Poslední kapkou byl spor ohledně drancovaní silnic v okolí, říká Martin Netolický

Česká Třebová je pro mě srdeční záležitostí a velmi si vážím dlouhodobé podpory, které se mi v rámci voleb dostává. Do funkce předsedy finančního výboru jsem šel s ideály, že budeme schopni dávat podněty, které budou vyslyšeny. Bohužel žádný vyslyšen nebyl, a proto nemá smysl být členem orgánu, o jehož názor nikdo nestojí.

Nemohu přihlížet řadě záměrů, které město připravuje, a jež jsou z mého pohledu zbytnými. Na druhou stranu se nedaří řešit věci týkající se samotných občanů. Poslední kapkou bylo jednání se starostou ohledně problémů spojených s obrovskou zátěží nákladní dopravou. Místo toho, aby se město přihlásilo k řešení situace, dozvěděl jsem se, že komunikace v okolí jsou desítky let neudržované, a že to není věc města, které bylo iniciátorem vzniku průmyslové zóny. Argumentace počtem pracovních míst se nabízí, ale místo 1 500 pracovních míst a 30 – 40 nákladních vozech jsme dnes 100 pracovních místech a 350 a více nákladních vozech za den.

Kde jsou sny o městě a zázemí pro 20 tisíc občanů, nové byty a 1500 pracovních míst, o kterých jsme slyšeli před třemi lety. Město rozhodně nebude pro potenciální nové obyvatele atraktivnější vysokou zátěží nákladních vozidel z průmyslové zóny.

Od počátku hájíme zájmy občanů České Třebové a širšího okolí. Jsme zásadně proti, abychom zažívali stejnou situaci jako Vysoké Mýto. Už nyní se ve špičkách nedá projít průtah městem. Hájíme také životní prostředí kolem silnice I/14 a přilehlých obcí, protože se obávám, co nárůst kamionové dopravy způsobí hlavně v oblastí Parník, kde si už nyní lidé stěžují na velkou dopravní zátěž.

Celý můj krok má upozornit na to, že se s vedením města neshodujeme na řadě zásadních věcí. Osobně bych více investoval do infrastruktury a do navazujících projektů a ne do zbytných projektů, které jsou pouze třešničkou na dortu. Nejsem proti těmto projektům, ale mají přijít na řadu za situace, kdy město nebude mít jiné problémy.

 Martin Netolický