobré praxe. Kromě toho, že tyto obce musí mít produkci směsných odpadu pod 150 kilogramů na osobu a rok, musí být i inspirací pro ostatní.  „Jsme přesvědčeni, že konkrétní tipy, jak předcházet vzniku odpadu a dobře ho třídit, ocení i v jiných sídlech. Dobře nastavený systém je efektivní nejen z pohledu nakládání s odpady, ale nezatěžuje občany ani vysokými poplatky,“ říká odborník Arniky na systémy odpadového hospodářství Ing. Milan Havel.
Třetí ročník soutěže přichází v době, kdy Evropa ambiciózně vykračuje k co nejšetrnějšímu hospodaření s odpady. V příštím roce bude navíc pravděpodobně přijat nový odpadový zákon a diskuze o navrhovaných změnách jsou již v plném proudu.
„V rámci přechodu na tzv. oběhové hospodářství přijal v březnu letošního roku Evropský parlament ambiciózní cíle. Navrhuje v roce 2025 recyklovat 60 % a v roce 2030 dokonce 70 % komunálních odpad. V roce 2030 by se také mělo skládkovat max. 5 % komunálních odpad. ČR proto bude muset udělat řadu kroků, aby tyto cíle naplnila. Zákaz skládkování jsme sice již přijali, ale roční produkce směsného odpadu se u nás skoro nemění. Zavedení vyšších poplatků za uložení odpadů na skládky se zatím prosadit nepodařilo,“ komentuje současný stav legislativních změn Havel.     
V loňském ročníku zabodovaly ve svých „váhových kategoriích“ (podle počtu obyvatel) město Kdyně a obce Štítná nad VláříPopov a Modrava. Jako příklady dobré praxe porota ocenila obce Dalešice, Mokré, Staré Hradiště a město Fulnek. Celkově byly loni oceněny asi čtyři desítky obcí. V letošním ročníku k nim jistě přibydou další.  Počet měst s produkcí směsného odpadu pod 150 kg na 1 obyvatele totiž přibývá. Uvést můžeme například města Jeseník, Kroměříž, Staré Město u Uherského Hradiště či Českou Lípu.
 
Odpadového Oskara v kategorii 2 získali město Fulnek a obce Staré Hradiště, Dalešice a Mokré.

Staré Hradiště má velmi dobře nastaven celý systém odpadového hospodářství. Je příkladem toho, kolik mohou domácnosti vytřídit papíru, plastů, skla, jsou-li k tomu správně motivováni. Ve Starém Hradišti je to kolem 80 kg na 1 obyvatele a rok. To je přibližně 2x více než průměr republiky. Celkový výsledek je o to pozoruhodnější, že jde skutečně jen o odpad z domácností. Více viz: http://arnika.org/obec-stare-hradiste.

Fulnek patří mezi města, které dlouhodobě a koncepčně rozvíjí své odpadové hospodářství. V roce 2014 se mu podařilo snížit produkci směsného komunálního odpadu v přepočtu na jednoho obyvatele již téměř na 100 kg. To je jedna z nejnižších produkcí tohoto odpadu u měst nad 5000 obyvatel. Tohoto výsledku město dosahuje celkovým nastavením systému, osvětou a motivací obyvatel. I proto dlouhodobě dosahuje úroveň recyklace přes 50 %. Více viz: http://arnika.org/mesto-fulnek.

Dalešice jsou malá obec v Libereckém kraji (181 obyvatel, 56 obydlených domů, 29 rekreačních chalup), kde se celková produkce komunálních odpadů pohybuje kolem 100 kg na 1 obyvatele a rok a produkce zbytkového směsného odpadu pod 50 kg. Obec vykazuje vysokou úroveň recyklace bez toho, že by její rozpočet byl zatěžován zbytečnými náklady. Odpad ze zeleně mulčuje, domácnosti své bioodpady kompostují. Podle nás se jedná o dlouhodobě udržitelný model hospodaření zvláště vhodný pro malé obce. Více viz: http://arnika.org/obec-dalesice.

Mokré se nachází v Královéhradeckém kraji v okrese Rychnov nad Kněžnou. Jedná se o malou obec, kde žije přibližně 150 obyvatel. Díky celkovému nastavení systému má obec nízkou produkci směsného odpadu (jednu z nejnižších v celém kraji) a dosahuje i velmi dobrou úroveň recyklace. Oceňujeme i úplnost a přehlednost informací publikovaných ve zpravodajích obce.
Více viz: http://arnika.org/obec-mokre