DDM Kamarád informuje                    
Kreativní kurzy
Dům dětí a mládeže Kamarád Česká Třebová pořádá pro dospělé a starší děti kreativní kurzy. Přihlásit se můžete vždy 14 dní před akcí v DDM Kamarád nebo na tel. č. 465 535 382, 736 694 671, 777 292 218. Každá akce se bude konat při minimálním počtu 5-ti účastníků. Platbu prosím uhraďte nejpozději 2 dny před konáním kurzu.  Bližší informace o jednotlivých akcích budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách DDM Kamarád.
Prázdninový deník – pátek 2.6.2017 v čase od 13:00 – 17:00 hod. nebo sobota 3.6.2017 v čase od 9:00 – 13:00 hod., kurz je akreditován MŠMT, poplatek 300,-Kč, lektorka: Luzarová Kateřina
 
Den dětí
Dům dětí a mládeže Kamarád zve děti a rodiče na tradiční Den dětí „Honba za pirátským pokladem“. Akce se bude konat 1.6.2017 od 15:30 – 17:30 hod. (v tomto čase můžete přijít kdykoliv) v parku Javorka. Začátek trasy je u hříbku. Vstupné: 30,-Kč /dítě, 15,-Kč/děti do 3 let, doprovod zdarma. V případě nepříznivého počasí se akce ruší.
 
Od všeho trochu
Příměstský tábor pro děti ve věku 8-15 let se bude konat v termínu 31.7. – 4.8.2017. Cena 950,-Kč zahrnuje materiál k tvoření, pedagogický dozor, vstupné, pojištění. Na děti čeká týden plný her a soutěží, tvoření, seznámení se s míčovou hrou kin-ball a masážemi. Přihlásit se můžete v kanceláři DDM nebo na tel.č. 465 535 382 do 16.6.2017.
 
Prázdninové hrátky se zvířátky III.
Příměstský tábor pro děti od 6 – 14 let se bude konat v termínu 7.8. – 11.8.2017. Cena 1.350,-Kč zahrnuje vstupné, jízdné, pojištění, pedagogický doprovod a materiál k tvoření. Děti čeká týden plný her, soutěží, výletů a výtvarných činností.  Navštíví hrad Karlštejn, Ekocentrum Pardubice a vypraví se na cyklovýlet a plavbu na loďkách. Přihlásit se můžete v kanceláři DDM nebo na tel. č. 465 535 382, 736 694671 od 6.2.2017 do 5.6.2017.
 
Univerzita třetího věku
V České Třebové probíhal ve školním roce 2016/2017 první ročník Univerzity třetího věku. Zájemci se mohli přihlásit do kurzů úprava fotografií, práce s PC, sestavení rodokmenu, rukodělné činnosti, tanec a cvičení na balonech. Tyto kurzy probíhaly zpravidla 1x za měsíc od října do dubna. Slavnostní ukončení, kde byly studentům předány certifikáty za absolvované kurzy se uskutečnilo dne 5. 5. 2017 v obřadní síni MěÚ Česká Třebová. Zde také předaly studentům Univerzity třetího věku věcné dary zástupkyně partnerského města Olawa - ředitelky kulturního centra a tajemnice Městského úřadu. Velké díky patří nejen všem studentům za jejich píli, ale také lektorům, ředitelce DDM Kamarád Mgr. Janě Endyšové DiS.,Mměstu Česká Třebová, Svazu důchodců a Kulturnímu centru za spolupráci. Budeme se opět těšit v dalším školním roce.
 
Hledáme vedoucí
Dům dětí a mládeže Kamarád, Česká Třebová hledá vedoucí zájmových kroužků pro školní rok 2017/2018. Hledáme vedoucí pro kroužek Minecraft, Počítačový kroužek, Taneční kroužek, Kytary, Klavír, Keyboard, Grafika, Youtubering, Sportovní kroužek nebo jakýkoli další nápad na vedení kroužku je vítán. Co ti nabízíme? Zajímavou práci v bezva kolektivu, vedení kroužků pro děti, mládež a dospělé, DPČ, osobní a platový růst. Pokud máš zájem napiš na e-mail: ddm.kamarad@centrum.cz nebo zavolej na tel.č. 777 292 242, nebo přijď přímo do DDM Kamarád, Sadová 1385, Česká Třebová.
 
Okresní kolo Středoškolské odborné činnosti v DDM Kamarád

Dům dětí a mládeže Kamarád Česká Třebová v tomto školním roce organizoval okresní kolo Středoškolské odborné činnosti škol pro okresy Ústí nad Orlicí a Svitavyve dnech 5. a 6. 4. 2017.
Okresního kola se zúčastnilo 54 studentů (11 z okresu Ústí nad Orlicí a 43 z okresu Svitavy) se svými 50 pracemi v oborech Fyzika, Chemie, Geologie, geografie, Zdravotnictví, Biologie, Zemědělství, Ochrana a tvorba životního prostředí, Strojírenství, Elektrotechnika, elektronika, Historie, Teorie kultury, Filozofie, Pedagogika, Informatika. Na každý obor byla sestavena odborná porota.
Celkem do krajského kola postoupilo 38 studentů. Studenti byli přihlášeni z Gymnázia Aloise Jiráska Litomyšl, SŠ zahradnické a technické Litomyšl, VOŠP a SPgŠ Litomyšl, Gymnázia Polička, Gymnázia Česká Třebová, ISŠT Vysoké Mýto.
V krajském kole, které se konalo 11. 5. 2017 v Chrudimi, postoupilo do celostátního kola  8 prací v oborech Fyzika, Geologie, geografie, Zdravotnictví, Ochrana a tvorba životního prostředí, Elektrotechnika, elektronika, Teorie kultury, Historie, Filozofie Studentům přejeme hodně úspěchů v celostátním kole a v dalším studiu!